TU_163 – MG_248 - MG_249

Name
WID TU_163 View in model
Name MG_248 - MG_249 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 294973298107 MG_247 MG_248 MG_249 MG_250
Genes MG_248, MG_249 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -51
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -26
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -18
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 295473, Length: 2134, Direction: Reverse, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
ATGTCCACTGACAAAAAAACGCTAGGCGAAAAACCCAATTCAACCAAACC
AGAACTATCTGAAGAATTAATTGCTGAACTTAAAAAACAGCGTATTCTTG
AAAAGAATCGTCCTTACAAAAAGATGATTTATGTTGACAATAAAGTGCAA
CGCAAACACCGTCATGAAAACATCGCTTTTCTCAAAACCCTTCATGAAAA
TAAGGAGAGTGATGTTCCTAAAAAAAGAAGGGGTAGAAAACCTAAACACG
CTCCTTTAAAAGAAAAAAATAATCTGAAGTTATTTGATATCTTAGAAGGA
TCGTTAAAAAGCCACATTGAAAATGATGACACCAACACAGTCATCAACCT
TCTAACAGAAGCTTGAGAAAAGAAAAGCAAAAAGAAACAAAAAAACATCA
CGCTTTCAAATAAGGAAATTATTAGTGTTCTCGCTAAGTTTGAACTACCT
GAAGATGAAATTATCTATGTTTTGGATGAACTACGTGATAAGGGGATTCA
ACTCCAACACGATGTTGAAGAGCACATCCATGAATTTCGTGCTAACCAAG
ACCTTTCAATTATTGATGAAGATATTGAAGAGTTAACAAGTAAGAACATC
TCTAACCGTGATAAGGTTGATGATAATGTTAGGTTCTTTTTAGGATCACT
TGACTTTTCTAAAATGTTAGATTTTGAATCTGAACAGCGGATTGCCAAGG
TTTTAAATAGTACTGATGAAGAGTCACGTAAGTATGCAATTAATCAGTTG
GTTACTTCAAACTTAAGACTAGTTGTTTCTATTGCCAAAAAACACCTAGA
AAGAGGGTTGGATTTTAATGATTTAATTCAAGAGGGTAATTTGGGGCTTT
TAAAAGCTATTTCCAAATTTAACTGATCTTTAGGGAATAAGTTTTCAACT
TATGCTACTTGATGGATTAAACAAGCAATTACAAGAGCAATAGCTGATCA
AGCAAGAACAGTAAGGATCCCTGTTCATATGGTAGAAACCATTAACCGCT
TAGCTAAAGCAGAACGGGCTTTGTATCAAGAGTTAGGGCGAGAACCTACT
GATGAGGAGTTAGCTGAAAAGATGGGAGGACAAGCTGAAGGATTTAATGT
TAAAAAGATTGCTGAAATTAAACGGTTAAGTTTAGATCCAGTTTCGCTTG
ATAAAACAGTTGGACATGATGAAGAGTCCCAGTTTGGTGATTTTGTTAAA
GACACAGACGCTCAAACTCCTGACGAGTTTACCGAAAGCCGTTCAAATTC
AGAAAAAATTGATGAATTGTTGAACAATAATCTTTCTGAACAAGAAGAGT
TAATTGTTAGAATGCGGATTGGCATGCCCCCTTACAATGAACCTAAAACA
CTTGATGAAGTAGGTCAAAAGATTTTGATCCCTAGAGAGAAGATCAGACA
AATTGAAAACAAAGCAATTAGAAAATTGAGACATGCAGTTAGAAACAATC
CTATTAGTATGTCATTTCTAAGAATTAATGAAAAAAAGGATTAGCACAAT
TGCTAATTTAGTTCAATCATTTAATCCTAAGCTAGTGTATGACATCGGTT
GTGATCATTCCTATCTAACATCCTATCTAATAAAAACTAATCAAAACCTA
ACCATTGTTAACAGTGATATTAGTAAAAATGCTTTATTAAGTAATTACCA
AAAATTTAAAAATAACAATAATATCCACTTCTTTGTTAGTGATGGATTTA
ATAACCTTCCAGAACTAAATATTAATCCCAAAATAGGGGTAATTGCTGGA
CTTGGTGGATTGAAAATCATTAACATAATTAGCCAAAAAGAAAACTTTAT
TAATCGTTTTGTAATCCAACCCCAATCTAATTTAATTGAATTACGTAGTT
TTTTAAGTTTAAACAGTTGGGATATTGTTAATGAAACACTAGTTCAGGAT
CGAGAGTTTATATATCCTATTTTGGTTATTGAAAAACTAAAAAAACCGTT
TAAATTAACAAAGGAATTGGTTATTTTAGGACCAAAGCTAATTAACTTTA
AAGATAAACACTGTTTAATGAAACACTACCAATGCCTATTGAGAGTTTAT
CAACCCAAACAAAAACCTAGCTTGATGGATCTTAAGATAATTGAAACATT
AAATAAGATAATTACAAGCTATGAATCAAGCTAG
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2134
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:18
Last updated 2012-10-01 15:18:36