TU_110 – MG_180

Name
WID TU_110 View in model
Name MG_180 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 205181207096 MG_179 MG_180 MG_181
Genes MG_180 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -64
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -37
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -34
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 205681, Length: 915, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
GTGAAAAAAAAGATAGTCCCAATTAACCCTTTAAAAGCAGATGAGATTTT
AGCAGTTAGTCACTTATCATGTGTTTTTAACAGTAAAACTAACAATCCCA
TTAAGGTGATTGATGATTTTTCCTATACCTTTCAAAAGAACCAAATTTAC
TGTATTATTGGTGATAGTGGCAGTGGTAAATCAACCCTTGTTAACCACTT
CAATGGGTTGATAAAACCCAACCAAGGTGATATTTGGGTTAAAGATATCT
ATATTGGTGCTAAACAACGCAAGATTAAGAACTTTAAAAAACTGCGAAAA
ACTATCTCAATTGTTTTCCAGTTTCCTGAGTACCAATTGTTTAAAGATAC
CGTGGAAAAAGACATTATGTTTGGTCCAGTAGCATTAGGTCAATCCAAGT
ATGATGCGCGCCAAAAAGCGGCTTATTATCTGGAGATGATGGGGTTAAAA
TACCCTTTTTTAGAACGTAATCCCTTTGAATTGAGTGGGGGGCAGAAAAG
AAGGGTAGCGATTGCTGGTATACTTGCAATTGAACCAGAAATTCTAATCT
TTGATGAACCAACTGCTGGGCTTGATCCTGAAGGGGAAAGGGAGATGATG
CAGTTAATTAAAACTGCCAAACAACAACAAAGAACGGTATTTATGATCAC
CCACCAGATGGAAAATGTCCTTGAGGTGGCTGATGTGGTTTTGGTTTTAG
CTAAGGGTAAACTAGTAAAAGCTGCTAGTCCATATGAAGTGTTTATGGAC
CAAACTTTCCTTGAAAAAACAACGATTGTTCTCCCCCCTGTGATCCAAGT
GATCAAAGATCTAATTGCGATTAATGCTCACTTTAATAAGTTAATTGAGT
TGCAACCAAAGAACCTAGAACAGCTTGCATCAGCAATTAACAAGACTATA
GCAAACCATGGATAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
915
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:16
Last updated 2012-10-01 15:18:34