TU_107 – MG_175 - MG_177

Name
WID TU_107 View in model
Name MG_175 - MG_177 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 202260205002 MG_172 MG_173 MG_175 MG_176 MG_177 MG_178
Genes MG_175, MG_176, MG_177 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -79
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -58
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -52
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 202760, Length: 1742, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
ATGGCACGAATCTTAGGGATTGATATCCCCAACCAAAAACGGATCGAGAT
AGCTTTAACATACATCTTTGGGATTGGTTTGTCAAGTGCAAAAACAATCT
TAAAAAAAGCAAAGATTAACCCTGATAAACGCGTTAAAGATCTGAGTGAA
GAGGAACTTGTTGCGATTAGAAACGCAGCAAGCGGTTACAAGATTGAGGG
TGATTTGAGAAGAGAGATTGCTTTAAACATCAAACACCTAACAGAGATCG
GTTCTTGAAAAGGGATTAGACACAGAAAAAACCTGCCAGTAAGAGGACAA
CGCACTAGAACCAACGCAAGAACCAGAAAAGGCCCTAGAAAAACAGTGGC
TAACAAGAAAATTGAAAGTAAGTAATGGCTAAGAAAAAAAAGATTAATGT
TCCCAGTGGTTTGATCCATGTCTCCTGTTCACCTAACAATACCATAGTAT
CAGCCACTGATCCCAGTGGTAATGTCTTGTGCTGAGCGAGCAGTGGTACA
GTAGGATTCAAAGGTTTTAGAAAGAAAACCCCTTACTCAGCAGGGGTAGC
AGCTGATAAGGTGGCTAAAACTGTGAAAGAGATGGGAATGGGGAGTGTTA
AGATGTATCTGAAGGGAACAGGTAGAGGAAAAGACACCACGATTAGAAGC
TTTGCTAATGCTGGGATTACGATCACAGAAATCAATGAAAAAACCCCTAT
TCCCCACAATGGCTGCAAGCCTCCTAAGCGTCCGCGCTAATCAAAACAAC
AACTTATGGAAAAATTTTTAAAGTACGAAATTAAGGTTAACAACAACCAA
CCAACCAACACTAACCCTAACTATGGGATCTTTGAAGTAGCACCGTTAGA
ATCAGGATTTGGGATTACCATTGGTAATGCGATGCGCCGAGTGTTACTTA
GTTGTATCCCAGGCGCTAGTGTGTTTGCCATTGCCATTAGTGGGGTAAAA
CAAGAGTTTAGTAATGTGGAGGGTGTGTTGGAAGATGTGACTGAAATGGT
GTTAAACTTCAAGCAACTAGTGGTGAGAATCTCTGATCTTTTGTTTGAAG
ATGGGGAGATGATCGAACCACCCTTAGAAAGGTGACCAGTTTTAAAAGTT
ACTGCTGAAAAAAAGGGTGCAGTATATGCAAAGGATCTTGAGTGTCCAGC
TGGTTTTGAAGTGATTAATAAGGACCTTTATCTCTTCTCTTTACAAAAGG
ACATGAAACTAACAGTCAGTGTTTATGTTAAACAGGGTAGGGGCTTTACT
AGCTTTCTTGAAAACAGAGAATTGATCAATTCGCTTGGCATTATTGCTAC
AGATGCTAACTTTTCCCCGGTTTTACACTGTGGTTATGAAGTTCAAGAGG
TGAAAACTTCCAAACAAAAGTTAACTGACCATCTCACCTTTAAGATTGCT
ACTAACGGTGCAATTAAAGCAGTGGATGCGTTTGCTATGGCAGCAAAGAT
CCTAATTGAACACTTAAACCCAATTGTAAGTGTCAATGAGTCAATTAAGA
ATTTAACAATTATCCAAGAGAAAGCAGAGGAAAGAAAGGTGAAATCATTT
GCCAAGCAAATTGAAGAACTTGACTTTACTGTTAGAACCTTTAACTGTTT
GAAAAGAAGTGGGATCCACACACTCCAAGAGTTACTATCAAAGTCATTAA
CTGACATTAGAGAGATTAGAAACCTAGGTAAGAAATCAGAACGGGAGATT
ATCAAAAAGGTGCAAGAGTTAGGTTTAAAATTCCGTTCTTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1742
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:16
Last updated 2012-10-01 15:18:34