TU_300 – MG_418

Name
WID TU_300 View in model
Name MG_418 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 521374522815 MG_417 MG_418 MG_419
Genes MG_418 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -46
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -26
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -17
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 521874, Length: 441, Direction: Reverse, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
ATGCAAAAAACATCGATGCTTACAAAGGAAGAAGCCATTAAAAACAGGAA
GTGGTATCTTGTTGACGCTAGTGGTTTGGTTTTAGGCAAATTAGCAGTTA
AAGCTGCAAATTTAATTAGAGGAAAAAATAAAGCTAATTTTACTCCTAAT
CAAGATTGTGGAGATCATCTAATAATTATTAACAGTGATCAAGTGGTTTT
AACTGGAAATAAAAAAGACAATGAGTTTTGATATCATCACTCTCAATACA
TGGGTGGAATTAAAAAAACTAGTGGAAGGGATATGATAAACAAAAATTCA
GATAAACTTGTTTTCAATGCTGTTAAGGGAATGTTACCTGATAATCGTTT
AAGCAGAAGATTAATAACTAAAGTACATGTTTTTAAGAATGATAAGCACA
ACATGGAAGCACAAAAACCAACATTACTTAATTGAAGTTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
441
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:22
Last updated 2012-10-01 15:18:43