TU_180 – MG_270 - MG_272

Name
WID TU_180 View in model
Name MG_270 - MG_272 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 326933331486 MG_270 MG_271 MG_272 MG_273
Genes MG_270, MG_271, MG_272 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -47
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -21
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -14
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 327433, Length: 3553, Direction: Reverse, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
2151
2201
2251
2301
2351
2401
2451
2501
2551
2601
2651
2701
2751
2801
2851
2901
2951
3001
3051
3101
3151
3201
3251
3301
3351
3401
3451
3501
3551
ATGGCAAATGAGTTTAAATTCACTGATGTTGGTGAGGGTTTACATGAAGG
AAAAGTAACTGAAATCTTAAAACAAGTTGGTGATCAGATCAAGATAGATG
AAGCTTTATTTGTTGTTGAAACTGATAAAGTTACAACTGAACTACCTTCT
CCTTTTGCAGGTACAATTAGTGCTATTAATGTTAAAGTTGGTGATGTTGT
TAGCATTGGTCAGGTGATGGCAGTTATTGGTGAAAAGACTAGTACACCAC
TTGTTGAACCAAAACCTCAACCAACTGAAGAAGTAGCTAAGGTAAAAGAA
GCGGGGGCTTCAGTAGTAGGGGAAATTAAGGTTTCTGATAACCTCTTTCC
TATCTTTGGAGTAAAACCTCATGCAACTCCAGCTGTTAAAGACACTAAAG
TTGCAAGTAGTACTAACATTACTGTAGAAACAACCCAAAAACCAGAAAGT
AAAACTGAACAGAAAACCATTGCTATCTCAACAATGCGTAAAGCGATTGC
AGAAGCAATGACAAAGTCGCACGCAATTATCCCAACCACTGTATTAACTT
TTTATGTTAATGCAACCAAGTTAAAACAATATCGTGAAAGTGTTAATGGT
TATGCTTTAAGTAAGTATTCCATGAAAATTTCTTACTTTGCTTTCTTTGT
TAAAGCAATTGTTAATGCGCTTAAGAAGTTCCCTGTTTTTAACGCTAGTT
ATGATCCTGATCAAAACGAAATTGTTTTAAATGATGACATTAATGTAGGA
ATTGCTGTTGATACTGAAGAAGGTTTAATTGTCCCTAACATTAAGCAAGC
CCAAACCAAATCTGTGGTTGAAATTGCCCAAGCAATTGTTGATTTAGCTA
ACAAAGCTAGAACAAAAAAGATTAAGTTGACTGATTTGAATAAAGGTACT
ATTTCAGTTACTAACTTCGGTTCATTAGGAGCAGCTGTAGGTACACCTAT
TATTAAGTACCCTGAGATGTGTATTGTTGCTACTGGTAATTTAGAAGAAC
GCATTGTTAAAGTGGAAAATGGAATTGCAGTTCATACCATCTTACCTTTA
ACAATAGCTGCAGACCACCGCTGGGTTGATGGGGCGGATGTTGGTAGGTT
TGGTAAGGAGATTGCAAAACAAATTGAGGAATTAATTGATCTTACAGTAG
CTTAATTTATGGATTATGATCTAATTATTTTGGGTGCTGGCCCTGCTGGT
TATATTGCTGCGGAGTATGCTGGCAAACATAAACTTAAAACCCTAGTGAT
TGAAAAGCAATACTTTGGTGGGGTGTGTTTAAATGTTGGGTGTATCCCAA
CTAAAACGTTGTTAAAAAGAGCAAAGATTATTGATTATTTAGTTCATGCC
AAAGATTATGGTATCACTATTAATGGTCAAGCTAAACTTGATTGAAAACA
ACTGTTAAAACAAAAACAGGAAGTAGTTGATAAATTAGTTGCAGGGGTAA
AAACAATTATTAAGGGTGCTAAGGTAGAAAGTATTGAAGGTGAAGCTACT
GTTATAGATAAAAACAAGGTGCAAGTAAACAACACAACTTACACCACTAA
CAACATTATTGTTGCAACCGGATCAAGACCAAGATACTTAACTTTACCAG
GGTTTGAAAAAGCACAACAAGCTGGGTTTATCATTGACTCAACCCAAGCT
TTGGCTTTAGAGGGAGTACCTAAGAAGTTTGTTGTAGTTGGGGGAGGTGT
GATTGGGGTTGAGTTTGCTTTTTTATTTGCTTCATTAGGGAGTGAAGTGA
CCATTATCCAAGGTGTTGATAGGATTTTGGAGGTTTGTGATAGTGATGTT
TCTGAACTGATAAGTAAAACCTTAAAAAACAAAGGAGTTCAGATTATTAC
CAATGCTCATGTTGTTAGAGCTGAAAACAACCAACTGTTTTACACAGTTA
ATGGAGTTGAACAGTCTGTAATTGGTGATAAAATCTTAGTTTCTATAGGA
AGAATTGCTAACACAGAGTGTTTAGATCAACTTGATTTAAAACGTGACCA
TAACAACAAAATTGTTTTAAATGAAAAACTACAAACATCAACTACAAACA
TCTATCTAATAGGTGATGTTAACACGCAAATGATGTTGGCACACTACGCT
TACCAACAGGGCAGATATGCTGTTGATCAAATTTTGAACCAAAACCAGGT
AAAGCCTGCTGAAAAAAACAAGTGTCCTGCTTGTATTTACACAAATCCTG
AAGTTGCTTTTGTAGGTTATAGTGAGATGGAATTGCAAAAAGAAAAGATT
GATTATGTCAAATCTTCCTTGCCATTTATTTATAGTGGTAAAGCAATTGC
AGATCATGAAACCAATGGGTTTGTCAAGATGATGTTTAATCCTAAAACTG
GTGCTATCTTAGGTGGATGTATTATTGCTAGCACTGCTAGTGATATTATC
GCTGAGCTTGCTTTGGTGATGGAAAACAACCTCACTGTGTTTGATATTGC
CAATTCTATCTCACCCCATCCTACCATGAATGAAATGGTAACTGATGTTT
GTAAAAAAGCGATCTTTGATTACTTTAGTTAATTGGTAGTTGATGCAAAC
TTTCATTATTACTTCCCCTGTTTTCAATCCGTATTTTAATGCAGCTTTAG
AGGAGTGATTGCTAACTGAATTTAGAAAAAATGAGTTAGTTAAGGTCATC
TACTTTTGGCAGAACGCTAACACTATTGTGGTGGGAAGAAACCAAAATAC
TTATGCTGAGGTTAACTTAAAGGAGTTGGAAAGTGATAAGGTTAACTTGT
TTAGACGTTTTTCAGGCGGGGGAGCGGTGTTTCATGACCTTGGTAACATC
TGTTTTTCTATTATTTTGCCAAGAACAGGTAAAGTGATGGAAAATGCTTA
TGAACAAACTACAAGAAATGTGGTGAAGTTCTTAAATAGCTTAAATGTAC
CTGCTGTATTTCATGGTCGTAATGACCTTGAGATTAATAACAAGAAGTTT
TCTGGGTTAGCTGAATATATCGCTAAAGACAGGTTATTAGTCCATGGAAC
ATTATTGTTTGACACTGACTTTTCTAAGTTAGCAAAGTATTTAAATGTTG
ATAAGACCAAGATAGCAAGTAAGGGTGTTGACAGTGTTGCTAAGCGCGTT
GTTAATGTAAAGGAGTATTTACCAAATTGAACAACAGCAAAATTTTTAGA
AGAGATGATTAATTTTTTCACTGTTACTGAAAAAGCAGAAACAATTGTTT
TAACTAAAGATGCACTAGCAAAGGTTGAAAAAAGAGCAAAAGAACACTTT
CAATCATGGGAGTGAAACTTTGGTAAAACTTATGAATACAACTTTAAAAA
CAAGCGTTATTTTAATAATGCTGGTTTATTTGAGTGCAATGTTCAAGTAG
AGAAAGGAACAGTTGTTGATATTAAGTTTTATGGGGACTTTTTAAGTGTT
GTTGATATCACCCCAGTAACAAAAAAACTAATTGGTCAGAAGTACGATTA
TAAAACCTTTGAAAAACTCTTCAATGAACTTGATCATTTTAGTGATTACT
TTGGCAGTTTAAAACCTGAGCAACTCTTAGGAGTAATATTTGATAACAAG
TAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3050
3100
3150
3200
3250
3300
3350
3400
3450
3500
3550
3553
View in model
 
Regulation
Regulation TranscriptionalRegulation_spx_TU_180: MG_127_MONOMER View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:18
Last updated 2012-10-01 15:18:37