TU_100 – MG_151

Name
WID TU_100 View in model
Name MG_151 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 189870191644 MG_150 MG_151 MG_152
Genes MG_151 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -78
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -53
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -49
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 190370, Length: 774, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
ATGGATGTAAGGGGAATATTTGGTGTTAAAGTAGGGATGAGTCAGATCTT
TACTGAGCAAAATGAGTGCTTACCTATCACCATTGTTTATTGTGAAGCTA
ATCAGGTGGCTGGGATTAAAACGATTGCTAAAGATAATTACAACGCCACT
CTATTAAGCTTTCAAACTGTTGATGAAAAACAACTTAACAAACCTAAACA
AGGGTTCTTTTCCAAACTTAAACTAGAACCTCATAAATATCTGAGGGAAA
TCAGAAAGATGCAAGGGTTTGAGTTAGGTAAGAAGATCACCCCCCAGGAG
TTGTTTAAGATAGGTGAATATGTTGATGTCACTTCACTCACCAAAGGTAG
GGGTTTTACAGGAGCGATTAAAAGGTGAAACTTTAAGATAGGTCCTTTGG
GTCATGGGGCGGGTTATCCCCACCGCTTTCAGGGTTCTGTGCAAGCAGGT
AGAGGTGGTAGTAGTGCGCAGCGTGTTTTTAAGGGTAAGAAGATGTCTGG
GCATTATGGTCATGAACAAGTTACGATCCAAAACCTCTTTATTGTTGGCT
TTGATGAAATCAATAAGTTAGTGTTAGTTTCAGGCGCAATTGCTGGTCCT
GAGGGTGGGATTGTTTTAATTAAAACTGCAAAAAAGAAAACTGGCAAGAT
AAAAGATATAAAGTTAGCAGTACAAACTGTTAAAGCCCCACAACTAAAAG
CACCAAAAAAGCAGAAAACTAAGGTTGAAACCAACCAGGTTAACCCAAAA
ATTGAAGAAGAGAAAACTAAGTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
774
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:16
Last updated 2012-10-01 15:18:34