TU_097 – MG_149

Name
WID TU_097 View in model
Name MG_149 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 188107189953 MG_148 MG_149 MG_478
Genes MG_149 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -68
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -46
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -43
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 188607, Length: 846, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
ATGAAATTATACCGATCTTTAAAAGCAGCCCTGTTACCAGGGATATGCAC
TAGCATTTTACTTGCTAGTTGTGCTTCAACAAATACTTATCAAGACCAAA
GGAATGCCTTGATTAGTTTGGCTTCTAATCGTGATACTTTAATTGCGAAT
GCTAAAAAATCCAAAGAAGAAGTGCAAAAAGAAGTTACCAAAATGAATAG
TAGTACTTCATCAATGATGACAGCTACCCAAAGTGTTGCAATTACAACAC
ATCAAACTACTGAAAAAACAAATAATTCTAAGTATGATCTAGACAAGCTT
TTTAAGGATTACATCCTTTATGTTGTTGATAATTTTTCAGGACTTGTTTT
TAAAAGAACTGGCGGTCATAGGATCCAGTTAATCGATAAGGATAAAGAGA
TTTTGGATGGTGGTAATCTAACTAAACATACCCACCACGATCATAACCAT
ATGCATAATCATGAACATGAACATGAAGAACACCATGATGAGGAAGAGAC
AGAAGTAGTTGGCAGAGCACTATCTTTTACTAATGGCATCTTTCTAGTGA
TTGACTATAAAAAAGACTCTGAAAGAAAAAATATGAGTGGTTCAACTACT
ATGATGCACCAACACCACCATGAAGCTGAAGAACATAAAGAGGAACGTAA
GCTCTCTTTAAACTTAAAAGCATACAAATTTAATACCCCTTTTAACATTA
GTGAGTTTATTAGTGCTTGACATCATAAAGAATCTCATAATAGTGACACA
GAGTTCAATAACCTTCACAATAAGTATGACAAGGAAGAATTGGATATTAT
TGACTATAACTTTGAAGAAAAAGCTGTTGATGAAACAATTGCTTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
846
View in model
 
Regulation
Regulation TranscriptionalRegulation_fur_TU_097: MG_236_MONOMER View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:16
Last updated 2012-10-01 15:18:34