TU_154 – MG_238

Name
WID TU_154 View in model
Name MG_238 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 281493283828 MG_237 MG_238 MG_239
Genes MG_238 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -54
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -27
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -18
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 281993, Length: 1335, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
ATGAAGTTATACAAAGTTCTTAACAGTAAAACAACTGATAAAAGTCTTTG
TTTGGAAGTTGAGATTGATCCAAATTACTGACAAGCTACCCAAAAAAAAC
TAGTAGGTGAAATGGCTAAATCGATAAAAATTAAGGGTTTTCGTCCCGGT
AAAATCCCCCCTAATTTAGCCAGTCAGTCGATTAATAAAGCTGAATTAAT
GCAAAAAAGTGCCCAAAACGTCATGAACAGTATTTATGAATCAGTTCAAC
AAGAAGAGATCGTTGCTAGTAATGATAATGTCATTGATGATTATCCTACC
ATTGATTTCAAAACGATCACTGAACAAAACTGTGTACTTTTGTTTTACTT
TGATCTGATCCCTAACTTTCAACTCCCTGATTACAAAAAGATAAAAGATT
TAACACCACTTACCAAGTTAACTGAAGCTGAATTTAACAACGAAATTGAA
AAGCTGGCAAAAACTAAAAGCACAATGGTAGATGTTAGTGATAAAAAACT
AGCTAATGGTGATATTGCTATCATTGATTTCACTGGGATAGTTGATAACA
AAAAACTAGCATCAGCTTCAGCACAAAACTATGAATTGACAATTGGTTCA
AATAGCTTTATTAAGGGTTTTGAAACCGGGTTAATAGCAATGAAAGTTAA
CCAGAAAAAAACTTTAGCACTAACTTTTCCTAGTGATTATCATGTTAAGG
AGTTGCAATCAAAACCAGTTACATTTGAAGTAGTTTTAAAAGCAATTAAA
AAACTGGAATTCACCCCAATGGATGAAACTAATTTCAAATCCTTTCTCCC
TGAACAATTCCAAAGCTTTACTTCTCTAAAGGCATTTAAGAGTTATTTTC
ATAAGCTAATGGAAAACAAAAAACAAGAGACAATTCTCCAGGAGAATAAC
CAAAAAATTCGTCAGTTCTTACTTACTAATACCAAACTTCCTTTTCTTCC
AGAAGCGTTAATTAAACTAGAAGCTAACCGCTTGTTAAAGCTCCAGCAAA
GCCAAGCTGAACAATATAAAATCCCCTTTGAAAAACTCTTAAGTGCTTCT
AATATCACCCTAACAGAGTTACAAGATCGCAACATAAAAGAAGCTAAGGA
AAATGTTACCTTTGCTTTGGTAATGAAAAAGATAGCTGACATTGAAAAGA
TTAAGGTTGATAATAACAAGATTAAAGCTGAAATTGAAAATGTTATTGCT
GTTGAATATCCCTTTGCTAGTGATGAAATGAAAAAACAACTCTTTTTTAA
TATGGAACAACAAAAGGAGTTTGTGGAATCAATTATCATCAACAGATTAA
CAACAACTAAAATCGTTAGCTATTCAACTCATTAG
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1335
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:18
Last updated 2012-10-01 15:18:36