TU_168 – MG495 - MG496

Name
WID TU_168 View in model
Name MG495 - MG496 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 306117307314 MG495 MG496 MG_256 MG_494
Genes MG495, MG496 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 306617, Length: 197, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
CTTCCCTTGGTGCAATGGACAGCACAACTGAGTCCTAATCAGTAAATAGA
GGTTCAACTCCTCTAGGGAAGGCCAATTTATGATAAAAACTTAGTTAAAT
TGCTAGGTTTTTATCTAGTTTTAGGGGGTGTAGTTTAGTGGTAGAACAAC
AGTCTCCAAAACTGTCTGTGTGGGTTCGATTCCTTCCACCCCCGCCA
50
100
150
197
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:18
Last updated 2012-10-01 15:18:36