TU_122 – MG_200 - MG_202

Name
WID TU_122 View in model
Name MG_200 - MG_202 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 236847240696 MG_199 MG_200 MG_201 MG_202 MG_203
Genes MG_200, MG_201, MG_202 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -55
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -25
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -21
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 237347, Length: 2849, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
2151
2201
2251
2301
2351
2401
2451
2501
2551
2601
2651
2701
2751
2801
ATGGCTGAACAGAAACGTGATTATTATGAAGTGTTAGGAATAACCCCTGA
TGCTGATCAATCAGAGATTAAAAAAGCCTTTCGTAAGCTGGCTAAAAAGT
ACCATCCTGATCGTAACAACGCGCCTGATGCTGCTAAGATTTTTGCTGAA
ATTAATGAAGCAAATGATGTTTTATCAAACCCCAAAAAAAGAGCTAACTA
TGATAAGTATGGTTTTGATGGGGTTGATGGTGAACCTGCTTTTAACTTCC
AAGCAGATGTTTTTCAATCCTTTTTTGAAGAGATAGCAAAATCAGGGGTT
TTTAACAACCAAACCAATCCTGAACAAAAAGAAAAAAAGAAACGTTACCA
CTGGTTCTCCAAAAAACCTAAGCAAGAACAACCTGAAATTAACTTAGATC
ACGTTGTTGAGCAAACCATTAAAAAGGTGCAACAAAACCAAAACCAAAAC
AAAGACCCAGATGAATTACGTTCTAAGGTCCCTGGAGAGGTTACTGCTAG
TGATTGGGAAGCATTGGTTGGTGATACTAGGTATGGGTATTTTGATGAAA
CAGGGGATTGGAGTTGAAAGGGTTACTTTGATGAACAGGGCAAATGGGTT
TGAAACGAACCAGTTGATTCTGAAACCAGTGAGGTATCAGTTGAACCTGA
ACCAACCCCAGTTGCCCCTGAAGCTAGTTTTGAAGAAGCTCAACCTGAAA
TTAATGCTGAACCAGAAGCTAGTTTTGAATCAACTCCAACTCCAGAACCA
GTTGCCCCAGAAGCTAGTTTTGAAGAAGCTCAACCTGAACCAACTCCAAT
TCCTGAACCAATCCCAACCCCAGTTCAAGTTCAACCCCTGTTGTTAGATC
TCAACCTCTTTACTATCCCAACTAAAGCTACTAAGGATGATCTTTTGTTT
GACAACATTAACCTCACTACCTATGAACAAGTTGTTGATTATCTCAACAG
TCAAGCAACCCCTAATTTAGCTAAAACCGATGGTGAATTGCAAACGATTG
ATGGTACCAACCCATTGTTATTAGAACAGTGCAAAAAGATCAAAAAACAA
GCAGAACAACTCTTTAAAAAACTCTTTTTAAAAAAACAACTCCCCTTCAT
CACCCAACCTGAAGTTGTTGAGGAAAGTAAAACCAGTTTTGATGAGAACA
ACGTTAACCTTGTTTACTTTGAAAAGGTCCCTGAAATCCTTTTCATTAAC
CAACAACCTAAGGAGGTAAAATACACCCGTCAAGTCTTTGATGGGTTGAC
AAACAAAACAACTAGTGAAACGATTACACTAGAGATCCAACTCCTCCAAA
CCCCAAAAGAGACTGTTAGTGCCATTTTTAAAGGCTTTGGTAATGACCAT
GGCAAGGGCTGTGGGGATTTAAAGATTGTTTTTGAAAAGATTAAAAGCCC
CTTTTTTCAAGTCAATGAGGATGGCTTGCACTCTGCTTGCATCATTGACC
CTTTAGTTGCTTACAACGGCGGGATTATCGATGTGTTTGGGCCCTACACT
AACTTCCAAGTTAAGGTAGATGGGGAGATAGACATCAATGCCATTATGAA
GTTTGAAAAACTAGGCATTGCTAAAACCAAGCGCAAGGGCGATCTTTTTG
TCCATCTCTATTACAGTAGTGTCCCTAAAAAGAAACTCACCACTAACCCC
CAAGTTCAACAGTTCTTAGAACTTTTACAAGCTGAATATGAACTGTTGCA
AGACAACATCAAGAGCTTAAAGTACTTTAAAAATAACCTAGTTATCCCCA
AAAAGCCACTTGATCAACAAAGCTATCAATACCTCTCCCAAGAACCCATT
AGTTAGAATTTGTTAATATGTGTGAAAAATCACAAACAATTAAAGAGCTT
TTAAACGCCATTAGAACCTTAGTTGTCAAGAACAATAAAGCTAAGGTTAG
TATGATTGAAAAGGAACTGTTAGCTTTTGTTAGTGAACTTGACAAAAAGT
TCAAACAACAACTCAACAACTTCAATGAACTACAACAAAAGATCCCACTA
CTCCAAAAAGCTAACGAAGAGTTTGCTTTAAAGTTTGAAAGGATGCAACG
CGAAGCACAAAACCAGATCCAAGCCAAACTAGATGAGTTGAATCTTAAAA
ATAAAAAGGAGTTAGAACAAGCCAAGAAATATGCGATTGCCAAAACCCTT
GACCAACCCTTAAACATCATCGATCAGTTTGAAATCGCGCTTTCATATGC
CCAAAAAGACCCTCAAGTAAAAAACTATACCACTGGTTTTACCATGGTAC
TTGATGCTTTTTCAAGGTGATTGGAAGCAAATGGGGTTACCAAGATTAAG
ATTGAACCAGGGATGGAATTTGATGAAAAGATTATGTCTGCATTGGAACT
AGTTGATTCTAACCTTGCTAAAAACAAGGTAGTAAGAGTCTCAAAATCTG
GCTATAAACTCTATGACAAAGTGATCCGCTTTGCATCAGTATTTGTCAGC
AAAGGTAATAAAAAATCATAATAACAACTTATGAGTGAACAAAAAAGAAG
AACAATCCAAATTGCGATAAGTGAAGACCACTATGAAGAGTTACAAAAGG
CATTGGAACTACTTAAAGGGACCCAATTACCCTTTTCAACCACTGTTGAA
CAGTTTGTGGAGTTAATCTTATCTAACTATGTAGCTACTTCCAATAAGAT
TAGTAGTTTAGCTAAGAGTGGTTTTGATGTAGCTTCATTGCAGCAAGAAC
TTGAGAAGATAGGTAACCTTAGTGGGGTTGATGATAACCTCAAGGGTTTT
CTCTCAGAACTGTTGAAAACCTCAAGGAATGGGTTTAGTAACCCCAATAA
AGATGGCAAAAAAAATGATGACGATAATAACTCGTCATCAAAATCATAG
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2849
View in model
 
Regulation
Regulation TranscriptionalRegulation_hrcA_TU_122: MG_205_DIMER View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:17
Last updated 2012-10-01 15:18:35