TU_285 – MG_391 - MG_393

Name
WID TU_285 View in model
Name MG_391 - MG_393 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 493124497461 MG_390 MG_391 MG_392 MG_393 MG_394
Genes MG_391, MG_392, MG_393 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -32
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -10
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -3
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 493624, Length: 3337, Direction: Reverse, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
2151
2201
2251
2301
2351
2401
2451
2501
2551
2601
2651
2701
2751
2801
2851
2901
2951
3001
3051
3101
3151
3201
3251
3301
ATGAACATAACGCCAATTCATGACAACGTCTTGGTTTCACTTGTGGAATC
AAACAAAGAAGAAGTCTCAAAAAAAGGGATTATTACCTCATTGGCAAGTA
ATGATAAAAGCGATGCTAATGCTAATAAAGGGATTGTAATTGCTCTTGGT
GCTGGTCCTGCATATGGCAAAACAGAAAAACCAAAATATGCTTTTGGTGT
TGGTGATATTATTTACTTTAAGGAGTATAGTGGTATCTCTTTTGAGAATG
AGGGAAACAAGTACAAAATTATTGGATTTGAGGATGTACTTGCCTTTGAA
AAACCAGAAAGTGGTAAGCAAAGAAAAAGATAAAATTAAACAATTATGGC
AAAGGAATTAATCTTTGGTAAAGATGCGAGAACCCGCTTGTTGCAGGGTA
TTAATAAGATAGCAAATGCTGTTAAAGTAACAGTAGGTCCTAAAGGCCAA
AATGTTATTTTAGAGAGAAAATTTGCAAACCCATTAATTACTAACGATGG
GGTTACAATCGCAAAAGAAATAGAACTTAGTGATCCAGTTGAAAATATTG
GTGCTAAGGTTATTTCAGTTGCTGCAGTGTCAACTAATGACATTGCTGGG
GATGGTACAACAACAGCTACCATATTAGCACAAGAAATGACAAACCGTGG
TATTGAAATTATCAATAAAGGTGCTAATCCTGTTAACATCCGCAGGGGTA
TTGAAGATGCAAGCTTACTTATTATTAAAGAACTTGAAAAGTACTCTAAA
AAAATTAATACTAACGAAGAGATAGAACAAGTTGCAGCTATCTCTTCAGG
TTCTAAAGAAATTGGTAAACTGATCGCTCAAGCAATGGCTTTAGTTGGTA
AAAATGGCGTGATAACAACTGATGATGCAAAAACCATTAATACAACATTA
GAAACCACTGAAGGAATTGAATTTAAAGGAACATATGCATCACCTTATAT
GGTTAGTGATCAAGAAAAAATGGAAGTTGTTTTAGAACAACCTAAAATCT
TAGTAAGCTCTTTAAAAATTAACACAATTAAAGAAATTCTTCCGCTTTTA
GAAGGTAGTGTTGAAAATGGTAATCCATTATTAATTGTTGCACCTGACTT
TGCAGAAGAAGTTGTTACTACTTTAGCAGTTAATAAACTCAGGGGCACCA
TTAATGTTGTTGCTGTTAAATGTAATGAATATGGTGAACGTCAAAAAGCA
GCTTTAGAAGATTTAGCAATTAGTAGTGGAACCTTAGCATATAATAACGA
AATTAATAGTGGTTTTAAAGATGTTACTGTTGATAATTTAGGTGATGCTA
GAAAGGTTCAAATAGCTAAAGAAAAAACTACTGTTATTGGTGGTAAAGGC
AATAAGGATAAAATCAAAAAGCATGTTGAACTTCTAAACGGAAGATTAAA
ACAAACCACTGACAAGTATGATTCTGATTTAATTAAAGAAAGAATTGCTT
ATTTAAGTCAAGGTGTTGCTGTTATCCGTGTTGGTGGTGCAACTGAACTC
GCACAAAAAGAATTAAAACTCAGAATCGAAGACGCTTTAAATTCCACCAA
AGCTGCAGTTGAAGAAGGGATTATCGCTGGAGGTGGTGTTGGTTTATTAA
ATGCTTCTTGTGTTTTAACTAACAGTAAACTAAAAGAACGATATGAAAAT
GAAACTAGTGTTGAAAACATTAAAGAAATCCTACTTGGTTTTGAAATTGT
GCAAAAGTCTCTAGAAGCACCAGCGCGTCAAATTATTCAAAACTCAGGAG
TTGACCCAGTTAAAATTCTCAGTGAATTGAAAAATGAAAAAACTGGTGTT
GGCTTTGATGCTGAGACTAAAAAGAAGGTTGATATGATTGCAAATGGAAT
CATTGATCCCACCAAAGTAACTAAAACTGCACTTGAAAAAGCTGCTTCTG
TAGCTAGTTCATTAATTACTACTAATGTTGCTGTGTATGATGTTAAAGAG
AGAAAAGATAACTCCTTTTCAGAATAATAAATAGAGATATAGAATGAGAA
TAAATAAACCTTTTAGTGATGATAGCAACACAGTTGTTTTTGTGAGTTCA
AAAACATATGGTGTAAAAGAAGAAGCTGCACATAATCCTAATGTTGAATT
TGGTGTTGTTTTACCAACTGATTTTCCTGCTTTCAACCGTGCTTTAGTTC
AATTTCTTAAAAGAAAGAAAACCAAATTAAACATTAATCTTGACAGTCTT
ATAGAACTTTATAAGAAAAATGAAAATAGTGGTTGTTTTCATACTGCGAT
AAAAACTGTTATTACAAGTGTTACTTTTTGTGAAACTACTCCTTTCACAA
TGAAAACCAAACCTGAAAAAAATGTTGAAGTTGCTGTTCAATGTGCTGTT
GAATATCACAACTTAGTTAAAGAATATGAAACAGTAGGCGAATATGTTAA
CCTAGCAAGAGAATTACAAGACACTCCTTCAGATCTACTTTATTCAGAAG
TATTTGTTAAACATTTTGAAAAGGCTGCAAGTAAATTGCCTGTAAAAATA
AAAGTTCTTAAACAATCAGATCTAATTAAGAAAAAAATGGGTTTACTTTT
AGGGGTTAATCAAGGCTCTGAAAGAGAAGCACGTTTACTTGTTATTAGTT
ATCAAGCTAATAAAAATTCCAAAGAAAAACTTGCTTTTGTAGGGAAAGGA
ATTACTTATGATTCAGGCGGAATGAACATTAAAACAGGTGATTATATGCG
TGGCATGAAATATGACATGAGTGGTGCGGCTATAGTATGTTCTACTGTTT
TGGCATTAGCTAAAAACAAGGTTAAAACCAATGTTGTTGCAGTAGCAGCT
CTTACTGAAAATCTTCCTGGTGCTAAGGCGCAACGTCCTGATGACATTAA
GATAGCATACAATGGTAAAAGTGTTGAAATAGATAACACTGATGCTGAAG
GAAGATTGGTTTTAGCTGATGCTATTACATATGCTGCTAAGGATTTAGCT
GCTACACATATTATTGATGTAGCAACCCTTACTGGTTTAATGTCATACAT
ATTGAGTACTACCTATACAGGTATTTTCAGTACTTGTGATCACCAGTGAG
AATCTTTTAAAAAAGCAGCATGTAGTGCAGGTGAACCTGTATGAAGATTA
CCTATGCACCCTGATTATTTAAAACCTTTACAGCTAACAAAACTTGCTGA
TTTGCAAAATTCTACTAGTGCAAGAGGTGCTGGATCTTCAAGAGCAGCTT
GTTTCCTTGCAGAATTTAGAGAAGGTGTATCTTTGATCCATTGTGATATT
GCATCAACTGCTTCCATTGAGAACCTTGGACAAGGTGTTTTAGTGAGAAC
CTTGTACGAACGTGCTAGTCAGCTTGCAAATAAATAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3050
3100
3150
3200
3250
3300
3337
View in model
 
Regulation
Regulation TranscriptionalRegulation_hrcA_TU_285: MG_205_DIMER View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:21
Last updated 2012-10-01 15:18:43