TU_287 – MG_395

Name
WID TU_287 View in model
Name MG_395 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 497816500391 MG_394 MG_395
Genes MG_395 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -25
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -5
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -1
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 498316, Length: 1575, Direction: Reverse, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
ATGTTAAAGATTGATATGTGGTTTAAACTAAAAAGTTTAGGTTTTTCACT
AATTTCATTACAAGCACTTTTAGCTTCTTGTTCTGCTGTTTCACCTGTTC
CTGTTCCTATAGAAGAAAAAAACGACAGCACAACAGATAACAACGCTACT
CCTTTTAAAGATGAACAATCTGATCAAGGAACAGAAGTAAATCAGCAACC
TAAGGTAGAACAGAAGGTTTACAACAGAAACTTTAAATTTAATACAAGTT
TTATCCCAGAAGAAAGTGATATATACAGAAAAGGATATGATTTAACTTTT
ACTTTAAATTTCACTAGCTTTAGTAATGACTCTTATGGCACTGGTTGATT
AATTGACTGAAAAGGTGATGAAAACACAACCCAAAAGCAAGGTTCTTTTT
TCGCTTACATTGCAACCAATTTGCATGTTGCTGATGGGTTGAGAAATATC
GGTGATCATTGACCTTACAGCAAAACAGATGATCAAAGGGAGTTTAATGA
ATATGAATCAACTGTTTATTTTTCAATTGGTAAATACACTAACAAAACAG
ATATTACAAAACTCTATCAAGAAGAAAAATTAGAACAAAGAAAGGTAAAT
GATTCACTGCTTTCTATTCAAACATCAAATATTCCTAAAACTGCGTATAC
CGCAACTAATTTCTTGAAAGGTGTTAACAGTATTAAGCCTGTTTATGCAG
ACTTTGCTGTTATAGAACTGGAACTTAATTTAGAAAATCTTCGTGATTGA
CAAATCTTCAATGAATTCATTAAGCCAGCAATTAATACTTATAAAAGTTT
GGGTGATAGCACTAATATATTTGAAACCAAAGATTTAGAACAACATTGAA
ACCATAGCCACTATCTTTTGGGTTATCCTGTACTTGAAAGAGGTTATGAT
CAAAACCGCTTATTAGAACAAAAAGAAGAGTTTGCTAGAACTCATAACTT
TAATCAAAAAAGTCAGTTATGGAGTAAAAACACATATTTAGTTTCAACTG
CTAAAGAGATCCCTGTAATTACAAAAAATGCCAGAAAAGATGGTCAAATA
GGTAGTGAAATATTTTCCAAAAAAACCCAAGACAGTCATGTTGATAAAGT
TATTAAACACGAAAAAGGGATTGTTACATTTCAAAACTTCAAAAACTTTA
AACTTAAATATCATGACAAAGAGTACCAACAGTATGGATATGGTTTAATG
CTTGATGATACCAATCTCCCTGGTGGTTCTTCTGGAAGTGCTATATTTAA
CAACAACCAAAAAATTAACAGTATTTATTTTGGTGTTTTAGAGGTATATA
AGAATTCCAAAACACATAAAGATAACATTGGTATGTCTCAACTTTTAAGA
ACTTCTAAACGTGAAAGTGAAAAAAATAAAACCAGAACTACTAATAATAG
GGATAAATTTCAGCACTATGATTTAATTTTTGGTGACAGTAACACAAAAT
CTTTCTATGCACAATTTGCTAAAAAGCACAATACCCACTTGTACGACCAA
ATTAAAAGTAGTGAAAAGGAAGAATTTAAATATGTTGATAAGAACAATCA
AAAAACACCGTTTTTATTACGTTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1575
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:21
Last updated 2012-10-01 15:18:43