TU_124 – MG_203 - MG_204

Name
WID TU_124 View in model
Name MG_203 - MG_204 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 239823245070 MG_202 MG_203 MG_204 MG_205
Genes MG_203, MG_204 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -37
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -11
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -8
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 240323, Length: 4247, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
2151
2201
2251
2301
2351
2401
2451
2501
2551
2601
2651
2701
2751
2801
2851
2901
2951
3001
3051
3101
3151
3201
3251
3301
3351
3401
3451
3501
3551
3601
3651
3701
3751
3801
3851
3901
3951
4001
4051
4101
4151
4201
ATGAAAAGTAACTACAGTGCAACTAACATCAAGATCTTAAAGGGTTTGGA
TGCAGTTAAAAAGCGTCCGGGGATGTACATTGGTTCTACTGATAGTAAGG
GTCTGCACCACATGCTATGGGAAATTCTTGCTAACAGTGTTGATGAAGTT
TTAGCTGGTTATGCAACCAATATTACTGTTACTTTAGATCTCAACAACAC
CATTACTGTTAGTGATGATGGCAGGGGTATTCCCTATGAGATCCACCAAG
ACAGTAACATCTCTACGATCGATACAGTTTTCACCTTTCTCCATGCAGGG
GGGAAGTTTGATGATCAGTCATACAAACTAGCAGGGGGATTACATGGGGT
TGGTGCATCAGTGGTCAATGCCTTAAGTGATCATTTAGAAGTAACAGTGA
AAAGAAATGGTCAGATCTACCAATCAGTTTATCAAGCTGGGGGTAAGATC
ATCCAAAAAGCCAAAAAGATTGGTGATACAACTAGCCATGGTACCACTGT
TAGTTTCCATGCTGACCCTAAGGTCTTTAAAAAGGCTCAATTTGATAGCA
ACATTATTAAAAGCAGGTTAAAAGAGCTAAGCTTTCTGTTTGCTAAACTA
AAGCTCACTTTTACTGATCAAAAAACTAATAAAACCACTGTTTTTTTTAG
TACCTCAGGACTAGTTCAGTTCCTTGATGAAATTAATAATACTGTAGAAA
CACTTGGCCAAAAAACACTGATTAAAGGTGAGAAGGATGGGATTGAAGTG
GAAGTGGTTTTCCAGTTTAACCAATCAGATCAAGAGACAATCTTATCATT
TGCTAACTCGATTAAAACCTTTGAAGGAGGGAGTCATGAAAATGGGTTTT
GTCTTGCCATTAGTGATGTGATCAACAGCTATTGCAGAAAGTACAACTTA
CTAAAAGAAAAAGATAAAAACTTTCAACTTAGTGAGATCAGACAAGGGTT
GAATGCTATTATCAAAGTTAACTTACCTGAAAAAAACATCGCTTTTGAAG
GACAAACTAAGAGTAAGTTGTTTTCAAAGGAAGTGAAAAACGTTGTTTAT
GAATTGGTCCAACAACACTATTTCCAGTTTCTGGAAAGAAACAACAATGA
TGCTAAATTGATCATTGATAAACTACTCAATGCTAGAAAGATTAAAGAGC
AAATCAAACAACAACGTGAGTTGAAAAAAAGTTTATCAAGTCCCCAAAAA
GAGAAGATCTTATTTGGGAAGTTAGCACCTTGTCAAACCAAAAAAACCAG
TGAAAAAGAGTTGTTTATTGTTGAAGGTGATAGTGCTGGTGGCACTGCTA
AAATGGGCCGTGATAGAATTTTTCAAGCTATCTTACCTTTGCGCGGCAAG
GTGTTAAATGTTGAAAAAATTAACAATAAGAAGGAAGCGATCACTAACGA
AGAGATCCTCACTTTAATCTTTTGTATTGGTACAGGGATTTTAACTAACT
TCAACATCAAGGACTTAAAGTACGGAAAGATCATCATTATGACTGATGCA
GATAATGATGGCGCACACATCCAAATCCTCTTACTTACCTTCTTTTATAG
GTACATGCAACCCTTAATTGAACTGGGCCATGTCTATCTAGCTCTTCCTC
CTTTATATAAACTGGAAACCAAAGATAGAAAAACAGTTAAATACCTCTGG
AGTGATTTGGAGTTGGAATCAGTCAAACTAAAGCTTAATAACTTCACTTT
ACAACGATACAAAGGACTTGGAGAGATGAATGCTGATCAGTTGTGAGATA
CTACTATGAATCCAACTACCAGAAAGCTAGTGCAAGTAAAGCTTGATGAT
CTAATTAACGCTGAAAAGCAAATCAACATCTTTATGGGTGAAAAGAGTGA
TTTGCGCAAACACTGGATTGAAGCCAACATTAACTTTAGTGTGGAAAACT
AATGGATCAAAAAAACAACAACCTCTTTCAAAAGGCAATTGAAGAAGTCT
TTGCAGTTAGCTTTAGTAAGTATGCTAAATACATCATCCAAGATAGAGCT
TTACCTGATCTAAGAGATGGGTTAAAACCAGTACAAAGACGGATCTTATA
TGGGATGTTTCAAATGGGCTTAAAACCCACCACTCCCTATAAAAAATCAG
CCCGTGCTGTTGGGGAGATCATGGGGAAATACCACCCCCATGGTGATAGT
TCCATTTATGATGCAATTATCAGAATGTCCCAAAGCTGAAAGAACAACTG
AACAACTGTTTCTATCCATGGTAACAATGGTTCAGTGGATGGGGATAATG
CTGCAGCAATGCGTTACACAGAAACCCGCTTAAGCTTGTATGGATTTGAA
CTATTAAAAGACATTGATAAAAAGTTAGTTAGTTTTATCAATAACTTTGA
TGATAGTGAAAAAGAACCAACGGTTTTACCAACCTTACTGCCTAACCTCT
TTATCAATGGTGCGAGTGGGATAGCTGCTGGATATGCAACTAATATTGCT
CCCCATAACACTAATGAACTATTAGATAGTCTTTGCTTGCGAATAGACCA
ACCTAATTGTGAACTTAAACAAATTTTAAAAATTGTTAAAGGTCCTGATT
TTCCAACAGGGGGTAATGTTTATTTTGAAAAGAGTTTAAGTGATATTTAT
CAAGCAGGCAAAGGTAAATTTATTATCCAAGCTAAGTATGAAGTTAACAA
GAACTTAAACCAGATTGAAATTACCCAAATCCCTTATGAAACACTGAAAG
CTAACATTGTCAAACAAATTGAAGAGATTATCTTTGACAATAAACTATCT
GCTATTGAAAGTGTCATTGATAGTTCAGATCGCAACGGCATTAGGATCAT
TATTAAACACAAGGACTTTTTGCCTGCTGAGAAGATCATGGCCTTTTTGT
TTAAACACACCCAACTCCAAGTGAACTTTAACCTTAATAACACCGTGATT
GCTAACCGCTTTCCCATCCAAATTGGTTTACTAAGTTACCTCGATCATTT
TTTAAAGTTTTGTCATGAACTAATTATTAATAAAGCTAAGTATGAACTTG
AGCTTGCAAGCAAGCGCTTGGAAATTATTTTAGGACTAATTAAAGCGATT
AGTATCATTGATAAAATCATCAAATTAATTAGATCAGCAGTTGACAAAAG
TGATGCAAGAGAAAAGTTAATTGATAACTTTAAATTTACTTTTAACCAAG
CAGAGGCAATTGTTAGTTTGCGACTTTACCAACTAACTAACACTGATATT
TTTGAACTTAACCAAGAACAAAATGAACTTGAAAAAACTGTGATTAGTTC
AGAGCAACTAATTGCTAGTGAAAAAGCAAGAAACAAACTCCTAAAAAAAC
AGTTTGAAGGTTATAAAAAGCAGTTTCACCAGCAACGAAGGTCACAAATA
TGTGGCTTTATTAACCAAAAAAAGGTGGAGGAAAGTGAGCTAATTGAAAA
CAAAACTTATGGGGTTTTAATCACTAAAGCTGGTAACTACCATAAGTTTG
AATCTAACCAACTATTAAAAAGCACCACTGATTTTAAAAGTGAGAGTGAC
ACAATTATCTTTGCACAAACTATTGCTAATACCGACCAAATTTTTATTGT
CACTTCACTAGGTAACATTATTAATATCCCTGTTTATAAATTAGCTTTCA
ATTCCAAAAATAAACTAGCAAGTTTAGTTAGTAAAAAACCAATCCTTTTG
GAGTATGAAACGATTGTTTTTGTTGGAACAATGAACAGTGTAAACCAACC
AATCCTTGTTTTAACTTCCAAACTAGGAATGGTTAAACGGATTGATTTAA
CCAAACTTAACATTAAGCCACTTAAAGCTACTTTGTGTATCTCACTCCGT
GATAAAGACCATTTAGTAAGTGCATTTTTACAACAAGATGATAAACTGAT
CTGTTTAGTGTCTGATCACAACTATTACACTGTTTTTCACACCAATGAGA
TCCCATTAATTAGTAGTAAGGGGATGGGAGTGAAGGGGATGAAGTTAAAA
CTAGAGGATCAAATTAAGTTTGTTGTTGCTTTTGAAGCTAATGAACCGTT
AGTGATGATATGTAGTGATGGTAGTGTCATTAACTTAAAACAAACTGAAC
TAGTTGTAGTTAGCAGGATGGCAACTGCAAAAAAACTGCCTGTTAAGAAA
GCAATTAACTATTGTTTTAGTGATGCAACTAACACCCAGTTAATTAATTT
TCAGGGTAAGAACGGTAGTAAATTAATTACAACTAGTGAACTGAACCAGA
TGAGTAAAACTGCAATTAGTCAAACCAGGTTTAACAAACTTAATTAG
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3050
3100
3150
3200
3250
3300
3350
3400
3450
3500
3550
3600
3650
3700
3750
3800
3850
3900
3950
4000
4050
4100
4150
4200
4247
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:17
Last updated 2012-10-01 15:18:35