TU_208 – MG_305

Name
WID TU_208 View in model
Name MG_305 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 374419377207 MG_304 MG_305 MG_306
Genes MG_305 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -55
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -35
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -27
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 374919, Length: 1788, Direction: Reverse, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
ATGAGTGCAGACAATGGTTTAATTATTGGCATTGACCTTGGAACTACCAA
TTCTTGTGTTTCTGTAATGGAAGGTGGGAGACCTGTTGTATTAGAAAATC
CTGAAGGTAAAAGAACAACACCTTCCATTGTTTCCTATAAAAACAATGAA
ATTATAGTAGGTGATGCTGCTAAAAGACAGATGGTTACAAACCCAAATAC
CATTGTCTCCATCAAGAGGTTGATGGGTACCTCAAATAAAGTAAAAGTCC
AAAATGCTGATGGTACAACTAAGGAATTAAGTCCTGAACAAGTTTCAGCG
CAAATCCTTAGTTATCTTAAGGACTTTGCTGAAAAAAAGATTGGTAAAAA
GATTTCAAGAGCAGTTATTACTGTTCCTGCATACTTTAATGATGCGGAAA
GAAACGCTACTAAAACCGCAGGTAAGATTGCTGGTTTAAATGTTGAAAGG
ATCATTAACGAACCAACTGCTGCTGCTTTAGCTTATGGGATTGATAAAGC
ATCAAGAGAGATGAAAGTCTTGGTTTATGACTTGGGTGGTGGAACTTTTG
ATGTATCTTTACTTGACATTGCAGAAGGTACTTTTGAAGTACTTGCAACT
GCTGGGGACAACCGTTTGGGAGGTGATGATTGGGATAACAAGATCATTGA
ATATATCTCAGCCTACATTGCCAAAGAACACCAGGGTTTAAACTTATCAA
AAGATAAGATGGCAATGCAACGGCTTAAAGAAGCAGCTGAACGTGCTAAG
ATTGAACTTTCCGCTCAACTTGAAACGATTATTTCTCTACCATTTTTAAC
TGTTACCCAAAAAGGTCCTGTTAACGTTGAGTTAAAACTAACCCGTGCTA
AGTTTGAGGAGTTAACAAAACCACTACTTGAAAGAACAAGAAACCCTATT
TCAGATGTTATCAAGGAAGCTAAGATTAAACCTGAAGAGATTAATGAAAT
TCTTTTAGTTGGTGGTTCTACAAGGATGCCTGCAGTTCAAAAGCTAGTTG
AATCAATGGTACCAGGTAAAAAACCAAACCGTTCTATTAATCCTGATGAA
GTTGTTGCTATTGGCGCTGCTATTCAAGGTGGGGTTTTACGTGGTGATGT
TAAGGATGTTTTACTTTTAGATGTAACTCCATTAACCCTTTCTATTGAAA
CTTTAGGTGGTGTGGCTACTCCTTTAATTAAGAGAAATACAACTATCCCA
GTAAGTAAAAGTCAAATCTTTTCAACTGCTCAAGATAACCAAGAATCAGT
TGATGTGGTTGTATGTCAAGGGGAAAGACCAATGTCTAGAGATAATAAGT
CATTAGGAAGATTTAACTTAGGTGGTATTCAACCAGCACCTAAAGGTAAA
CCCCAAATTGAGATTACCTTTAGTTTGGATGCCAATGGGATCTTAAATGT
TAAAGCTAAGGATTTAACCACGCAAAAGGAAAACAGTATTACCATTAGTG
ACAACGGTAATCTTTCTGAGGAGGAGATCCAAAAGATGATCCGTGATGCT
GAAGCTAACAAGGAACGGGATAACATCATCCGTGAACGTATTGAATTACG
TAATGAAGGGGAAGGTATTGTTAATACCATCAAAGAGATATTAGCAAGTC
CTGATGCTAAGAATTTCCCTAAAGAAGAAAAAGAGAAGTTAGAAAAGCTA
ACAGGTAACATTGATGCTGCTATTAAAGCTAATGACTATGCCAAACTCAA
AGTGGAAATTGAAAACTTTAAGAAGTGAAGAGAAGAGATGGCAAAAAAAT
ATAACCCAACTGGTGAACAAGGTCCACAAGCAAAATAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1788
View in model
 
Regulation
Regulation TranscriptionalRegulation_hrcA_TU_208: MG_205_DIMER View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:19
Last updated 2012-10-01 15:18:38