TU_054 – MG_084 - MG_085

Name
WID TU_054 View in model
Name MG_084 - MG_085 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 110417113226 MG_083 MG_084 MG_085 MG_086
Genes MG_084, MG_085 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -61
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -31
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -24
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 110917, Length: 1809, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
ATGGCTAGTGAAAAACAATATATAGCAGGGGTTTCAGGTGGATCTGATTC
AATGCTAATGCTTAAACTTTACCAAAAGAAGATTGCTTGTGTTGTTCATG
TCAATTACAACACCAGATCAACCTCATTACGTGATCAAAAGTTAGTAGAA
CAATATTGTCAAAAATTAAATATTCCACTGGTTGTTCACACTGTTGATCC
TGATCTAGTTTGAAAGAAGAACTTTCAAAATCAGGCACGGAAAATCCGCT
TTGATCAGTTTAAAAAGACTGCAAAGCTATACCAGACCAACAAGTTATTA
TTAGCTCATCACCGTGATGATTTCATTGAGCAGGCCAAAATGCAACTAGA
TGCAAAAAAACGTGCTGTTTACTATGGGATTAAAACCAGGTGTGAATTGT
ATGGTTTGAAAATCTACCGTCCCCTAATGAAATACTGAAAAGATGAAATC
ATTGCCCTCTGTAGACAAGACCATATCCCTTATGAGATTGATGAAACTAA
CAAGTTACCTATTTATAAGCGCAATGAAGTGAGGTTAGAGATAGAAAAAT
GGTCTAAAATCGAAAAAGAACAGTTTTATATTGCTATCTGTGCAATGAAC
AAAACAATTGCTCAAAAACTGTTTGTATTAATGAAAAAAGCTAAAAAATG
GTTATTACAACCTGATGTTAGGGAATTGAAACGGTTTTCAATTATTGATC
AAAAACAGTTAATTTATAGCTATCTTATTTATCACAAGATTAATGTTAAT
GGTGAGAAAATTGATGCTATCCTTGATTTTATCCAACCTAGTCAACAAAA
ACAATACCGCTTGCAAAACGATATCTTTTTGATGGTGAAAAACCAGTGTT
TAGCACTTTTATACAAAAGCTAAATGAAACATTTAACTGTCAAAGCATTA
GTTTTGCAATTTAATGATTGTATCCAACTCATTGATGGTAAAAACAACAT
AGATAATGTGATTACTATCCCTGGGTTAAAAAGGAGTGTTTTTGAACTAT
TAGGACTATTTTGTAAGCCAATTGGTTCAGTTGCTATTTTAGGTAAACGT
GAATTTATTTTTTTAAATCAAAAGCCAGTTGAGCAACAGAAAAAGATTAT
TGCAAACCTCTTGAAACTCAAACCACCTGCAGTTATTCTAACCAAGTCAT
TTCTTGATTGTGGTGTTTTGTTAGCTGTTAATCAAACTTATCAAGTTCCT
ATTTTAAAAACTAACTTGTTTTCAACTGAACTCTCTTTTACTGTTGAAAC
CTATATTAACGAGCAATTTGCTACTGTTCAAAAGTTACATGGGGTTTTAC
TTGAAATCTTTGGTGTTGGGGTATTTTTAGAAGGAAAGAGTGGGATTGGT
AAATCTGAAAGTGCTTTAGATTTAATTAATAAAAACCACCTTCTAATAGG
TGATGATGCTATTGAGATCTACAGATTAGGCAATAGGTTATTTGGTAGAG
CACAAGCACTGGCAAAAGGCTTTATGGAGATTAGAGGTCTTGGCATCATT
AATATTGAACGTGCTTATGGGTTACAGATTACAAAAGAACAAACTGAAAT
CCAACTAGCAATTAGTTTGTTGAGTTTAGAGGAGAAAAACAACGCTAGTT
TTGAGCGCTTAGGCAGTGATTTAAAACTAAAAAATCTGCTTGGGGTTAAG
ATTAGTTACTATCAGATCCCTATCTCTTCAGGTAGAAAAACAAGCGAAAT
TATTGAAAGTGCAGTAATCGATTTTAAACTTAAGAAAAGTGGTTACAATT
CAGCAAACGAGTTTATCTTAAAGCAACGTGCCATGTTAGAAGAACAAACT
GATGAATAG
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1809
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:15
Last updated 2012-10-01 15:18:32