TU_303 – MG_425

Name
WID TU_303 View in model
Name MG_425 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 531169533519 MG_424 MG_425 MG_426 MG_427
Genes MG_425 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -38
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -14
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -11
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 531669, Length: 1350, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
ATGGACTCAACCTTTCATGAGCTTGGGATCTCTCAAACTTTAATTGAAAC
GCTTAATGCGCTTCATATTAATAAGCCAACAAAAATTCAACAAATCTCTA
TCCCTCAGTTTTTATCAGAAAAAAACTTAATAGTTCACTCGCCAACAGGA
ACTGGTAAAACTGCTGCTTTTGCAATTCCCATAATTGAGAAGCTATTAAA
AGAAGATCAAACAGCAAAACCAACTTTAGTAATTGCTCCAACAAGAGAAT
TAGTAGAACAGATTAAAACCACATTTTCAAATATTGCTAAAAATAAAAAA
CTAAGAATTATTAGTTTAATTGGTGGTGTACCTGCTTGAAAACAAATCAA
AAAAATCAAAACAAATCCCCAAATAATAGTTGGTACTATGGGTAGAATTA
TGGATCTTTTAGAGCGTAAAGCAATTCATTTTAGCGATTTAGAACACCTA
ATTATTGATGAAGTTGATTTAATGTTAGACCGTGGTTTTAAAAAACAAAT
TTTTAATTTACTAGAACAAATCAATTCCTTTAAACAAATTGCTGTTTATT
CAGCTAGTTACAACCAAGAAGCTATTAACATTGCCAAGCAAATTACTAAT
AATGGGATCTTTATTGGATCACCTGAATTTAATAAAGACGCAAATACCAA
TAATGATAAACTAATCAAACAATTTGTTTGTTATCTATTTTCAGATCAAA
AAAAGCAAGCTTTATACAGCCTTATAAAAACAGCACAAGTTAAGTCAATC
ATTGTTTTTTGTGACACTAAAAAACTAGTTGATGATCTTCATGTATTTTT
AAGAAAAAATGAATTAAGAACTTTTGCACTTCATGGTGATAAAAAACAAT
TTATTAGAGAGAGAAATCTTAAAATCTTTGCCAATACAAAACAACCCACG
ATTCTAGTAACTACTGATCTTATTGGTCGTGGTATCCATGTTGAAGCAAT
CGATATGGTTATCAATTATTCAGCTTGTTTAAATCTAGAAGCTTATATAA
ATAGAATGGGAAGGACTGGCAGAAACAATCATAAAGGGACATGTGTAACT
TTCTGCACCTCACAAGAAAAGAAAGTCTTTCTGAAAATGGTTGAGAAAAT
CACTGATAATCGAATAGCTGAATGTAAACAAATGGAAATAAAGTTAATTC
CTTTAAAAAATAAAGCTAAAACTAAAAAAGGTGGTATTTCACTTGATTGT
GTTCAGAAAATATATGCCAATGCAAAACCATATGACCGTAATAAACGTGT
CCCTTTAGCAAGTGATCTTTTCAAAAGTCGTATGCGCCAGCCTGAAAAAG
CTATGCAAAAGCAAAAAATTCATGACAATGACTGACAAAGTAATATGTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:22
Last updated 2012-10-01 15:18:43