TU_090 – MG_141

Name
WID TU_090 View in model
Name MG_141 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 178651181247 MG_140 MG_141 MG_142 MG_477
Genes MG_141 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -81
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -51
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -45
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 179151, Length: 1596, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
ATGAAGATAACTTTCATTTCTGGACAAGAAGTGTCGTTAGGCACTTCTTT
TTTATTGTTTTCAAAAAAAATAGTTATGAATGAATTAAACCAACCCTTAC
TTGCTATTATTAAAAATGTTGCTAAAACCAAAAACCTTTCTATAGAAGAG
GTGGTTTTTTGTTTGAAAACAGCTTTAGAACAAGCCTATAAAAAACACCT
TAACTTTGTTAATGTTGAAGTTAACATTAACTTTGATAAGGGGATTATTA
ATGTTGAACAACTCTTTAATGTTGTTAGTGATGAAAATGAAGATTATGAT
GACTTTCTTGAAATCCCTTTACAAGCAGCTAACAAAATAAACAGTTCATT
GCAATTAGGTGATGTGTTGCGAAAACCAATCCCCTTAAAAAACATTAGTA
GTGATCTTATCAATAAGATGATTGCTATCTTTAACCAAAAGATTAGTGAA
ACAAACTTTAAAGCAGTAATGAGTGAGTTTAGTAGTGAGGTTGGGGAAGT
GATTGAAGCGAAAGTTGAAGATATTGATACTAACAAAGAAGGTGGTTTAA
AGGGTTATATTATTAACCTTGAAACTACAAAGGGTTATATCTCCAAGCGG
GAATTGTCAAAAGGGGAGCGCTTAGAGATAGGTAAAAAATACCTCTTTGT
TATCAAAGAAATCCAACGGCAAGCATCGTTATGACCAATTACTTTATCAA
GAAGTGATACCCGCTTACTACAGTTTTTGTTAACTTCAAATACTCCAGAA
ATTGAAAATGGTACGATTGTAATCAAAAAGATTGAACGTTCCCCAGGAGT
GAAATCAAAGATAGCAGTTATCTCCAATGATCCTGCAGTTGACCCAGTTG
CTGCTATCTTAGGACCTAAGGGTGAGAAGATTAGGGGGATTAGTGAGGAA
TTTAATGGTGAGATTATTGACATTGTCTTTTGGAATGAAGACAAGTTAAA
GTTCTTAATTAATGCCATTTTACCTGCAGAAGTCATTGGTTATAACATCT
TGCAGGATGATGAGCGTGATACTAGTATTGAAGTTGTTGTACCTGCAAAC
CAAATTGCTAATGTTTTTGGTTTTAAAGGTGTAAACATTAGGTTAATTAG
TAATTTAACAGGTTGAAATAGTGTTGATGTTTACAGTGAAAAAGATGCAA
GTGAAGCCAACATTAAATTCACGAGGTTAAGCTTTGAACCTGAAGGGTTG
TTTGGCATCAAAAAAAGAAGGGAAAAGATCATTAGTAATGATGCTACTGA
TAAAGTCTTTTACACCTCTAAAGACAATGTGATAGATGATGAGATTATTG
TTGATTTAGCTAAAGATCTAATGGTTGATAATAAACAAAAACAACCTGAG
CAAGTTGCAAAGCAAGTTGTTGAAAAATCACAATTAGAAAAACAAGTTAC
TCCAAAAGAAAAAGAGAAAGTTCAACCAAAAGCTAAGGTTCATTCTAATA
GCCATTCCAAAAAACCAGCTAAACCTAATCAGATTTTTTCTATCACTGTT
GATGCTAGTGATAAGAATCTTAAAAAAGATCAAGTTGATAATAACCAAAC
AAACCCCCAAACAAAACAAACATTTGATAGCTTTGATGATCTTTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1596
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:16
Last updated 2012-10-01 15:18:33