TU_052 – MG_081 - MG_082

Name
WID TU_052 View in model
Name MG_081 - MG_082 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 108762110856 MG_080 MG_081 MG_082 MG_083
Genes MG_081, MG_082 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -67
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -48
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -43
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 109262, Length: 1094, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
ATGGCTAAAAAAACAGTTACAAGAATCGCTAAGATTAACCTAATTGGCGG
ACAAGCAAAACCTGGCCCTGCGCTTGCTTCTGTAGGGATTAATATGGGTG
AGTTTACCAAACAATTTAATGAAAAAACCAAGGATAGACAAGGTGAAACG
ATCCCTTGTATAATCACTGCTTTTAACGATAAATCATTTACTTTTGTCTT
AAAAACTACCCCTGTTAGTAACTTAATTAAACAAGCTGCTAAACTAGAAA
AAGGTGCTAAAAATGCAAAAACTATTGTTGGAAAAATCTCCTTACAACAA
GCTAAGGAGATTGCGCAATACAAGTTAGTTGATCTTAATGCTAACACAGT
TGAAGCAGCATTAAAAATGGTGTTAGGTACAGCTAAACAGATGGGAATAG
AGGTAACTGATTAATGAAAAAACTATCAAAAAGGATGCAAGCTGTTACCA
AGCTCATTGATAAAAACAAACTTTATCCTATCCAAGAAGCATTTGAATTA
ATTAAAAAAACAGCAATTACTAAGTTTGTCAGTTCAGTTGATATTGCTGT
TAGTTTAAACCTTGATACTACTAAAGCTGAACAACAGTTAAGAGGTGCAA
TTGCTTTTCCTTTTAGTATTGGTAAATCTATCAGAATTTTAGCTATCACT
GATGATGAGAAAAAAGCTAGTGAAGCAGGTGCTGATTTTGTTGGTGGGCT
TGATAAGATAGAAGCGATAAAAAATGGCTGATTAGATTTTGATCTAATTA
TCACTTCTCCCAAGTTCATGGGAGCATTAGGTAAACTAGGAAAACTATTA
GGAACCAGGGGATTGATGCCAAACCCAAAAACTGAAACAGTTACTGATGA
TGTAGTTAGTGCTATTAAAGCTTATAAAAAGGGTAAGAAAGAATATCGAA
CTGATTCATTTGGCAACATCCACCTCTCTTTAGGTAAAACAGATACCAAA
ACTGAGCACTTGGTTGCTAATGCCATGGCTTTAATAGATTTAATTAAGTC
TAAACGTCCTAGCACAGTCAAAGGTACTTACATTAAAAATATTGCTTTGA
CAACAACAATGGGACCAAGTTTAAAAGTAAAGCTACCTGATTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1094
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:15
Last updated 2012-10-01 15:18:32