TU_265 – MG_364

Name
WID TU_265 View in model
Name MG_364 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 460515462190 MG_363 MG_364 MG_365 MG_522
Genes MG_364 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -66
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -45
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -41
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 461015, Length: 675, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
ATGGATGGTGGACAACAAGGGAGTTTTTTTGGGCTTTTAGTAATTGTTAT
TCCAATAATTTTGTTAATTGTTTTTTTTTCCAAGAAAAAAGGGGCACAAA
AAAATGATTTTAGTGGTGAAGGAGGTAATCGATCATCAAGAAAAGATGAA
GTGTGAAAAACAATTAAACAGTTTTTGCAAGAAAAGAATGAACGTGGTAA
AGAAATTATTAAAACTTTTGTAGCTAAAAAACCAAACCCTTTACATTCAA
AAAAAGACCGCAAGCTTTTCAATCAAGAGATACAGGCATATATTACTAGT
AATAACTTAGGAAAAAGCGAAGCAAAACGTTATAAAAATGAGCAAACTCG
CTTAATGCAAAGAGAACTTTATTGTATTTATTTTGTTACAAAAGATGCTA
AATCAACTGAAGTTGATGATGCTAGGATTATAGAAGCTGAGGTTTATCAA
AAACCTACAAAAACCAAAAGTACTCCAGAGCGGCTAATTCGTATACTTGG
TTTAAAAAATTTTGAAACTGAAATGCAATGAATTCAACCATTAATGGTTC
GTGAAGAAAAGAGAAAAGAAAAAGAAGAACAGAAAAAACTTAAATTAGCT
GCAAGAGAACTAAAAAAGAAGAAAAAGAAGAAAATAAAAAAACCAAAAGA
AATCAGAAATCAGAAAAATGTTTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
675
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:21
Last updated 2012-10-01 15:18:42