TU_222 – MG_321

Name
WID TU_222 View in model
Name MG_321 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 399619403424 MG_321
Genes MG_321 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -78
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -51
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -44
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 400119, Length: 2805, Direction: Reverse, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
2151
2201
2251
2301
2351
2401
2451
2501
2551
2601
2651
2701
2751
2801
ATGAAATTAAAAAAAAGATACTTGTTGCTCGGTTCTACACTGACAGTTAG
TGCAGCACTAATCCTAAGTGCTTGTGCATCCTCACAGTTAAACAAAGGGG
TGTTTTTCACCTCTTCTTCAGCAGATTTGTTAAAGAACAACTCTGTTCCA
TTGAGCATGTTTAACGTTTCACCCACTTCATCTTTTTTTGGTAATGCTTA
TGCAGGGTTAACTAACTATGTTGCTACTGGTACAAACCGTGATGATGGGG
TTAATGTTACTGACCAAATTAAAGAAAAATTAGTGTTAGAACTTGCTTTA
TCAGTTACTGGCTATAAAAAGACAACACACAGTGGCCTTAAAGGTAGAGC
ACAAAAAAACGGTTCAACAGATTCTTCTGATGGATCTAGTAAGAATGATT
ACACTAAGTTCAATGAGTGGGATGCAATAGGCACAATTTATCGTGATAGT
TCAAAGTCTATTACTGAAGATCCTAACTATCACAAGATAACCCAAGAAGC
AACCAGATATGAATTTACCATTAACACTAGTTTGAGCTGGGTTGATAATG
CTGGTAGAGAAGTCAAACAAAACAACCAACCAGTTAAACTCTCCTCTAAA
GACTTTGAAAGGGGTTTTGAGACCTATATTCTCTCTTCTAACTTAGGTTT
TAACCGGAATGGTTATTTCATTGACCTAATGGGTCTTGATGTTGAAAAAA
CCGTTGGTATGGATAAAACCAACGGTTCTAGTGATGGCAATGGTAAAGGT
ATTGAGATCACTGATGAAAATTATGATGTTGAAAACTATAGAAGTGTAGA
TGATAACAAGTTTAATGTTTATCTAACTTCTCCTTTTCCTTTCTTTCTAT
CAATGATGTCAAAGGAATTCTTCTTTCCAATTCCTCACACCCATCCTAAG
GTAAAAGCCCTTAAACTAGGTAAAGATTCACCGCTTAAATATAACCAAAA
TAACAACAGAAAGATTTTAGATCAAGCAAATACTAACTTTGATGGTATCT
ATGGAGGGGGTGTTAATGCTTGAAAAGACACTTGATCAGTTGGCCCTTAC
TATGTTGAGAGTTTTAACCAAGCACAAATTGTCTTTAAACGCAACCAGAT
TTATGATGCAATTATCACCCCTAATCTTCCTAAAACAAGACAAGAAAACG
AAAAACCTATCCCTGCTATAGTTAGTTATTTCCAACCAGGAGCTACTCCT
GAAGTGTTCTATTCTAGTTATATCGCTGGGGGCTTATCAGCTTCAGCTGT
TCCCTATTCCCAACAACAAGATGCAAGATCAAGGTTTAATGGTACAGGGG
ATCTGAGGTGATTAAAAATCCAAAAAACTGCGCAAAGTGCTCAAGTAACT
TATTCAGGTAAACCTTATGTTGCTAATGACAGTACTGTTCAACTAAATGC
AAACATCACTGAGACAGAAGCTAAGTTCTTATATAACAGTGAATCTGAAG
AAGCGTTGACTATCCGTGCTGGAATTAATGGTTTGATCAACTGAAAGAAC
TTAGCAATCATTGATCTGCCCAACTCAGGAGATGTTAACTATTCTACTGT
TCCTTTTGGGATCTTTAAAGAAAAACCAGCAAATGGAACTAGTAGTGGTA
CAAATACAGATGGAATTGAGAATGATTATTATTACAAGATTAACAACAAC
CAAAGACTTGGTTTAATCCCTGAACAAACTGGAACTTTTCAAAAGGATAA
GAATGTTCTTGATACTGCAACTGTTAAGTTAAGTTACTATAGCTCTACAA
AAACTAATGGTGCTCAAGTAAGAACAGCTTCTACTAGTGGCAGCAGTAGT
CAAACTAGTCAAGTTTCTTCAAAACAAGTAAGTGTTACCAAGCAAAGTTT
TATCAGTGCATTAAAAAAAGTTGGGTTTACTGGTAACAATCCATTACACT
TCAACATTAAACTAGGAAATGCATCACTCTCCTCTAACCAAGTTGATTAC
TATAACGCTTTAAAACAAGCTTTAACTGAACTTGGTAATGATAATGGTGA
AAATTTAATTATCCCTGAGATTATCTTAGGAGATGCACAAGGTCCAACAA
GAAACGAATGATACATAGGTTTATCAAGTGTACTTGGTTTTTCTTATTGG
AGTCCTGATTATGATGGGGTTGGTACCTGACTTGATGCTGCTACACAGCT
TAACAGTGAGGGTATTGGTGAAGTAATTACTTACAATTCAGGTAGTCATA
TTGTCAGAACTTTATTGTTAGCTGCATCCCAAAACAATGTCTTTAATCAA
ATTGAAAATAAACTTCAAAATAACACAACAACTAACGGAAAAGACTGGTG
TAGTTGCATAACAAGTGCTGATCTTTTTAAAGATGATCCCTATGTCATTA
AGAACTTTGGTACTAATGGTAATAACGGTACATCCGCTTCATTAGCATTC
ACTAAAAAAGCATTAAGCTTACTGAAATTTTTAGTTGATAATAAGGTATT
GAAAGCTGATAAAGTTAAAGAAGCAATTAAAGATCCTGATAAATATCTAT
CAAAAAGAAGCAAGATAGATGACAACAAACCAGCAAATGTATCAGATATC
CACATTGGTTATGAATTGAAAGATCTTTATGACAACGCTGCTCAACTTAA
CCGATTTAACAGCATTTGAGCTGAACAGGACACTGATAATGCTAAGTTCT
TAATTACTGTAGTAGATAGTTACTTTCCTGTTCTACCAGTCTCCGCTCCT
GGGTTAAATGAAACTATTCCTTCGCTTTTAAAACCATGATTTTCACTCCG
TAATGCCCCTTCAGGGATTGCTACAATGCGTGATTCAGGTTACATTGATG
AGTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2805
View in model
 
Regulation
Regulation TranscriptionalRegulation_fur_TU_222: MG_236_MONOMER View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:19
Last updated 2012-10-01 15:18:40