TU_118 – MG_191 - MG_192

Name
WID TU_118 View in model
Name MG_191 - MG_192 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 221070229568 MG_190 MG_191 MG_192
Genes MG_191, MG_192 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -40
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -10
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -7
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 221570, Length: 7498, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
2151
2201
2251
2301
2351
2401
2451
2501
2551
2601
2651
2701
2751
2801
2851
2901
2951
3001
3051
3101
3151
3201
3251
3301
3351
3401
3451
3501
3551
3601
3651
3701
3751
3801
3851
3901
3951
4001
4051
4101
4151
4201
4251
4301
4351
4401
4451
4501
4551
4601
4651
4701
4751
4801
4851
4901
4951
5001
5051
5101
5151
5201
5251
5301
5351
5401
5451
5501
5551
5601
5651
5701
5751
5801
5851
5901
5951
6001
6051
6101
6151
6201
6251
6301
6351
6401
6451
6501
6551
6601
6651
6701
6751
6801
6851
6901
6951
7001
7051
7101
7151
7201
7251
7301
7351
7401
7451
ATGCACCAACCAAAGAAAAGACTGGCTAAGAAGTCTTGAGCCTTTCTAAC
CGCTGCACTTACCCTTGGGGTTATAACAGGTGTAGGTGGTTATTTTCTCT
TTAACCAAAATAAGCAACGTAGTAGCGTGAGCAACTTTGCTTACCAACCC
AAGCAGTTAAGTGTTAAACACCAACAAGCAGTTGATGAAACCTTAACCCC
TTGGACTTGAAACAATAACAACTTCTCTTCACTAAAGATTACTGGAGAGA
ACCCAGGATCATTTGGATTAGTAAGAAGCCAAAATGACAACTTAAATATT
TCAAGTGTTACAAAGAATTCTAGTGATGATAATCTCAAGTATCTCAATGC
TGTTGAGAAATACCTTGATGGTCAGCAAAACTTTGCAATCAGAAGGTATG
ATAACAACGGTAGAGCTTTATATGATATTAACTTAGCAAAAATGGAAAAC
CCCTCAACGGTGCAAAGGGGTTTAAATGGCGAGCCTATCTTTGATCCTTT
TAAAGGCTTTGGTTTAACTGGTAATGCCCCTACTGATTGGAATGAGATCA
AAGGTAAAGTTCCAGTAGAAGTAGTTCAATCCCCCCATTCCCCCAACCTC
TATTTTGTGTTACTAGTGCCTAAGGTGGCATTAGAGTATCACAACCTGAA
TAACCAAGTAGTCAAAGAGAGTTTGGAAGTGAAAGCAACCCAATCATCCT
TCAACCCCACCCAAAGGTTGCAAAAAGATAGTCCAGTGAAGGATTCAAGT
AAACAAGGGGAGAAACTCAGTGAAACAACTGCTTCATCCATGAGTAGTGG
TATGGCTACATCCACTCGAGCCAAGGCCCTCAAAGTGGAGGTGGAAAGGG
GGAGTCAAAGTGATTCACTTTTAAAAAACGACTTTGCTAAAAAGCCACTA
AAGCATAAGAACAGTAGTGGGGAGGTGAAGTTAGAGGCAGAGAAGGAGTT
TACTGAGGCCTGAAAACCATTGTTGACTACTGATCAAATAGCAAGAGAGA
AGGGGATGGGGGCGACGGTGGTTAGTTTCTATGATGCACCCTACAGTGAA
AACCATACTGCCTTTGGACTTGTTGATCACATCGATCCTAAAAAGATGGT
TGAAAACTACCCACCAAGTTGAAAGACCCCGAAGTGAAACCACCATGGGA
TCTGGGATTACAACGCAAGAAACCTCTTGTTACAAACAACAGGGTTCTTT
AACCCAAGAAGACACCCGGAGTGGTTTGATGAAGGACAAGCTAAGGCAGA
TAACACTAGCCCTGGCTTTAAGGTAGGGGATACTGATCACAAAAAAGACG
GGTTTAAAAAAAACTCTTCTTCTCCAATAGCTTTACCATTTGAAGCATAC
TTTGCTAACATTGGTAACATGGTTGCTATTGGTAACTCGGTATTTATCTT
TGGTGGTAATGGTCATGCTACTAAGATGTTTACCACCAATCCCTTAAGTA
TTGGGGTATTTAGGATTAAATACACTGATAACTTTAGTAAGTCATCAGTA
ACAGGTTGACCATATGCAGTGTTATTTGGGGGATTAATTAATCCCCAAAC
CAATGGCTTGAAAGATCTTCCCCTTGGTACCAACAGGTGGTTTGAATATG
TACCAAGAATGGCAGTTAGTGGGGTGAAATGGGTTGGTAATCAACTAGTG
TTAGCAGGAACACTAACAATGGGTGATACAGCTACTGTACCTAGGTTAAA
GTATGATCAACTAGAAAAACACTTAAACCTAGTTGCTCAAGGCCAGGGAC
TATTGAGAGAAGACTTGCAGATCTTCACTCCCTATGGGTGAGCTAATCGT
CCTGATATTCCTGTAGGAGCATGACTCCAAGATGAAATGGGCAGTAAATT
TGGTCCCCATTACTTCTTAAATAACCCTGATATCCAGGACAATGTTAATA
ATGATACGGTTGAAGCATTAATCAGTAGTTACAAAAACACTGATAAGTTA
AAACACGTTTATCCTTATCGATACAGTGGTTTGTATGCTTGACAGTTATT
TAACTGGTCTAACAAACTAACCAACACTCCCCTATCAGCTAACTTTGTTA
ATGAAAACAGTTATGCACCAAACAGTTTGTTTGCTGCTATCTTAAATGAA
GATCTGTTAACAGGGCTAAGTGATAAGATTTTCTATGGTAAGGAGAATGA
GTTTGCTGAAAATGAAGCAGATAGGTTTAACCAACTTTTAAGTTTAAATC
CTAATCCTAACACTAACTGAGCTAGGTATTTAAACGTAGTACAACGTTTT
ACTACCGGACCTAACCTTGATAGTTCTACCTTCGATCAGTTCTTAGACTT
TCTCCCCTGAATCGGCAATGGTAAACCCTTTTCCAACTCCCCCTCCCCTT
CAACTTCCGCTTCCTCTTCTACCCCCCTCCCCACTTTTTCTAACATCAAT
GTTGGGGTTAAATCAATGATCACTCAACATTTAAATAAAGAAAACACCCG
GTGGGTGTTTATACCTAACTTTTCACCTGACATCTGAACAGGAGCAGGGT
ATCGCGTTCAAAGTGCTAATCAGAAAAACGGCATTCCTTTTGAACAGGTG
AAACCTAGCAATAATAGTACCCCCTTTGATCCCAATTCAGATGATAATAA
AGTCACACCATCAGGTGGCTCCTCCAAACCAACCACCTATCCTGCTTTAC
CCAACAGTATCAGTCCCACCAGTGACTGGATCAATGCATTGACTTTCACT
AATAAGAATAACCCGCAGCGCAATCAACTGTTGCTCAGAAGCTTACTAGG
AACTATTCCGGTCTTGATCAATAAGAGTGGGGATAGTAATGATCAATTTA
ACAAGGATAGTGAGCAGAAATGGGATAAAACTGAGACAAATGAGGGTAAT
TTACCTGGGTTTGGGGAGGTGAATGGGTTGTATAATGCCGCATTACTCCA
TACCTATGGTTTTTTTGGCACCAATACCAACTCTACTGATCCTAAGATAG
GTTTTAAAGCTGATAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTACACTAGTAGGTAGT
GGGTTAAACTGAACTAGTCAGGATGTAGGTAATCTTGTTGTAATCAATGA
CACCAGCTTTGGGTTTCAACTTGGTGGTTGGTTTATTACCTTCACTGACT
TTATCAGACCAAGAACTGGTTATCTAGGGATTACCTTAAGTAGCTTACAA
GATCAAACCATTATCTGAGCAGATCAGCCTTGAACTAGTTTCAAAGGCAG
TTATCTAGACAGTGATGGTACCCCTAAATCACTGTGAGATCCAACTGCTT
TAAAATCCCTTCCAAATAGTTCAACTACCTATGATACCAATCCTACCCTC
TCACCCTCCTTCCAACTCTACCAACCCAACAAGGTGAAGGCTTACCAAAC
CACTAACACCTACAACAAGTTAATTGAACCAGTTGATGCAACAAGTGCAG
CAACTAACATGACCAGTTTGTTAAAACTCCTAACAACTAAAAACATCAAA
GCGAAATTGGGGAAGGGAACAGCTTCTTCGCAGGGAAATAATAATGGAGG
GGGTGTTAGTCAAACGATTAACACCATCACCACTACGGGAAATATTAGTG
AAGGTCTAAAAGAAGAAACTAGTATTCAAGCAGAAACACTTAAAAAGTTC
TTTGATAGTAAACAAAACAATAAGAGTGAAATAGGGATAGGTGATAGTAC
ATTTACCAAGATGGATGGTAAACTAACTGGCGTAGTATCTACTCCCCTTG
TTAACCTTATCAATGGCCAGGGAGCAACTAGTGATAGTGATACTGAAAAA
ATTAGCTTTAAACCTGGTAACCAGATTGACTTTAATAGGTTATTCACCTT
ACCAGTAACTGAACTATTTGATCCTAACACGATGTTTGTCTATGACCAGT
ATGTACCACTATTGGTTAACTTACCTAGTGGCTTTGATCAAGCTTCAATC
CGCTTAAAGGTAATTAGTTACTCAGTAGAAAACCAAACCTTAGGAGTTAG
ATTAGAGTTCAAAGATCCTCAAACCCAACAGTTTATCCCGGTACTAAATG
CATCAAGTACAGGTCCCCAAACTGTCTTTCAACCCTTTAACCAGTGGGCA
GACTATGTCTTACCTTTGATTGTAACTGTTCCTATAGTAGTGATTATCCT
TAGTGTTACTTTGGGATTAACGATTGGAATTCCAATGCACAGAAACAAAA
AGGCATTACAAGCAGGGTTTGATCTTTCTAACAAAAAGGTTGATGTCTTG
ACCAAAGCAGTTGGTAGTGTCTTTAAAGAGATCATTAACAGAACAGGGAT
CTCTAACGCTCCTAAGAAGTTAAAACAAGCTACCCCAACCAAACCAACTC
CTAAAACCCCACCAAAACCTCCAGTAAAACAATAAGATGAAAACAATGAG
AAAACAGATTTATAAAAAAGCATACTGGTTACTATTACCCTTTCTACCAT
TAGCACTAGCCAATACCTTCCTTGTCAAAGAGGATAGTAAGAATGTTACT
GCTTACACCCCCTTCGCCACCCCCATCACCGATTCTAAAAGTGATCTGGT
TAGTTTGGCACAACTTGATTCTTCTTATCAAATCGCTGACCAAACCATCC
ATAACACCAACCTGTTTGTGTTGTTCAAGTCTAGGGATGTAAAAGTTAAG
TATGAGTCAAGTGGCAGTAACAACATTAGTTTTGATTCAACTAGTCAAGG
TGAAAAACCCTCCTATGTGGTCGAGTTTACTAACTCTACCAACATTGGCA
TCAAGTGAACGATGGTGAAAAAGTATCAGTTAGATGTACCGAATGTAAGT
AGTGACATGAACCAAGTACTGAAAAATTTAATTCTTGAACAACCTTTGAC
TAAGTATACCTTAAACAGTAGTTTGGCCAAAGAGAAGGGCAAAACGCAAA
GGGAGGTACATCTGGGTAGTGGGCAAGCAAATCAGTGAACCAGTCAACGC
AACCAACATGACCTAAACAACAATCCCAGTCCCAATGCTTCAACTGGGTT
TAAACTCACTACCGGCAATGCATATAGAAAACTAAGTGAGTCCTGACCAA
TTTATGAACCAATTGATGGGACCAAGCAGGGCAAAGGGAAGGATAGTAGT
GGGTGGAGTTCAACTGAAGAAAACGAAGCTAAAAATGATGCGCCCAGTGT
TTCTGGAGGGGGATCATCTTCTGGAACATTTAATAAATACCTCAACACCA
AGCAAGCGTTAGAGAGCATCGGTATCTTGTTTGATGATCAAACCCCAAGA
AATGTTATCACCCAACTCTATTATGCTTCTACTAGCAAGCTAGCAGTCAC
CAACAACCACATTGTCGTGATGGGTAACAGCTTTCTACCCAGCATGTGGT
ACTGGGTGGTGGAGCGGAGTGCACAGGAAAATGCAAGTAACAAACCCACC
TGGTTTGCTAATACCAATTTAGACTGAGGAGAAGACAAACAAAAACAATT
TGTTGAGAACCAGTTGGGGTATAAGGAAACTACCAGTACCAATTCCCACA
ACTTCCATTCCAAATCTTTCACCCAACCTGCATATCTGATCAGTGGCATT
GACAGTGTCAATGATCAAATCATCTTCAGTGGCTTTAAAGCGGGGAGTGT
GGGGTATGATAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTACCA
AAGACCAAGCACTTGCTTGATCAACAACAACTAGCTTAGATAGTAAAACG
GGGTATAAGGATCTAGTGACCAACGACACGGGGCTAAATGGTCCGATCAA
TGGGAGTTTTTCAATCCAAGACACCTTCAGCTTTGTTGTTCCTTATTCGG
GGAATCATACAAATAATGGAACAACTGGACCCATTAAAACTGCTTATCCA
GTGAAAAAAGATCAAAAATCAACTGTCAAGATCAATTCTTTGATTAACGC
TACGCCCTTGAATAGTTATGGGGATGAGGGGATTGGGGTGTTTGATGCGT
TAGGTTTAAACTATAACTTTAAATCTAACCAAGAACGTTTACCTTCCAGA
ACTGATCAGATCTTTGTTTATGGGATTGTCTCCCCTAATGAATTGCGAAG
TGCTAAAAGTTCTGCTGATTCAACTGGTAGTGATACAAAGGTAAACTGAT
CAAACACCCAATCACGTTACCTCCCTGTTCCCTATAACTATTCAGAAGGG
ATCATTGATGCAGATGGATTTAAGCGTCCTGAAAACAGGGGTGCTAGTGT
AACTACCTTCTCAGGGCTTAAATCAATTGCCCCTGATGGTTTTGCTAACT
CAATAGCTAACTTCTCAGTTGGGTTAAAAGCAGGAATTGATCCTAACCCA
GTGATGAGTGGTAAGAAAGCTAACTATGGAGCGGTTGTGTTAACACGGGG
GGGTGTTGTTAGATTAAACTTTAACCCTGGTAATGATTCATTGCTTTCAA
CAACTGATAACAATATAGCACCTATCTCCTTCTCATTTACTCCGTTCACA
GCTGCTGAGAGTGCGGTGGATCTCACTACCTTCAAAGAAGTTACCTATAA
CCAAGAATCAGGGTTATGGAGTTATATCTTTGACAGCTCCTTAAAACCAA
GCCATGATGGTAAACAAACTCCTGTCACTGATAACATGGGCTTTAGTGTT
ATCACTGTCTCAAGAACTGGCATTGAACTAAACCAAGACCAAGCTACTAC
AACTCTTGATGTAGCACCTAGTGCACTAGCAGTGCAATCAGGGATCCAAT
CTACCACCCAAACCCTAACTGGAGTACTCCCACTTAGTGAGGAATTCAGT
GCAGTTATTGCTAAAGATAGTGATCAAAATAAGATTGATATCTATAAAAA
CAACAACGGGTTGTTTGAAATTGATACCCAACTAAGTAATAGTGTTGCCA
CCAACAACGGTGGGTTAGCACCTAGTTACACAGAAAACAGGGTTGATGCA
TGGGGTAAAGTTGAGTTTGCTGATAACAGTGTATTGCAAGCAAGAAACCT
AGTTGATAAAACTGTTGATGAGATCATCAATACCCCTGAAATCTTAAACT
CCTTCTTTAGATTCACCCCTGCTTTTGAAGATCAAAAAGCTACCCTTGTT
GCTACTAAGCAAAGTGATACATCACTTAGTGTCTCACCAAGGATCCAGTT
CTTAGATGGTAATTTCTATGATCTTAACTCTACCATCGCTGGGGTACCTT
TAAACATTGGTTTCCCTTCAAGAGTGTTTGCTGGGTTTGCAGCACTCCCT
GCATGGGTGATCCCTGTATCAGTAGGTTCTTCAGTTGGGATCTTGTTTAT
CTTGTTAGTCTTAGGACTTGGGATTGGGATCCCAATGTACAGGGTAAGAA
AACTCCAAGATGCATCGTTTGTTAATGTCTTTAAAAAGGTTGATACACTC
ACAACTGCTGTCGGTAGTGTGTACAAAAAGATTATTACCCAAACTGGTGT
GGTGAAAAAAGCACCTAGTGCATTGAAAGCTGCTAATCCTAGTGTTAAAA
AACCTGCTGCTTTTTTAAAACCACCTGTTCAACCACCAAGTAAACCTGAA
GGGGAACAAAAAGCTGTTGAAGTTAAGTCAGAAGAAACCAAAAGTTAG
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3050
3100
3150
3200
3250
3300
3350
3400
3450
3500
3550
3600
3650
3700
3750
3800
3850
3900
3950
4000
4050
4100
4150
4200
4250
4300
4350
4400
4450
4500
4550
4600
4650
4700
4750
4800
4850
4900
4950
5000
5050
5100
5150
5200
5250
5300
5350
5400
5450
5500
5550
5600
5650
5700
5750
5800
5850
5900
5950
6000
6050
6100
6150
6200
6250
6300
6350
6400
6450
6500
6550
6600
6650
6700
6750
6800
6850
6900
6950
7000
7050
7100
7150
7200
7250
7300
7350
7400
7450
7498
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:17
Last updated 2012-10-01 15:18:34