TU_179 – MG_269

Name
WID TU_179 View in model
Name MG_269 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 325530327553 MG_268 MG_269 MG_270
Genes MG_269 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -73
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -49
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -40
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 326030, Length: 1023, Direction: Reverse, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
ATGAATAATTTTGATTACTATAGAGACTTTGATGACTTTCAAAGAAGAGA
AACTATTAACTTCTTTTTAGCCAAGTTTCCCTTTGCTTCCAAAGCCCAGC
TTGATGTTTTTTTAGAACAAGCAAAAACTGCTTATGTCAAACTACGAACA
AGCAACCCAAAAAATGTTGATTGGAACCAGATGCTTGTTTTGTTATTAAA
AAAGTTTGGTCCTGAAGCGAGAAGTGAAAAAGAACGTTTAAAAAGGATCT
TAAGTTTGCAAGAACAACTTAAGGTACGCTTGGAAGGAGAGATTAACCGT
CAAGTTCAACAGAACAGCGAACTTTTCTCACAACTCAAACAAAGTGAAAG
TGAAATTATCCAAATGCAGCAGCTGGTAGAAGCAAAAGAACACCAAATTG
AAGCATTAAATAAACAGTTACATGCAATAAAAGAAGCCAATAAGAAACTA
ATTGAAGAACATGAAAGTATTAATGTAGAGGAATTGTTAAAGGAATATGA
AGTGCAGTGTAATGAAGCAATTTATAAACGTGATCAACACATCCAAACCG
TATTTGAAGACAAGTTAGCACTTAAAGATGGGGAAATTAGTGAAACCCAA
TCACTTTTAAAAACCGCTGAAAAAGAAAAGCAAGCATTAAAAAAAGCATA
TAAGTTAGTTGTAAATTCGCTTCAAAAACACCAAAAGCTCACCACCGAAA
TAGAAATTGATTTCACCAAGCTTGATGAGATTATTGCAACCATTTTTGAT
GAAACTAAGAATCCAAAGACTGGCTTTACTAACTTCATTAAGCAGTTTGA
AAAAACCAAAGCAAAACTAACAAAAAAGATAGCTGAAATTACTAAACTTG
ATCATTCAACGCCAACAAATTATCAACAAGAAACTCCAGCGTCACAACAG
CAATTAGATCAAGAGAATGAACCGATCAAACCATCTAAAAAATCAAATTC
AAGTTCATTGCCTAGAGGCACTACACAACCCAAATCCAATTCTATTAACA
GGGTTAGTAAATTAATTGATTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1023
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:18
Last updated 2012-10-01 15:18:37