TU_210 – MG_307

Name
WID TU_210 View in model
Name MG_307 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 377475382009 MG_306 MG_307 MG_308
Genes MG_307 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -32
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -12
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -3
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 377975, Length: 3534, Direction: Reverse, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
2151
2201
2251
2301
2351
2401
2451
2501
2551
2601
2651
2701
2751
2801
2851
2901
2951
3001
3051
3101
3151
3201
3251
3301
3351
3401
3451
3501
ATGAAAAAACTTTTAAAAAAATCAAAGTTCTGGTGGTTTTTACTTTGTGG
TTTGTCAGTAAGCACAATACTTGTAGCTTGTTCAACTCCAACAAACAGTG
CTTTGCAAACAGTTTTTTCACCAACCTCAACTAATTTTTTTCATGGTCAA
AAGGGTAGTTTAAAAGAAGGACTTATTACTGCTTTAAAAACTCCTTCAGC
AAACAAACATTTTGTTATAGGACCACTTTTAAAAGCACTTGAGGCTTGGT
ATGAAAACAATGAAGACAAAGCCATAAACAAGTTTTTAAAAGACACTAAA
AAGAATGTTGATGATCAATATAAAAATACTGTTAATGGGTTAATATCACC
ACCCAGAAACAGAGCAGTATTTATTCAACAAGATCTATTAGATAAAAGTG
GTGGCAGTGAGGCTAGTTGAAAATCCCAACAACTTTTCAATCAACTTATT
AGTGATTTTACCGCTAAATTATTCGCTAAGGATTTCTTAGTTTATAAACC
TAATGGACAACTCTCAACTGGTCCTTATATCTATGATGAACTATCCCAAC
CTGAAAAATGAAAGGACTTTGGTTTTCAAGAACCACGTTTTAGTGAAACT
AATGATGCATTGTTTGCAAAGTTACAAGCACAAATCTTTAATCTCTGGGT
TGAATATACCGATCCTACTTTAATCAGTCAAGCTACTTTTAAATATGCAG
CACCACAACAAGGTTTGGGTCAAGTTTACAACACTGAAAAACTAAAAGAT
AAATTAACCCCTTCTTATGCGTTTCCTTTCTTTCCTAAAGATGGGGAAAT
TCCTCAGAACCAGAATGTTGGCAACAAACGCTGAGAGCAGTTAATTGAGG
GAAAAGACGGATTAAATACAGCAAAAACAGGTTTAGAAAAATACATCTTA
GATCAAAATCAAGGCAACCTGATTGATTTTCCAACAACTCTTTCTGATAA
CACTCAAACCAAGCAAATAGTAGATAGTCTAAACATTGTTGATCAACTAG
AAGCAGCTAATTTAGGTGCTAGTTTAAATTTAAAACTAGATCTTTTAAAT
CAAGATAAAGATCAACTTCCCACAATTAAAGAGCTTAATAAAGAACTTAA
CAATACCATTGTTGTTGAATCAACTAAAATTGAAAACCATACTAAGAGTA
ATACATTGTTCTGTGAACACAATACAACAGACAGTTCACAAAACAATTTA
AAGAGTCTTATTAAAGATGCTTTTATAAGTTCTAATGATAGTTCCAATTT
AGGAAAACTAGCAAAGCAAATCCACCAAACAACTACAAGTGATATGATGG
TTTCAACTAAAGCTAGTTCATCAACAACAAGCAGTTATCTTGTTTGGGAT
GCAGCTATTCCTAATAACAAAACAAATAATGGTGCTAGCACTGTTAGTGC
AAACTGTGCAAATGCTACTGTTCAAAATACAAGCCATAACTCTAATAACC
AATTGAAGCTAAGACTAGTTAGAAACGGAGAGGGAGTTGCTGTAATTGGA
ATTGATGGAGGTAGTTATTATCTGACAAAAAATAGTAGTAGCAAAACTGA
AAGAGACATTGAAAAGCAAAAGCAGTTTTTAATGTGAAGAGCTTTTCAAG
CCAAAACAAACACCTTTAAAAACAGTTTATATTCCTTTAGTTTTCCATTA
AATGAAACACTGAAAACTTGGTTTGAAAAAAATCAGGAATTAATATTAGT
AAACGCACTAATAAATACTGATTTTCAAAAAAAAGATAAAGGTAGTGATG
CGATGCAAAAAGCATTCAATGATTACAAAGAACTAATGCAAAAATTTGCA
CCAGTTGCATTAGCAACAAATGTAATCAGAGATTTGTTTTTACAAATGGA
TGCATTAGATAACAAACTAACAAGTAGAACAACTGAACTTAATACCAATG
TTAACCAAATTAATCCAACCCCTTGGTTAAATGGCTTATCTTCCCATTTG
CCATATGTTCGCAAGTCTGGTCATTATGAAAAACTCAATAACTATTTCTT
GTTTTTAATTACTAAAACACTTTGGAAAAAAGTAGGTAGTGAAAAAATAA
ATATTAGTGAAAACAACAATAAGTTAAAAACTACAAAAGCTGATGTTGAT
AAGATAAGAGATGAAATTCTGAGCGACATAAATAACAAAGTAACAGAATT
TGTTAACCAATTGAAAGTTACAGAAAAATCAAAACCTAACTTTAGCAACA
TTATTCTAGTTGATATTAACAATGATCAATCACTTACTAACAGTGCCAAT
TGGAGTTTAAATGCGTTGTTAGATGTAACAACTGTAAACCCTCTTTCCTT
TGCATTGTTAAAAAATGCTTTTACTAGCAATCAACAGTTTGAAAAAGCTA
AAAAGTTATTTGAAGAGATTAAATCTAAAAATGGATCTTCATCAACTTCA
TCAAGTAGTGATGCAGATAGTTTAGCTAAAGTAATTAGCAATTACTATTA
CATGACATGAAGCAAATTAACCAATAAAGCCATGTATGGTAATCCTAATA
ATGGCAATATTGATGAATTGTTTAAAAAAGCTTTTTTAGAGAGTGTTGAT
GAATCAGGTTTTAATGTTAACTTTAAAGCAGTTATTGACCATTATCGCTT
CATTTTTACTTTGCAATGGTTAATTGAAAACAACCTAAAAAACTTTAAAG
ATATTTTACAAGCTAACTTAAAGTATGGTGAAATTGCCTATATTGCTTAT
GATAAGAATATTATCAGTAACAACACCAATAATCCTCAGGGAATATTTGG
CTCTGTTTTTAACTATGAAAATGATGAACATGCTACAACAGCTAATGCCA
ACCAAACTATTGATCCTAATAATTTCTTTTTTAAAACCAAAACAAGTCCT
AACACTACACCTGCTACTACGATGTTAAGCACCAGACAAGCAGTATCAAC
AAGTAATAATGGTACTTATGGTTTTACTGGTTTGAATACAACTAACAGTT
CCATGTTAGAAAACAATACTAACCAGGCACTTTTAAACCATATCGCTGCC
AATTCCTTAAAACAATATGGTTCAAAGGATGATCTTAAAAAATTTATTAG
TGAAACAAAAGACCAATTAGTTTTAGATAACATTGCCCGACAGCTAAGTA
GACTAACTCCAAGTAGTAGTAGTAGTAATGGCAAAACACTTTCAGCTTAT
TTTCAGGTCGATGCAATTAACAATTCTGCTTTAGATTTCAAAGCTAAACA
AGCGTTGTTATTAGCTGTTTTAGACCAATATTCCAGTTATTTTAATTCAT
CAAATAGTCCAAGTATTTCAAAAAGAAGTACCCAAACCAACCAAAAATTT
AGTGAATTTAACTTTGGTGGTGATAGTTACAACTATCTTCAGTTCACTAA
AAGTGACATTGATTCACTTAGTTTAACAAGTTCTACCAATATTGAAAGTG
ATATAGTAGCAGCTTTAGTTTTATTTCAAGCTAGTGATACAGGCACCCAA
CAACTTGCTTTAAGTGCAATTGAAAAACCCCAATTTAGGATTGGTGATAA
AAGAATTCAATCAGGCTTAAACTTGCTTAAGTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3050
3100
3150
3200
3250
3300
3350
3400
3450
3500
3534
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:19
Last updated 2012-10-01 15:18:38