TU_133 – MG_215 - MG_216

Name
WID TU_133 View in model
Name MG_215 - MG_216 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 254121257622 MG_214 MG_215 MG_216
Genes MG_215, MG_216 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -29
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -8
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -3
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 254621, Length: 2501, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
2151
2201
2251
2301
2351
2401
2451
2501
ATGGATAAAATAGCTATTTTAACTTCGGGTGGTGATGCTAGTGGGATGAA
TGCCACCATCGCTTATCTAACCAAATATGCAATTGCAAAGCAATTGGAAG
TTTTTTATGTAAAAAACGGTTATTATGGCTTGTATCACAACCATTTTATC
ACCAGTAAGGAACTTGATTTAACTGACTTTTTCTTTATGGGGGGAACAGT
AATAGGATCAAGTCGTTTCAAACAGTTTCAAGATCCTAGCTTACGAAAAC
AAGCAGTTTTAAACCTCAAAAAACGTGGTATTAACAACCTTGTTGTTATT
GGTGGGGATGGGAGTTATATGGGTGCTAAAGCACTCAGTGAATTAGGATT
AAACTGCTTTTGTTTACCTGGTACGATCGACAATGATGTCAATTCCAGTG
AATTTACCATTGGTTTTTGAACTGCTTTAGAAGCAATTCGGGTTAATGTT
GAAGCAATTTATCACACCACCAAATCCCATAACCGCTTAGCAATCATAGA
AGTGATGGGGCGTGATTGTAGTGATCTGACCATCTTTGGGGGGTTAGCTA
CTAATGCTAGTTTTGTTGTTACTAGCAAAAATAGCTTGGATCTCAATGGC
TTTGAAAAAGCAGTGAGAAAGGTGTTGCAATTCCAGAACTATTGTGTTGT
TTTGGTTAGTGAAAACATCTATGGTAAGAACGGTTTACCTAGTTTAGAAA
TGGTTAAAGAGCACTTTGAAAACAACGCAATTAAGTGTAACCTAGTTTCA
CTAGGACACACCCAAAGGGGCTTTAGTCCTAATAGTATCGAACTCTTTCA
GATTAGTTTAATGGCTAAACACACGATTGATCTGGTTGTAAATAATGCCA
ACAGTCAAGTAATAGGGATGAAAAACAACCAAGCAGTTAACTATGATTTT
AACACTGCTTTTAATTTACCAAAAGCTGATAGAACCAAGTTACTTAACCA
AGTTAACACTGCAATTATTTAACGATGATTGACCATTTAAAAAGAACAAA
GATAATCGCTACCTGTGGCCCAGCTTTAACAAAAAGCTTGGTTAGCTTAA
AGATGCTTGATGATAATGAGTATGCAGCTATTAAAAAGGTTGCTTATGCC
AACATTGAAGCAATTATTAAAAGTGGGGTTAGTGTGATTAGGCTTAACTT
CTCTCATGGTACCCATGAAGAACAACAAGTGAGGATCAAGATAGTAAGGG
ATGTAGCGAAAGCAATGAACATCCCTGTTTCTATTATGTTAGATACAAAT
GGTCCTGAGATCAGGATAGTAGAAACTAAAAAAGAGGGTTTGAAAATCAC
CAAAGATAGTGAAGTGATTATCAACACCATGAGTAAAATGATCGCTAGTG
ACAACCAGTTTGCTGTCAGTGATGCTAGTGGCAAATACAACATGGTTAAT
GATGTGAATATAGGTCAGAAAATCCTTGTTGATGATGGTAAGTTAACCCT
GGTTGTCACAAGGGTTGACAAACAACATAACCAGGTTATCTGTGTTGCAA
AAAACGACCACACAGTTTTCACTAAAAAAAGACTTAACCTACCCAACGCA
CAGTACTCTATCCCTTTTCTCAGTGAAAAGGATCTGAAGGATATTGACTT
TGGTTTAAGCCAAGGTATTGACTATATTGCTGCCTCTTTTGTTAATACTG
TTGCAGATATTAAACAACTGAGAGATTATCTGAAATTAAAGAATGCTAGT
GGGGTGAAGATCATCGCTAAGATTGAATCTAATCATGCTTTAAATAACAT
TGATAAGATCATTAAAGCTAGCGATGGGATTATGGTTGCTAGGGGTGATT
TGGGCCTTGAAATCCCTTATTACCAAGTCCCTTACTGACAAAGGTACATG
ATTAAAGCTTGTCGCTTTTTTAACAAGCGTTCTATTACTGCAACCCAAAT
GCTTGATTCACTAGAAAAAAACATCCAACCAACCCGAGCTGAAGTGACTG
ATGTTTACTTTGCAGTTGATCGGGGTAATGATGCAACTATGTTAAGTGGG
GAAACTGCTAGTGGGCTTTACCCTTTAAATGCAGTAGCGGTGATGCAAAA
GATTGATAAACAATCAGAAACCTTCTTTGATTACCAGTATAACGTTAACT
ATTATTTGAAAAACTCCACGGCAAATAAAAGTAGGTTTTGACACAACGTT
GTTTTACCTTTAACAAAAAAGACTGTTCCTAAAAGAAAACTTGTTAACAG
TGCCTTTAAGTATGACTTTATTGTCTATCCTACTAATAACATTAACAGGA
TCTATGCATTATCAAACGCACGCTTAGCAGCAGCAGTTATTATTTTAACC
AACAACAAACGGGTTTACACTGGCCATGGTGTTGATTATGGGATCTTCTG
TTATTTAATTGATAAAAACCCCAACCAGCTAACCAAAGCTGAACTGATTG
AACTTGCTTGAAAAGCAATTAACCACTATCAGGCTTATGGTGATTTAGAA
AAACTCAAACAGTGTTTAGCTGTCTATAATGAAACAATTATCAATCTTTA
G
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2501
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:17
Last updated 2012-10-01 15:18:35