TU_317 – MG_444 - MG_446

Name
WID TU_317 View in model
Name MG_444 - MG_446 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 548367550693 MG_443 MG_444 MG_445 MG_446
Genes MG_444, MG_445, MG_446 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -52
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -27
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -21
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 548867, Length: 1326, Direction: Reverse, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
TTGGTCAAAATAAGATTGATGCGGATGGGAAGAGTACACTATCCGCTTTA
TAGAATAGTAGCGGTTGATTCGCGAGTAAAGCGTAATGGAAAGTATATCG
CTTTAATTGGACATCTAAATCCAGCTTTAAAGGAAAATAAGTGTAAATTA
GATGAAACTGTTGCCTTAGATTGACTTAATAAAGGGGCAATTCCAACTGA
TACAGTCCGTTCTTTATTTAGTGAATCTGGTTTGTGGAAGAAATTTATTG
AAAGTAAAAATAAGAAAGAAACAAGTCCTAAAAAGTAGTGAAAATCACTG
TTTTAACACTTTTTGAAAACACTATTTGGCCTTACTTAAATAGTTCTATT
ATGTTACAAGCTCAAAAAGCAAATTTAGTTCAATTTGAAGTAGTAAATTG
AAGAAATTTTTGCAATGATAAACATAAAACTGTGGATGATATGGCTTATG
GTGGAGGAAGTGGCATGGTTTTAAAAGCTGAACCTATTATTAATTGTTTA
AATTTTTATAAAGCCCCAAATTCTCATGTAGTTTTACTCTCCCCAGAAGG
TGAACAATTTTCTCAGAATTGTGCTAAAAAACTTACAAAATACGAACACT
TAATTTTGTTATCTGGTCACTATGAAGGTTTTGATCAAAGAATTTATAAA
TATATTGATCAAATTGTTTCTTTAGGTGATTTTGTTTTAAGTGGTGGGGA
ACTTGTAGCACTAAGTGTTATTGATGCTACTGTTAGATTAATTAAAGGAG
TTATTAATGATCAGAGTCTTATTTGTGAATCATTCAATGATAATCTATTA
GATTTTCCTGTTTATACAAGGCCATACGATTTAAAAGGCGATAAAGTTCC
TGAAGTTTTACTTTCAGGAGATCACCAAAAGATTGAATCATTTCGTAAAG
AACAGCAAATCTTAAAAACTGCAAAATACAGACCTGATTTATACAAAAAA
TACTTAGAAAATAAAAATGAAAAAAATAAATAAACAAGCATTAATTGATG
CAGTAGAACAAAAACAGTTAAAGGAATATGTTCCTGAATTTGGAGCAGGA
GATGAAGTTAATGTTGCTATTAAGTTACGTGAAAAAGAAAAAGTTCGAGT
TCAAAACTTCACTGGAACTGTTTTAAGAAGAAGGGGAAGAGGGATTAGCG
AAACTTTCATGGTAAGAAAAACCACTGATGGAATTCCTATTGAAAAAAAC
TTTCAAATCCACAACCCTAATATAGACATAGAAGTAAAACGCAGGGGTAA
AGTAAGAAGAGCATACATCTCTTATATGCGTGAAAGATCTGGTAAGTCAG
CAAAAATTAAAGAAAAAAAGTCTTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1326
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:22
Last updated 2012-10-01 15:18:44