TU_326 – MG_457

Name
WID TU_326 View in model
Name MG_457 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 559996563105 MG_457 MG_458
Genes MG_457 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -74
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -56
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -52
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 560496, Length: 2109, Direction: Reverse, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
ATGAAAAAAAGAAATAAGGGTTTAGTAGAACAAACAACTACTGAAAAAAA
TAATTTTTCACGTAAAACTGCTTGAAAAGTCTTTTGATGAGTCATCATTT
TAGCTGTTGTTATTGGTGTTTTAGCTTATATTTTCAGTCCAAGAGCTGCT
ACTGCAGTAGTTGAAAGCTGAAAATTAAATGGAGGTAGTAACAGCACTTT
AACAGCAAAAGTAAGCGGTTTTAGTAATGAACTGACATTTAAACAAATAA
ATGGTTCAACTTATGTTACTGATACCATTCTCCAAGTTTCCATTACCTTT
GATGGTTTAAATAGTCCATTAACTGTTACTGCTCACAAAACTGTTAATAG
TAATGGCAATGTTATCTTTAATATTGCTAACTTATCAATTAACCAAAGTA
ATGGTCAGATTACCGTTAATAGTAATGGAACCATGATGAATGGTGGTTCT
AGTAATAACACAAAGAGTATTGCAGGTTTTGAAACCCTTGGTACTTTCAT
TGCTCCTGATACTAGAGCTAGAGATGTATTAAATGGTTTGTTTGGCTTGC
TACCAATTATTATCTTTGTAGTTTTCTTTTTACTCTTTTGAAGAAGTGCT
AGGGGTATATCTGCAGGGGGCAGAGAAGAAGATAATATTTTTTCTATTGG
CAAAACCCAAGCTAAGTTGGCTAAGTCAACTGTGAAATTTACCAATATTG
CTGGACTTCAAGAGGAAAAGCATGAGTTGCTTGAGATAGTTGATTATTTA
AAAAATCCATTGAAATATGCCCAGATGGGAGCAAGATCCCCACGTGGGGT
AATTTTATACGGTCCACCTGGGACAGGTAAAACATTATTAGCTAAAGCAG
TAGCTGGTGAAGCTGGTGTTCCTTTCTTTCAATCAACGGGTTCTGGATTT
GAAGATATGCTTGTTGGTGTTGGTGCTAAACGAGTTAGAGATCTTTTCAA
TAAAGCTAAAAAGGCTGCTCCTTGTATTATTTTTATTGATGAAATTGATT
CAGTTGGTTCTAAACGGGGTAGAGTTGAACTCTCTTCTTATTCTGTTGTT
GAGCAAACCTTAAACCAATTGTTAGCTGAAATGGATGGATTTACAAGCAG
AACAGGTGTTGTTGTAATGGCAGCTACAAATAGGTTAGATGTATTAGATG
ATGCATTATTAAGACCTGGAAGATTTGATAGACATATTCAAATCAATCTC
CCTGATATTAAAGAAAGGGAAGGGATTTTAAAAGTTCATGCTGAAAATAA
AAATCTCTCTTCTAAGATAAGTCTTTTAGATGTTGCTAAGAGAACTCCTG
GGTTTTCAGGTGCTCAATTAGAAAATGTTATCAATGAAGCTACATTGTTA
GCAGTTAGAGACAACCGTACCACAATTAACATTAATGACATTGATGAAGC
AATTGATAGAGTAATAGCTGGTCCTGCTAAAAAGTCACGTGTAATTAGTG
ATGAAGATAGAAAACTAGTTGCTTATCATGAGGCTGGTCATGCCTTGGTT
GGTTTACATGTCCACAGTAATGATGAAGTACAAAAGATTACCATTATTCC
TCGTGGTCAAGCAGGGGGTTACACACTTTCAACACCTAAGAGTGGTGATC
TTAACCTAAAAAGAAAATCTGATTTACTTGCAATGATAGCAACTGCTATG
GGCGGTAGAGCTGCTGAAGAGGAAATCTATGGTAATTTAGAAATTACTAC
TGGCGCTTCTAGCGATTTTTATAAAGCAACTAATATTGCAAGAGCAATGG
TAACCCAGCTTGGGATGTCTAAATTAGGTCAAGTGCAATATGTACCAAGT
CAAGGGACACTCCCTTCTAATGTAAAACTTTATTCAGAACAAACTGCTAA
AGATATTGACAATGAGATTAATTTCATTATTGAAGAACAGTATAAGAAAG
CAAAAACAATCATTAAGAGTAACCGTAAGGAACTAGAATTGCTTGTAGAA
GCACTTTTAATTGCTGAAACTATTTTGAAAAGTGATATTGACTTCATCCA
TAAAAACACTAAACTACCACCAGAAATCTTATTGCAAAAGCAAGAACAAC
AAGCAAAGCAAAAACTAAATAAATCTGAAGTAAAACCAGAAAGTGAAACA
AACAGTTAG
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2109
View in model
 
Regulation
Regulation TranscriptionalRegulation_spx_TU_326: MG_127_MONOMER View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:22
Last updated 2012-10-01 15:18:44