TU_125 – MG_205

Name
WID TU_125 View in model
Name MG_205 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 244066246098 MG_204 MG_205 MG_206
Genes MG_205 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -37
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -11
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -7
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 244566, Length: 1032, Direction: Reverse, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
ATGAAGAATTTAACGCCACGGCAAGCCCAAATTCTCAAAGCAATTATCAA
TGAATACATTGCTTATGCTATCCCTGTTGGCAGTAAATTACTAACCAAAA
AATATTTTAAAAACCTCTCTGGGGGAACATTACGAAATGAGATGGCAGCT
TTAGAGAAAAAAGGGTTCTTAAAGAAAAACCACATCTCTTCAGGCCGTGT
TCCTTCCCAAATTGGTTATCAGTATTATGTCAAAGTGTTAAATGTTAGTA
ACACCACTAACGATCTGAAAACCCGCTTAAGAAGTGTTATTCTCCAGCAA
CACAAAACGATTGATGAGGTGATTGAACTTGGGGTTAAGTTTATCAATGA
GATCATTAACCTACCAGTAGTGTTAACTAACTTTAGTAGTGATGAAGTTT
TAAAAAAGATTGATCTGATCATCCTTGATAAGTCATTTGCCTTATTTTTA
TTGGTCTCCGCTAGTGGTAAAGTCTTTAAAAAAACCATTAGCTATGCTAA
CCAAAGGCAGTTTGAAGACATTGTTATTTGTGTAAGGATCTTTAATGATC
GCATCATTGATACCCGCTTTTCAGAGATTAACAACCAACTAGAAGTTTTA
AAAGAGATCATTAGAACCAAGGTTCATGAGTATCAGTATGTAATTGATGA
GATCTTATTTAAGTTATTTGATTTAGATCAAATTGAGGCAAATAAAAAGA
TCTATGGGATCCAATACCTTGCTAAACAACCCGAGTTTGCTAACCAAGAG
AAACTCACTAAAATCTTAAATCTGCTTGAAGATACTAGTGTTTGACAACA
GATGGCATTCATAAACCAAACCAACCAAAAGACCAACATTGTCTTTGGTG
ATCAATTGGGTTTTAAAGAGATATCAGTTGCTTCTACTTTAATCAATACC
ACCAGTGAAGCCAAGCACCAACTTGCTATAGTAGGACCAACCAGAATGGA
CTACCAAAAGATTAAAGCCTTATTAACTACTCTAAAAGAAGAGATAGAAA
AATATGATAAAAAGATCCACAACCAAACCTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1032
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:17
Last updated 2012-10-01 15:18:35