TU_142 – MG_217

Name
WID TU_142 View in model
Name MG_217 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 257541259660 MG_217 MG_218
Genes MG_217 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -65
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -44
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -36
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 258041, Length: 1119, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
ATGGAAAAAAATAGATCAGCTTTTCAACAAAACCAACAAGCATCAAACCA
ACCTTTTAACCAAGATCAAAACCAGTATTACCAAGATCCTAACCAACAAC
AATTTAACCAATCTGGTTTTGATCCAAATCAACAGCAATTTAATCAACCA
GGATTTGATCCTAACCAACAATATTATCAAGATCCCAATCAACAACAATT
TAATCAAGCTGGTTTTGATCAAAACCAACAGTATTACCAAGATCCCAATC
AACAGCAATTTAATCAACCAGGATTTGATCCTAACCAACAATATTATCAA
GATCCCAATCAACAACAATTTAATCAAGCTGGTTTTGATCAAAACCAGTA
TTACCAAGATCCTAACCAACAACAATTTAACCAATCTGGTTTTGATCAAA
ACCAGTACTATCAAGATCCTAATCAGCAACAATTTAACCAGCCTAGTTTT
GATCTAAATAACCAACAATTTAACCAACCTGGATTCAACCAATCCCCAGC
ATTTGAAATCACACCTCAAGAGCAAAAAGCTGAACAGGAAATGTTTGGTG
AAGAACCACCTCAAGTAGTTAGAGAGATCCATGAACTACCATTTGAAAAG
ATCCGTTCTTTTTTACAAAGTGATTTTGATAGCTATAACTTTCGCTTAAA
CTCACTTAAAAGCAAACTGGATAATGCCTTGTATTCACTTGATAAAACAA
TCCAAAACACCAATGAAAACACTGCTAATCTAGAAGCAATTAGACATAAC
TTAGAACAAAAGATTCAAAACCAAAGCAAGCAATTAAGAACTAACTTTGA
TACCCAAAAGCTTGATGATAAGATCAATGAATTGGAGATCAGAATGCAAA
AACTAACCAGGAATTTTGAATCTCTAAGTGAACTTTCAAAGCACAACTCT
TATCCTAATTACTATGAAAAATTGTTACCAAATGGTGGTGATAGTATGAC
CAATGTCTTTGAAAAAGCACTAATGATGAATTTATTGAGAACTACATTAC
CCCCTCAACCCCAAGTTCAATACTACCCTCAACCCTATCCATACATAAGA
CCTTACTATGATGAACCTATTTACGCTGGGTTTAGAAGAAGGGGTTACCG
TGATGACTTCTATGAATAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1119
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:17
Last updated 2012-10-01 15:18:35