TU_185 – MG_278

Name
WID TU_185 View in model
Name MG_278 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 337867341030 MG_277 MG_278 MG_279
Genes MG_278 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -48
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -19
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -12
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 338367, Length: 2163, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
2151
ATGGCAACCATTCAGGAAATCGAGTGTGATTTTTTAGCTAAAATAGCACA
AAAATTTACTAATGCAGAGATTGAATTAATTAACAAAGCATTCTATCACG
CTAAAACTTGGCATGAAAACCAGAAACGGCTTAGCGGTGAACCTTTTTTT
ATCCATCCTTTAAGAACGGCATTATCACTAGTTGAATGGAACATGGATCC
TATCACTATTTGTGCTGGTTTGTTACATGACATCATTGAAGATACAGACC
AAACCGAAGCTAATATAGCAATGATTTTTAGCAAAGAAATTGCTGAGCTT
GTCACTAAGGTTACAAAGATTACCAATGAATCTAAAAAGCAACGTCATCT
CAAAAATAAAAAGGAGAATCTTAACTTAAAAAGCTTTGTTAACATTGCAA
TCAATTCTCAACAAGAGATAAATGTAATGGTACTAAAACTAGCAGATCGA
CTTGATAACATCGCTTCCATTGAGTTTCTCCCCATTGAAAAGCAAAAGGT
AATTGCAAAAGAAACTTTAGAACTTTATGCAAAGATTGCTGGGAGGATTG
GGATGTATCCTGTTAAAACAAAATTAGCAGATCTTTCATTTAAGGTGTTG
GATTTAAAAAACTATGATAACACCCTGTCAAAGATTAACAAGCAAAAGGT
CTTTTATGACAATGAGTGGGATAACTTCAAACAACAATTAAAAAAAATCT
TAGCGCAAAATCAGATAGAATACCAACTTGAAAGTCGGATTAAAGGCATT
TACTCTACATATAAAAAACTAACTGTTCATGAACAGAACATCAGTAAGAT
CCATGATCTTTTTGCTATCCGCTTAATTACTAAATCAGAACTTGATTGTT
ATCACATCCTTGGTTTAATTCACCTTAATTTTTTAATTGACAGTAAATAC
TTCAAAGACTATATTGCCTCACCTAAACAAAACCTTTACCAATCAATTCA
TACCACTGTTCGTTTAAAAGGGTTAAATGTTGAGATCCAAATTAGAACCC
AACAGATGGACAATGTTAGTAAGTTTGGCTTAGCTAGTCACTGGATCTAC
AAAGAACAGAAAGAGGGATTGTTAGCACCTGCTTTGCAACTTAATTACCT
AGTGACAAAACAAAAACACTCACATGATTTTCTAAAAAGGATTTTTGGGA
CTGATATTATCAAGATTAATGTTAGTGCTAGTCATGAACCTAATGTAATT
AAGCAAATTAATGTTGATAGCAACAATAAACTCCTTGATATTGCTTTTGA
AAACTATCCCAAGCAATTTGCTAAATTAACCAAAATTGAAATTGATGGGG
TTGAGATCAATTCTTTTGATACTAGTGTTGAAAATGAGATGCTGATTGAA
TTTTACTTTGGCAAGAATAACAATTTGAAATCAAAGTGAATTAGGTATAT
GAATAACCCTATATACCGTGAAAAGGTAAAAAAGAGCTTGGCTAAACTAG
CTAAATCTGGTAGATACAGTGAGTTAGCTTTTTATGAAAAAGAACTGGGT
GAAAAACAGTTAAAACTTGCTAGTGAAACTGAAATCCAAAAACGCTTAAA
CACCCTAAGAATTAAAAAAATGAGTGATTACTTAGCGTTAATTGAGTGTA
CTAACTTTACTAATGATGAACATTTGTTGTTTCTAGCTAAAAACAACGAC
AAGTGAAATAAACTAACAAAACCACTTAAGTTTGCTTTTTCAAAAGTAGT
TTTTCACAACTCTTACTTTGAACAAATTGAAGGTATTTTTATCACCAAAA
TAGTGATTGAACCATGTTGTAGTAAGATCCCTGATATGCCTGAACAAGTA
ACTGGTATCTTAACTAAAAACATTTTAAGTGTTCACCGTTATGGTTGTAA
GAATTTACAAAATAAAAAGCAGTTAAAAATTATCCCGTTATATTGAAATA
TCCAGCAGTTAAAACTAAAACCACGTAAGTTTCGCAGTTACATTAACATT
AACGGAGTGTGGAGTGAAAAAACCATTAATAAAATCTGTCAAACAATTAT
TAATGGTGATGGTTATATTGAAAAAATAATTCCCAAGATCAACAAACAAA
AAGATGAATTTGATTTAAACATCACCCTTTTTGTTAATAACTACCAACAA
CTTCTCACCTTAATGGACCAAATTACCACTAAGAATATCAGCTTTAGTTG
AAAATACCTTTAG
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2163
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:18
Last updated 2012-10-01 15:18:37