TU_299 – MG_417

Name
WID TU_299 View in model
Name MG_417 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 520970522369 MG_417 MG_418 MG_525
Genes MG_417 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -60
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -35
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -27
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 521470, Length: 399, Direction: Reverse, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
ATGGATAAAAAATCTTTTTATGGACTTGGTCGTCGTAAATCTTCTACTGC
TAAAGTTTATTTATATCAAAGCAAAGATAAGGGTAAAATAACCATTAATC
ATCGTAATCCTAGCGATTATTTTCCAAATAAATTGGTGATTCAAGATATG
GAACAACCCTTAGAGTTAACCAAACTTAAGGATAACTTTGATATCAATGT
TGTTGTTAAAGGTGGAGGATTTACTGGGCAGGCAGGAGCCATTAGATTAG
GTATTGTTCGTGCTTTAATAAAATTTAATCCAGATCTTAAAAAGTTATTA
AAAACCAAAAAATTAACAACACGTGATAAGCGTGCTAAGGAACGCAAAAA
ATTTGGTTTATATGGTGCTAGACGTGCACCACAATTTACTAAGCGTTAG
50
100
150
200
250
300
350
399
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:22
Last updated 2012-10-01 15:18:43