TU_295 – MG_408

Name
WID TU_295 View in model
Name MG_408 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 510403511877 MG_407 MG_408 MG_409
Genes MG_408 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -45
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -20
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -15
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 510903, Length: 474, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
ATGAAAGAAATTTATTTTGGTGGTGGTTGTTTTTGAGGAATAGAAAAATA
TTTTCAACTTATTAAGGGTGTTAAAAAAACATCTGTTGGTTATCTCAACT
CTAGGATTAGAAATCCTAGTTATGAGCAGGTTTGTTCTGGTTATACTAAT
GCTGTTGAAGCTGTAAAAGTTGAATACGAAGAAAAAGAAATTTCTCTTTC
AGAATTAATTGAAGCACTTTTTGAAGTTATTGATCCAACTATAAGAAATA
GACAAGGTAATGATATTGGAACACAATATCGTACTGGTATTTATTGAACT
GATAGCAGTGATGAAAAAATAATTAATGATAAGTTCTTAAAACTTCAAAA
AAACTACAGTAAACCAATTGTTACAGAAAATAAAAAAGTAGAAAATTATT
ATCTTGCTGAAGAATACCATCAGGATTATTTAAAAAAGAATCCAAACGGT
TATTGCCACATCAAATTTGACTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
474
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:21
Last updated 2012-10-01 15:18:43