TU_053 – MG_083

Name
WID TU_053 View in model
Name MG_083 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 109855111425 MG_082 MG_083 MG_084
Genes MG_083 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -42
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -17
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -8
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 110355, Length: 570, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
ATGCCCACCTATAAACTAATTGTTGGTTTAGGTAACTTAGGTAAAAAGTA
TGAGAAAACTCGCCATAATGCTGGTTTTATGGTGTTAGATAGACTAGCTA
GTTTATTCCACTTAAACTTTGATAAAACCAACAAGTTAGGTGATTATCTT
TTTATTAAAGAAAAAGCAGCAATCTTAGCAAAACCTGCTACCTTTATGAA
TAATAGCGGTCTTTTTGTGAAATGGTTACAAGATCACTTTCAAATTCCGC
TTGCAAACATAATGATAGTCCATGATGAAATAGCGTTTGATTTGGGAGTA
ATTAGGCTTAAAATGCAAGGGAGTGCTAACAATCATAATGGCATAAAATC
AGTAATTAGACATTTAGATACTGAACAGTTCAATCGTTTACGCTTTGGGA
TTAAATCACAAAATACGAGTAACATATTGCATGAACAGGTAATGAGTGAA
TTCCAGAATAGTGAACTGACTAAACTGGAAGTTGCGATTACAAAGTCTGT
TGAACTGTTGAAGCGTTATATTGAAGGAGAAGAGTTACAAAGGTTAATGG
AATATTATCATCATGGCTAG
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
570
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:15
Last updated 2012-10-01 15:18:32