TU_104 – MG_165 - MG_169

Name
WID TU_104 View in model
Name MG_165 - MG_169 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 196677200111 MG_163 MG_164 MG_165 MG_166 MG_167 MG_168 MG_169 MG_170
Genes MG_165, MG_166, MG_167, MG_168, MG_169 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -28
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -7
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -3
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 197177, Length: 2434, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
2151
2201
2251
2301
2351
2401
ATGATAATCAATAAAGTTCCCAAAGCCCATTTTGATCCAGTTTCTGATCT
TTTCACTAAGATCAACAATGCTAGAAAAGCTAAGCTTTTAACTGTTACCA
CCATCGCTTCTAAGTTAAAGATAGCTATCTTAGAGATTTTGATTAAAGAG
GGCTATTTAGCTAACTATCAGGTGTTGGAAAATAAAACTAAAACCAAAAA
ACTAGTTAGTTTCACATTAAAATACACCCAAAGAAGGATATGTTCTATTA
ATGGGGTGAAACAGATCTCAAAACCAGGATTAAGAATCTATCGTTCCTTT
GAAAAACTTCCCCTTGTTTTAAATGGTCTTGGTATTGCAATTATCTCCAC
TAGTGATGGAGTGATGACTGATAAAGTAGCAAGGTTAAAGAAGATTGGTG
GGGAGATTTTAGCTTACGTTTGGTAAAAAATTATGTCAAAAATAGGAAAT
AGATCAATCAAAATTGATCCTAGTAAAGTGAGTTTAATGCAAACAACAAC
ACTGCTTACTATTAAAGGACCATTAGGGGAAAACACCATTAAACTACCCA
AAAACTTACCCTTAAAGTTTGTTGTTGAAAATGACACTATTAAAGTAACT
AATAACAACAACTTAAAACAAACTAAGATCTTACACGGTACTTTCAATGC
GTTAGTTAACAACGCAGTTATTGGGGTTACCAAGGGTTTTGAAAAGAAAC
TCATCCTAGTTGGGGTTGGTTATCGTGCTAATGTGGAAGGGCAATTTCTC
AACTTACAATTGGGCTATTCCCATCCTATTAAGGAGTTGATCCCAAACCA
ACTTACTGTTAAAGTAGAGAAGAACACTGAAATCACCATTAGTGGAATAA
AAAAAGAGTTAGTAGGTCAGTTTGCCACTGAAATCAGAAAGTGAAGAAAA
CCTGAGCCTTATAAGGGTAAAGGGGTACTTTACTTTAACGAAGTAATTGT
TAGAAAACAAGGTAAAACTGCAGAGGGCAAGAAATAAGATGACAAGAAAC
GATAAAAGAAGGATTAGACACAAACGGATTGTCAAAAAGATTAGGTTAAC
TAACCTTAACAACAGGGTTGTACTAATTGTTATCAAGAGTTTAAAAAACA
TCTCGGTTCAAGCTTGGGACTTTAGTAAGAACGTTGTTTTAACATCAAGT
TCCTCACTTCAACTAAAATTAAAAAATGGCAACAAGGAGAATGCTAAACT
AGTGGGAATGGATATTGCAACCAAACTCATCAAACTAAACCAAAAGGATG
TGGTTTTTGATACTGGGGGTAGTAAGTACCATGGTAGGATTGCTGCTTTA
GCAGAAGGAGCGCGAGCTAAGGGTTTAAATTTTTAAAGCTATGAATGATC
AAAAAACTACTAACACTGGCTTGTTAACTTCCACTCTTAAAACCAAGCCC
AAACACAACCTTAAACCTTCCAGTGAAGCCATTAAAAAAGCAGTGTCCAA
AAAGGAAGGTCATTACAAAAACAAGCGCTTTCAAAAACATAACTTTAATA
ACAAAAGTGAGTTTGAAGAGAGGATTGTCAAACTCAAACGGATCTCCAAA
ACCACAAAAGGTGGGAGAAACATGCGCTTTAGTGTCCTTGTTGTTGTTGG
TAACAAAAAGGGCAAGGTTGGTTATGGGATTGCTAAGGCATTGGAAGTAC
CACTTGCCATTAAAAAAGCGATTAAAAAAGCCCATAACTCCATTCATACA
GTAGAGATCCATAAGGGTTCAATCTACCACGAAGTGATTGGTAGAAAAGG
TGCATCTAAGGTGTTGTTAAAACCTGCACCTTTAGGAACTGGGATCATTG
CTGGGGGAGCGATCCGTGCAATTGTAGAGTTAGCTGGTTTTAGTGATATC
TATACCAAGAACTTGGGAAGAAACACCCCCATTAACATGATCCATGCCAC
TATGGATGGGATCTTAAAGCAACTCTCACCCAAAAAAGTGGCATTATTAA
GAAATAAACCAATTAGTGATCTATAAAAACAATGGAACTACACCAATTAA
AAAGTGTCTCTAAAAGCCGTAACCACAAGTCCAAAGTGGTAGGTAGGGGC
CATGGCTCGGGATTAGGTAAAACATCATCACGTGGTCAAAAGGGACAAAA
AGCAAGAAAATCAGGTTTAACTAGGTTAGGTTTTGAAGGGGGACAAACAC
CCCTTTACCGCCGGTTGCCTAAGTATGGGGTTGCTAACAAAGGGATCTTA
AAAAAAAGGTGGGTTGTTTTAAATTTGAACAAAGTTGCTAAACTCAATCT
CAAAACAGTTACTAGAGCAACTTTGATTGAAAAAAAGGTAATTAGTAAAA
AAAATAACCTCCCTTTGAAGTTAATTGGGAACACAAAACTCACTACTCCC
ATCCACTTTGAAGTGCAAAAAATCTCCAAAAATGCTTTAAATGCAGTGCA
AACTAGCAAAGGTAGTGTGAAAATTATCACCTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2434
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:16
Last updated 2012-10-01 15:18:34