TU_309 – MG_433

Name
WID TU_309 View in model
Name MG_433 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 539133541030 MG_432 MG_433 MG_434
Genes MG_433 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -40
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -11
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -5
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 539633, Length: 897, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
ATGGCAACGAAAATAGAGCTAATAAAAGAATTGCGTAAATCAACACAAGC
AAGTGTTATGGATTGTAAACAAGCTTTGGAAAAAAATAATGATGATTTTG
AGAAAGCTGTTAAGTGATTAAGAGAAAATGGCATTGTTAAATCAACCAAA
AAATTAAATAAGGTTGCAAGTGAAGGAATTATTGTTTTAAAAAGCAATTT
ACACAAGGCAATTATGGTTGAGATAAACTCACAAACTGATTTTGTAGCCA
AAAATCAAGAGTTAAAAGAATTTTCAGATTTAATGCTTGAAAAAATATTT
GAAAAAGTAAATCCAAAAACAGAATTAGTTGAAATTGAAAAAATTCAAAT
TAATAATGATGAAAAAGTTAGTGAAAAACTAGCATTAATTGCTTCTAAAA
CTGATGAGAAAATAGTACTTAGAAGAGTAGTTGTATTTGAAACTAAAACT
AATCAAATTTTCACCTATTTACATGCCAATAAAAGAATTGGGGTAATTAT
TGAGATTCAAGGAAAACTCAACGAAGATGATGGTAAGCATTTAGCAATGC
ATATTGCTGCTAATTCACCACAATTTATTGATCAAAGTGATGTTAATCAA
ACATGACTTCAAAATGAAAGAAATATTATCCGTTCCCAAGCAGAATTAGA
GGTTAAAGAAAATCCTAAAAAAGCAATTTTTTTAGAAAAAACTATTGAAG
GTAGAGTTAACAAATTACTAATTGATACCTGCTTAATTAACCAAAAATAC
TTAATTGATGAAACTAAAACAATTGGTCAATTTTTAAAAGAAAAACAAGC
TAAGGTTCTTAAATTTATTAGGTATGAAGTGGGAGAGGGGATTATAAAGG
AAACTGTTGATTTTGTTAGTGAAGTAAATGCACAAATCAAACAATAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
897
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:22
Last updated 2012-10-01 15:18:44