TU_255 – MG_352

Name
WID TU_255 View in model
Name MG_352 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 449722451223 MG_351 MG_352 MG_353
Genes MG_352 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -45
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -15
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -11
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 450222, Length: 501, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
ATGATAAATGCCAATCGCGGAATGCTTTTAGAGACAATTGTTAATCAAAC
AATTGCTAGGTTAAAGGATCATCCAGATATTTGACTGGAAAAGCGGTTCT
TACCTATTAAGCCTATAGCTTTTCGTCATGCTCATGTATCTGGCAACGTA
TCACAAAAATCAAAAACTGATTATTATGGAATTTACAAGGGAATGTATTT
TGATTTTGAAGCAAAACAAACAAATAAAAGTAATTTTCCAATTGCTCAAA
TAGCAGAACACCAATTAAATCATTTGAAAAGAATTGACCAAATTGGAGGA
GTTAGCTTCTTGCTAATTTACTTTCAAACTAAAGATCAAATTTTTGCATT
TCACACTAAGGATCTTCTAGAAACAATAAAAAATCAAGAAAGCAAAACAA
TTAAAAGGGAATTGATAGAACAAAAATCTCAGAAAGTTCCACTATTGTAT
CCTGGTATTATTGATTTAATTTCAATAATTCAAAGCTTTAAAAATTATTA
G
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
501
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:20
Last updated 2012-10-01 15:18:41