TU_182 – MG_273 - MG_275

Name
WID TU_182 View in model
Name MG_273 - MG_275 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 330735335274 MG_272 MG_273 MG_274 MG_275 MG_276
Genes MG_273, MG_274, MG_275 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -44
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -18
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -13
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 331235, Length: 3539, Direction: Reverse, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
2151
2201
2251
2301
2351
2401
2451
2501
2551
2601
2651
2701
2751
2801
2851
2901
2951
3001
3051
3101
3151
3201
3251
3301
3351
3401
3451
3501
ATGAAAAAAGTGATTGTGATTGGAATAAATCACGCTGGTACTAGTTTTAT
TAGAACTTTACTTTCAAAAAGTAAGGACTTTAAGGTTAACGCTTATGATA
GAAACACAAACATCTCGTTTCTGGGGTGTGGAATTGCACTTGCTGTTAGT
GGTGTTGTTAAAAACACTGATGATCTTTTCTATTCCAACCCTGAGGAGTT
GAAACAGATGGGCGCTAACATCTTTATGAGTCATGATGTTACTAACATTG
ATCTAATCAAAAAACAGGTAACAGTTAGAGATTTAACATCAAATAAAGAG
TTCACTGATCAGTTTGATCAACTAGTAATCGCTTCAGGAGCATGACCTAT
ATGTATGAATGTTGAAAACAAGGTGACACACAAGCCTTTGGAGTTTAACT
ACACTGACAAATATTGTGGTAATGTTAAGAACTTAATTAGCTGTAAGTTA
TACCAACATGCACTTACCTTAATCGATAGTTTTCGTAAAGATAAAACCAT
TAAATCAGTTGCTATTGTTGGTTCTGGTTACATTGGCTTGGAACTTGCTG
AAGCAGCTTGGTTATGCAAAAAGCAAGTAACAGTAATTGACTTACTTGAT
AAGCCTGCTGGTAATAACTTTGATCATGAGTTTACTGATGAACTTGAAAA
AGTGATGCAAAAAGATGGGTTAAAACTAATGATGGGTTGCAGTGTTAAGG
GCTTTGTTGTTGATAGTACAAACAACGTTGTCAAAGGAGTTGAAACTGAT
AAGGGAATAGTAAATGCAGACCTTGTGATCCAATCAATTGGGTTTAGACC
TAGCACTAAGTTTGTTCCTAAAGATCAAAACTTTGAGTTTATTCACAACG
GTTCAATTAAAGTTAATGAATTTCTCCAAGCACTAAATCATAAGGATGTT
TATGTCATTGGGGGTTGTGCTGCTATTTACAATGCTGCTAGTGAACAGTA
TGAAAACATCGATCTTGCTACCAATGCAGTAAAGAGTGGATTAGTAGCTG
CGATGCATATCATTGGTAGTAACCAAGTTAAACTCCAATCTATCGTTGGC
ACCAATGCACTCCATATCTTTGGTTTAAATTTAGCAGCATGTGGATTAAC
TGAACAGCGTGCTAAGAAGTTAGGTTTTGATGTTGGCATATCAGTTGTTG
ATGACAATGATCGTCCTGAGTTTATGGGCAGTTATGACAAGGTGCGTTTT
AAACTTGTATATGACAAGAAAACCCTAAGAATTTTAGGAGCACAACTCCT
TTCTTGGAATACCAATCACAGTGAGATTATTTTCTATATTGCACTTGCAA
TCCAAAAGCAGATGTTACTAACTGAACTGGGTTTAGTGGATGTTTATTTT
CTTCCACATTACAACAAACCGTTTAACTTTGTGTTAGCAACTGTTTTACA
AGCACTTGGTTTTAGCTATTACATTCCTAAAAAATAGCTTAGTTTTAAAT
TAGCATAGAAATATATGGCAATCTTGATTAAAAATAAAGTTCCAACTACC
CTTTATCAGGTTTATGATAATGAGGGTAAATTAATTGATCCTAACCACAA
AATTACCCTAACTGATGAACAGTTAAAACACGCTTATTACTTAATGAACT
TGAGTAGAATGATGGACAAAAAGATGTTAGTTTGACAGCGTGCTGGTAAG
ATGTTAAACTTCGCTCCTAATTTGGGAGAGGAAGCTTTACAGGTTGGAAT
GGGATTAGGTTTAAATGAAAATGATTGGGTTTGTCCTACGTTTCGTAGTG
GGGCTTTAATGTTGTATCGTGGGGTAAAACCAGAACAACTTTTACTCTAC
TGAAATGGTAATGAAAAAGGTAGTCAGATAGATGCTAAATACAAAACTTT
ACCTATTAACATCACCATTGGTGCTCAGTATTCCCATGCTGCTGGATTAG
GTTACATGTTGCACTATAAAAAGCAACCTAATGTTGCTGTTACTATGATT
GGTGATGGAGGTACAGCTGAAGGGGAATTTTATGAAGCGATGAACATTGC
AAGCATCCACAAGTGAAACACTGTTTTTTGTATTAACAACAATCAGTTTG
CTATCTCAACAAGAACTAAACTTGAATCTGCTGTTAGTGATCTAAGCGTT
AAAGCAATAGCATGTGGGATCCCAAGGGTAAGGGTTGATGGTAATGATCT
AATTGCTAGTTATGAAGCGATGCAAGATGCTGCTAATTACGCTAGAGGTG
GTAATGGACCAGTCTTAATTGAGTTCTTCAGCTACCGGCAAGGTCCTCAC
ACCACTTCAGATGACCCTTCTATCTACAGAACCAAACAAGAAGAGGAGGA
GGGAATGAAGAGTGATCCAGTGAAGCGGTTGCGAAACTTCTTGTTTGATA
GATCAATTCTTAACCAAGCTCAAGAAGAAGAGATGTTCAGCAAAATTGAA
CAGGAAATCCAAGCTGCTTATGAAAAGATGGTACTAGATACTCCTGTATC
AGTAGATGAGGTGTTTGATTACAACTATCAAGAATTAACCCCTGAACTAG
TTGAACAGAAACAGATTGCAAAAAAATACTTTAAAGACTAATTTAAAAAA
AGATAACTATGTCAAAAATCCAAGTAAATAACATTGAAGCGTTAAACAAC
GCAATGGATCTTGCACTGGAAAGAGATCAAAACGTTGTACTCTATGGCCA
GGACGCTGGTTTTGAAGGGGGTGTGTTCCGTGCAACTAAAGGCTTACAAC
AAAAGTATGGGAGTGAAAGGGTATGGGATTGTCCTATAGCAGAAAACTCT
ATGGCTGGTATTGGGGTTGGGGCTGCTATAGGTGGTCTTAAACCTATTGT
AGAGATCCAGTTTTCAGGCTTTTCATTCCCAGCTATGTTTCAAATCTTTG
TCCATGCTGCTAGGATTAGAAACCGTTCTCGTGGTGTATATACCGCTCCA
CTAGTAGTGAGGATGCCAATGGGTGGGGGGATTAAAGCATTGGAACACCA
CAGTGAAACATTGGAAGCAATTTATGCACAGATTGCTGGGCTTAAAACAG
TGATGCCATCAAATCCTTATGATACCAAAGGACTTTTTCTAGCTGCTATT
GAATCACCTGATCCTGTTATCTTTTTTGAACCAAAGAAGCTTTATCGTGC
TTTTCGTCAGGAGATTCCTAGTGATTATTACACTGTCCCTATTGGTGAAG
CCAACTTGATTAGTGAAGGTAGTGAACTTACAATAGTTAGCTATGGTCCT
ACAATGTTTGATTTAATTAACTTAGTTTACAGCGGGGAATTGAAAGATAA
GGGAATTGAGTTAATTGACTTGCGTACTATCTCCCCTTGAGATAAACAAA
CAGTATTTAACTCAGTGAAGAAAACAGGAAGACTACTTGTAGTGACTGAA
GCGGTGAAAAGTTTCACTACAAGTGCAGAGATTATCACTTCAGTAACTGA
AGAACTATTCACTTATCTCAAAAAAGCCCCACAACGGGTAACTGGGTTTG
ATATTGTTGTGCCTTTAGCTAGAGGTGAAAAATACCAGTTTGAAATTAAT
GCACGGGTTATTGATGCAGTTAATCAACTTTTAAAATAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3050
3100
3150
3200
3250
3300
3350
3400
3450
3500
3539
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:18
Last updated 2012-10-01 15:18:37