TU_101 – MG_152 - MG_153

Name
WID TU_101 View in model
Name MG_152 - MG_153 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 190643192603 MG_151 MG_152 MG_153 MG_154
Genes MG_152, MG_153 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -44
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -14
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -11
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 191143, Length: 960, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
ATGGCTAAACTTAAAGTAATCCAGTTTGATGGTAGTTTTAAAGGTGAGAT
CCAACCTGCTAACCACCTCCTTTTAAAAAAAGCAGTGATCCAACCAGTGT
TTGATGCTATCTTATTAGAACAAGCAGCATGTAGACAAGGCACTCACTCT
ACTTTAACTAAGGGTGAAGTTAGTGGTGGGGGTAAAAAACCATATAAACA
AAAGCACACTGGTAAAGCTAGACAGGGTTCAATAAGAAACCCCCATTATG
TGGGGGGTGGTGTTGTTTTTGGTCCTAAACCCAACCGTAACTACAAACTA
AAACTAAACAAAAAGGCTTATCAACTTGCTTTAACTAGTGCCTTTGCACA
AAAGCTTAACAACAACCAAGTGATAGTTGCTGAAGCCAAGTTGTTTGAAC
AAACCAATGCCAAAACTAAAAAGATGCTGACGTTTCTCAAGAATGCCAAA
CTAACTGAGCAAAAACTCTTGTTTGTGATTGATACTATCTCAAAACCACT
GTTGTTGAGTACTAACAACCTAAAGCAGATAGTAGTCAAACAGTTTAATA
AAGTATCAGTAAGAGATCTACTTTTAGCTAAAACTATCATCATTGAAAAA
GCTGCTTTTACAAAACTGGAGGAACGACTTAAATAGGCTATGGATGTAAC
CAACATACTCTTAAAACCAGTCTTAACTGAAAAGAGTTATCTCAACCAGA
TGGGGGAATTGAAAAAATATGTCTTTGCAATTAACCCTAAAGCTACTAAA
ACCAAAGTAAAACTAGCGTTTGAAATTATCTATGGGGTTAAACCTTTAAA
GATTAACACGCTAATTAGAAAACCAGTGACCATTAGAAATGGCACTAAAT
ACCCTGGGTTTAGTAAGCTAGCAAAACTAGCAGTAATCACCTTACCTAAG
GGAATGGATATTGCCATTACTGGTGAGAAAACAACCAAGAAAGAAACAAA
GGATCAATAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
960
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:16
Last updated 2012-10-01 15:18:34