TU_148 – MG_224

Name
WID TU_148 View in model
Name MG_224 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 268750270860 MG_223 MG_224 MG_225
Genes MG_224 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -30
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -5
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -1
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 269250, Length: 1110, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
ATGGATGAAAATGAAACTCAATTCAACAAGTTAAACCAAGTTAAAAACAA
GCTGAAAATTGGTGTTTTTGGGATTGGAGGTGCTGGTAATAACATTGTTG
ATGCATCACTTTATCACTATCCTAATTTAGCAAGTGAAAACATCCACTTT
TATGCTATAAATTCAGATTTACAACACCTTGCATTTAAAACGAATGTTAA
AAATAAACTCTTAATTCAAGACCATACTAACAAGGGCTTTGGAGCGGGGG
GTGATCCAGCTAAAGGAGCTAGTTTAGCAATAAGCTTTCAAGAACAGTTT
AATACACTTACAGATGGGTATGATTTTTGTATCTTAGTTGCTGGATTTGG
TAAGGGTACTGGTACAGGTGCTACCCCAGTTTTTAGCAAGATCTTAAAAA
CTAAGAAGATCTTAAATGTTGCTATTGTTACCTATCCATCTTTAAACGAG
GGATTAACAGTGAGAAACAAAGCCACTAAGGGGCTTGAAATTCTCAACAA
AGCAACTGATAGTTACATGCTATTTTGTAATGAAAAATGTACAAATGGTA
TCTACCAACTAGCAAACACAGAGATAGTCAGTGCCATTAAAAACCTAATA
GAACTAATTACTATTCCTTTGCAGCAAAACATTGATTTTGAAGATGTACG
TGCCTTTTTTCAAACCAAAAAAACTAACCAAGATCAACAGCTTTTTACTG
TTACTCACCCCTTTAGTTTTAGCTTTGATAGTAAAGATAGTATAGAACAG
TTTGCTAAACAGTTTAAGAACTTTGAAAAAGTTAGTTATTTTGACCACTC
TATAGTAGGAGCTAAAAAAGTGTTATTGAAAGCTAACATTAACCAAAAGA
TAGTCAAGCTTAACTTCAAGCAGATCCAAGATATTATCTGAACTAAAATT
GACAACTACCAACTTGAGATTAGGTTAGGGGTTGATTTTGTGACAACCAT
CCCTAATATCCAAATTTTTATCCTCAGTGAACACAAAAATCCAGTTTCGC
TTCCCATTGATAATAAATCAACTGAAAACAACCAAAATAAGTTGAAACTT
TTAGATGAGCTGAAAGAACTTGGCATGAAATATGTTAAGCACCAAAACCA
AATCTACTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1110
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:17
Last updated 2012-10-01 15:18:36