TU_096 – MG_148

Name
WID TU_096 View in model
Name MG_148 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 186802189032 MG_147 MG_148 MG_149
Genes MG_148 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -80
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -64
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -55
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 187302, Length: 1230, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
ATGAAGTATGTAAAAGTACAGATCATCAATAAATCAACTATTGAACTGTT
AGAGGATGCTAAAAAAGGGGAAAAAATTAATTTAGATTTAATTAACCAAG
TTGATCAGACCAACATCCTCAATACGATCACTACTAACCAAAAATTAGCA
TGAGAAAAGGAGTTAAGTGCTCAATTTATCAATCAGCAGAATGAGTTAAT
TAAAAACTTTGAAATTGAGATCATTAAGTTAAAAACTATGCTTAATGACA
AAGAGCAAGCATTGTTGTTAAAAACCAAATTAGAATTACAAAACCAGTTT
CAAAAGCAGATAGAGAACTATATCAATGAGATTAACAAGCTCAAGTTAAC
CAATAAAGAGCTTGAAATTACTAACCAAAAACAACTAGAAAGCTCACTTA
AACTACAGCGAAACGAATTTGAAGAGAAAATCAACCAGCAAAACTTAACG
ATTGAAAAACTGAAAATTCAACAAGCAAGAAGTAGTATCTGAGCAGTTGC
TAAAAAAGGGAATGAACTTGAAAAGTGGTGTGAAAACCAGTATGAGTCTT
ATGCAGATAGCTTTGAAAACTGTCAGTTTACTAGGTATAAAACTGAAATT
AACTTATTAGATGAAAATGATTTTCCTAATGAAAAAGCAGATTACATCTT
TAGTTTCTTTGGTGAAAAAACCAATAAAATTCCGTTTTTATCAATTTGCT
GTGAGATGAAAAGTGAGTTTAATGATAGTAAGCATAAATCAAAAAACAAA
GATCATATTAGCAAACTGGTCAGGGATGCTAAACGTGCTAACTGCAAGTA
TGCTTTTTTAATTAGTGAACTTGAACTGGAGACTGAAAATGACATCCAAG
TGCGCTTAATGCCAACATTGGAAAGTGGTGTTGAAGTCTATCTAGTTAGA
CCAATGTTTTTTATCTTAATGCTTAAACTTTTCTATAAGTTAGCTAAGAA
GTTGTTTGCCCTTAACCGTTTTCAATCAGTTGAACTAATTGATAAAAATA
AGTTAAATGAACAGTTTAAACAGTTGAAAGATAATTTTTTAACCAAAACC
TTTTTAGAGATTGAAAAAGTGTGTAAAAGTAACTTAGTTGATATTGAAAC
ACTTGAAAAAGCAGTGGTGAAACTAAGGGTTAGAAACGAACGCGTTTTAG
ATCAGTTACTTAATAAATGAACTAAGAAAATTGATAGCTTTGATTTACAG
TTAACTAAGAAAATTACTAATAACTACTAG
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1230
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:16
Last updated 2012-10-01 15:18:33