TU_258 – MG_355

Name
WID TU_258 View in model
Name MG_355 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 451113454258 MG_354 MG_355 MG_356
Genes MG_355 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -46
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -30
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -25
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 451613, Length: 2145, Direction: Reverse, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
ATGAATATTAATTTCACACCTGCTGGTGAAAATCGTAATTTTTTGCAAGA
AATTGGTCGTAATATTAACGATGAAGTATTAAAAAATAAGGTCGATCCTA
TTATTGGAAGAGATAACGAAATTCGTCGTTTAATTGAGATATTAAGTCGT
AAAAGCAAAAACAATCCTGTTTTAATTGGTGAACCTGGAGTTGGTAAAAC
CGCAATAGTAGAAGGTTTTGTTAGAAGAGTTGTTAGTAATGATGTACCTT
TAAATTTAAGGGATGTAGAAATTTATGAACTATCTCTTTCTGGATTAATT
GCTGGCACTAAATTCCAAGGTGAATTTGAAAAAAGAATTAATACCATTCT
TAAGCAAGTAAAAGAATCAAATGGCAGGATTATTCTTTTTATTGATGAAA
TTCACCAAATAGTTGGATTAGGACGTAATTCTAGCAGTGGTGCAATGGAT
ATTGCCAATATATTAAAGCCGATGCTAGCTCGAGGAGAAATAAAAGTAAT
TGGCGCTACTACTCTAAAAGAATACCGGGAATACATTGAAAAAGATGGCG
CTTTAGAACGTAGATTTCAAAAAATTCTTATTAACGAGCCTAGTAGTCAA
GAGGCACTAACAATTATGCGTGGTTTAAAAACACGTTGAGAACTCTTTCA
TAACATCACTATTTTTGATAGTGCTTTAGTAGCTGCTGTTGAAATGTCAA
CTCGTTATATTAATGAACGTAATTTACCTGATAAAGCCATTGATCTTATT
GATGAGGCTGCTGCTAAGATCAAAACAGAAATGTCATCTGAACCAGTTGC
AATAGATAGTCTTAAACGTGAAATAATCAATCTTGAGACAGAGTATGCAG
CTCTTAAACAAGATAAGGAAAATGATAACAAACAATCAAAGAAAGAATAT
TTAGAGAAACTAAAAAAACAATTAGATGCTCTTAAACAAAAGCGTGATTC
ACTTATAAATGAATGAAAAAAGGAAAAGGCTGATTTTGAAAACATTAATA
AGCTCAAAAAAGAGATTGAAGAATTTCAAACCAAACTAGAGACATACCAA
AGTGAAGGAAATTATGAAAGTGCATCTAAAATTCTGTACTCTGATATCCC
AAGACTTAAAAAAGAACTGGAAAGTGCACAACAAAAATATGCAACTTCTA
AGCACGATTTATTTAAAACTGAAGTTTCTGAAAATGAAATTGCTGAAGTT
ATTTCACAAACAACAGGAATTCCACTTAAAAAACTATTAGAAAGTGAAAA
GGATAAACTTTTGCACTTAGGTGATGAAATCAAAAAAAGAGTTAAAGGAC
AAGATGAAGCCATCGATGCTGTTGTTAACACTGTAATTAGAGGTAGAGTA
AATATAAATGACCCAAACAAACCTATTGGTTCTTTCATCTTTTTAGGTTC
TACTGGTGTTGGTAAAACTGAACTTGCCAAATCATTAGCAGAAGTTCTTT
TTGACAATGAAAAAGCTCTGATTCGTTTTGATATGAGTGAATATATGGAA
AAACATTCAGTAGCTAAATTAATTGGTGCACCCCCAGGGTACATAGGTTA
TGAACAATCAGGTTTGCTAACTGAAGCGGTTAGAAGAAAACCTTATAGCG
TCTTGTTATTTGATGAAATTGAAAAGGCACATCCTGATGTAACTAATGTT
TTATTACAAGTTTTAGATGATGGTACTTTAAAAGATTCACAAGGAAGGGT
TGTTAATTTCAAAAATACTTTGATAATTATGACTTCTAACCTAGGTTCAA
ATTTTCTTTTAGAAGGAAAAAAAGATTTGGCCATTCAAAGTCTAAAGAAA
CATTTCCGTCCTGAATTTATAAATCGTATTGATGAGATAGTATTTTTCAA
TGTTCTTGAGAAAGATACAGTTTTATCGATAATCAACAGCTTGTTGGCAC
AACTTTCAAAACGCTTGAATAAACAAAATTTATTTTTTAATTTTGATTCA
AATCTAACAGAGTTTATCTATAAAAGTAGTTTTGATCAACAGTTTGGTGC
AAGACCAATTAAGCGCTTTATTGATCATAGTGTTGCAACTTTAATAGCTA
AATATATCCTTCAGGGAAAGATAAAAAAAGGTGTTGGATACAACATTGCA
GTTGTTAAAGACAATATTACCATTACACAAAATAATAAGTCTTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2145
View in model
 
Regulation
Regulation TranscriptionalRegulation_hrcA_TU_258: MG_205_DIMER View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:20
Last updated 2012-10-01 15:18:41