TU_088 – MGrrnA16S, MGrrnA23S, MGrrnA5S

Name
WID TU_088 View in model
Name MGrrnA16S, MGrrnA23S, MGrrnA5S View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 169507175294 MGrrnA16S MGrrnA23S
Genes MGrrnA16S, MGrrnA23S, MGrrnA5S View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 170007, Length: 4787, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
2151
2201
2251
2301
2351
2401
2451
2501
2551
2601
2651
2701
2751
2801
2851
2901
2951
3001
3051
3101
3151
3201
3251
3301
3351
3401
3451
3501
3551
3601
3651
3701
3751
3801
3851
3901
3951
4001
4051
4101
4151
4201
4251
4301
4351
4401
4451
4501
4551
4601
4651
4701
4751
CAATTTTTTCTGAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGATTAACGCTGGCGGCAT
GCCTAATACATGCAAGTCGATCGGAAGTAGCAATACTTTAGAGGCGAACG
GGTGAGTAACACGTATCCAATCTACCTTATAATGGGGGATAACTAGTTGA
AAAACTAGCTAATACCGCATAAGAACTTTAGTTCGCATGAATTAAAGTTG
AAAGGACCTGCAAGGGTTCGTTATTTGATGAGGGTGCGCCATATCAGCTA
GTTGGTAGGGTAATGGCCTACCAAGGCAATGACGTGTAGCTATGCTGAGA
AGTAGAATAGCCACAATGGGACTGAGACACGGCCCATACTCCTACGGGAG
GCAGCAGTAGGGAATTTTTCACAATGAGCGAAAGCTTGATGGAGCAATGC
CGCGTGAACGATGAAGGTCTTTTTGATTGTAAAGTTCTTTTATTTGGGAA
GAATGACTCTAGCAGGCAATGGCTGGAGTTTGACTGTACCACTTTGAATA
AGTGACGACTAACTATGTGCCAGCAGTCGCGGTAATACATAGGTCGCAAG
CGTTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCAAGCGCAGGCGGATTGAAAAGT
CTGGTGTTAAAGGCAGCTGCTTAACAGTTGTATGCATTGGAAACTATCAG
TCTAGAGTGTGGTAGGGAGTTTTGGAATTTCATGTGGAGCGGTGAAATGC
GTAGATATATGAAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGAAAACTTAGGCCATTA
CTGACGCTTAGGCTTGAAAGTGTGGGGAGCAAATAGGATTAGATACCCTA
GTAGTCCACACCGTAAACGATAGATACTAGCTGTCGGAGCGATCCCTTCG
GTAGTGAAGTTAACACATTAAGTATCTCGCCTGGGTAGTACATTCGCAAG
AATGAAACTCAAACGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGTGGTGGAGCATG
TTGCTTAATTCGACGGTACACGAAAAACCTTACCTAGACTTGACATCCTT
GGCAAAGTTATGGAAACATAATGGAGGTTAACCGAGTGACAGGTGGTGCA
TGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGA
GCGCAACCCTTATCGTTAGTTACATTGTTTAACGAGACTGCTAATGTAAA
TTGGAGGAAGGAAGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGTCTAGG
GCTGCAAACGTGCTACAATGGCCAATACAAACAGTAGCCAACTTGTAAAA
GTGAGCAAATCTGAAAAGTTGGTCTCAGTTCGGATTGAGGGCTGCAATTC
GTCCTCATGAAGCTGGAATCACTAGTAATCGCGAATCAGCTATGTCGCGG
TGAATACGTTCTCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCAAACTATGAAAGCT
GGTAATATTTAAAAACGTGTTGCTAACCTTTATTGGAAGCGCATGTCAAG
GATAGCACCGGTGATTGGAGTTAAGTCGTAACAAGGTACCCCTACGAGAA
CGTGGGGGTGGATCACCTCCTTTCAAATGGAGTTTTTATTTTTTATTTAT
CTTAAACACCCATTAATTTTTTCGGTGTTAAAACCCAAATCAATGTTTGG
TCTCACAACTAACACATTTGGTCAGTTTGTATCCAGTTCTGAAAGAATGT
TTTTGAACAGTTCTTTCAAAACTGAAAACGACAATCTTTCTAGTTCCAAA
AATAAATACCAAAGGATCAATACAATAAGTTACTAAGGGCTTATGGTGGA
TGCCTTGGCACTAAAAGGCGATGAAGGACGTGTTAACCTGCGATAAGCTT
CGGGGAGGTGGTAAAAACCTGAGATCCGGAGGTGTCCGAATGGAGCAATC
TGGTAGCTTGCAAAAGTTACCATTAATTAATGAATTCATAGTTAATTAAA
GCGATACGTGGTGAAGTGAAACATCTCAGTAACCACAGGAAAAGAAAACG
AATGTGATTCCGTGTGTAGTGGCGAGCGAAAGCGGAACAGGCCAAACCTA
TCTGAGGATAGGGGTTGTAGGGCTTGCATTATGGAAGTTAAAAGGATAGA
AGAAGCTGTTGGAAAGCAGCGCCAAAGAGGGTGATAGCCCCGTATTTGAA
ATCTTTTTAATACCTAGCAAGAAACCTGAGTAGCTCGAAAAACGTTATTT
TGAGTGAATCTGCCCAGACCATTGGGTAAGCCTAAATACTAATTAGTGAC
CGATAGCGAAACAGTACCGTGAGGGAAAGGTGAAAAGAACCCAGAGATGG
GAGTGAAATAGATTCTGAAACCATATGCCTACAACGTGTCAGAGCACATT
AATGTGTGATGGCGTGCGTTTTGAAGTATGAGCCGGCGAGTTATGATAGC
AAGCGTTAGTTAACCAGGAGATGGGGAGCTGTAGCGAAAGCGAGTTTTAA
GAGAGCGTTTGTTTGTTATCATAGACCCGAAACGGGTTGAGCTAGTCATG
AGCAGGTTGAAGGTTGAGTAACATTAACTGGAGGACCGAACCGACTCTCG
TTGAAACGATAGCGGATGACTTGTGATTAGGGGTGAAATTCCAATCGAAA
TCCGTGATAGCTGGTTCTCGTCGAAATAGCTTTAAGGCTAGCGTAAGATC
ACAAATAAGTGGAGGTAAAGCTACTGAATGTATGATGGCGCCACCTAGGC
GTACTGAATACAATTAAACTCTGAATGCCATTTATTTTATTCTTGCAGTC
AGACAGTGGGGGATAAGCTTCATTGTCAAGAGGGGAAGAGCCCAGATCAT
TAAATAAGGTCCCCAAAATATACTAAGTGGAAAAGGATGTGAAAGTGCTA
AAACAGCAAGGATGTTGGCTTAGAAGCAGCCATCGTTTAAAGAGTGCGTA
ACAGCTCACTTGTCGAGTGTTTTTGCGCCGAAGATGTAACGGGGCTAAGT
ATATTACCGAATTTATGGATAAGATATTTTTATCTTGTGGTAGACGAGCG
TTGTATTGGAGTTGAAGTCAAAGCGTGAGCATTGGTGGATCCAATACAAG
TGAGAATGCCGGCGTGAGTAACGCTTGGGAGTGAGAATCTCCCAAACCGA
TTGACTAAGGTTTCCTGGACCAGGGTCGTCCTTCCAGGGTTAGTCTGGAC
CTAAGCTGAGGCTGAAGAGCGTAGGCGATGGACAACAGGTTAATATTCCT
GTACTTACAGTTAGACTGATGGAGTGACAAAGAAGGTTATCCACCCCCAT
TATTGGATTTGGGGATAAACCATAAGGTGGTACAATAGGCAAATCCGTTG
TGCATAACACTGAGTGGTGATGTCGAGTGAACGAGTGATCAAGTAGCGAA
GGTGGCAATTAATCATGCTTTCAAGAAAAGCTGCTAGGGCTAATTTAACT
GTAACCAGTACCGAGAACGAACACACGTAGTCAAGGAGAGGATCCTAAGG
TTAGCGAGTGAACTATAGCCAAGGAACTCTGCAAATTAACCCCGTAAGTT
AGCGAGAAGGGGTGCTTATCTAAAAGTAAGCCGCAGTGAAGAACGAGGGG
GGACTGTTTAACTAAAACACAACTCTATGCCAAACCGTAAGGTGATGTAT
ATGGGGTGACACCTGCCCAGTGCTGGAAGGTTAAAGAAGGAGGTTAGCAA
TTTATTGCAAAGCTTTTAACTGAAGCCCCAGTGAACGGCGGCCGTAACTA
TAACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTAGTCGGGTAAATTCCGTCCCGCT
TGAATGGTGTAACCATCTCTTGACTGTCTCGGCTATAGACTCGGTGAAAT
CCAGGTACGGGTGAAGACACCCGTTAGGCGCAACGGGACGGAAAGACCCC
GTGAAGCTTTACTGTAGCTTAATATTGATCAAAACACCACCATGTAGAGA
ATAGGTAGGAGCAATTGATGCAAGTTCGCAAGGATTTGTTGATGTGAAAT
GTGGAATACTACCCTTGGTTATGTTTTGTTCTAATTGGTAACTGTGATCC
AGTTTCAAGACAGTGTTAGGTGGGCAGTTTGACTGGGGCGGTCGCCTCCT
AAAAGGTAACGGAGGCGCACAAAGGTACCTTCAGTACGGTTGGAAATCGT
ATTTAGAGTGTAATGGTATAAGGGTGCTTGACTGTGAGACTTACAGGTCG
AACAGGTGAGAAATCAGGTCATAGTGATCCGGTGGTTCAGTATGGAATGG
CCATCGCTCAACGGATAAAAGCTACTCCGGGGATAACAGGCTGATACTGC
CCAAGAGTTCATATCGACGGCAGTGTTTGGCACCTCGATGTCGACTCATC
TCATCCTCGAGCTGAAGCAGGTTCGAAGGGTTCGGCTGTTCGCCGATTAA
AGAGATACGTGAGTTGGGTTCAAACCGTCGTGAGACAGGTTGGTCCCTAT
CTATTGTGCCCACAGGAAGATTGAAGAGCTTTGCTTCTAGTACGAGAGGA
CCGGAGCGAGGACACCGCTTATGCTCCAGTTGTAGCGCCAGCTGCACCGC
TGGGTAGTAACGTGTCTATTAGATAAACGCTGAAAGCATCTAAGTGTGAA
ACTATCTCAAAGATTAATCTTCCCATTTCTGTTAAAGGAAAGTAAGAGCC
GTTATAGACCATGACGTTGATAGGTTACAGGTGTAAGCATAGTGATATGT
TGAGCTGAGTAATACTAATTGCTCGAGGACTTATTGGTTGATAAAAGGTA
TTTATCAACTAAAAGATTGTCGTTTTTGTTTGGTGCTAATATCGCTGTGG
AAACACCTGGAACCATCCCGAACCCAGCAGTTAAGCACAGTGGAGCTAAA
TGTAGGTAGTAATACTGAGAATAGGTAAGCACCAAGC
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3050
3100
3150
3200
3250
3300
3350
3400
3450
3500
3550
3600
3650
3700
3750
3800
3850
3900
3950
4000
4050
4100
4150
4200
4250
4300
4350
4400
4450
4500
4550
4600
4650
4700
4750
4787
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:16
Last updated 2012-10-01 15:18:33