TU_047 – MG_073

Name
WID TU_047 View in model
Name MG_073 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 9643399404 MG_072 MG_073 MG_074
Genes MG_073 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -79
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -50
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -47
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 96933, Length: 1971, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
ATGAAAAATCAAACCAAGAGTAATAGTTTATTTCAACTTTCCACTAACTA
TATACCTACTGGTGATCAACCTGAAGCAATTAAGAAATTATCAGAATTTA
AAACTAAGCAGCAGGTTTTATTGGGGGCCACAGGCACAGGTAAAACCTTT
ACAATTGCTAATGTAATTCAAAACAGCCAACTCCCAACAGTTGTTATTGC
TCATAACAAAACCCTAGCAGGTCAACTCTTCAATGAATTAAAGCAACTGT
TTCCTAAAAATGCAGTTGAATATTTTATCTCTTACTTTGATTTTTATCAA
CCTGAAGCTTACTTACCCAGTAAAGGGATCTACATTGAAAAAAGTGCTAC
AGTCAATGAAGCGATTAAACGCTTAAGAGTCTCAACACTGCATTCACTTT
CAACAAGAAAAGATGTTATTGTAGTAGGTTCTGTTGCTAGTATTTATCCC
ACCTCATCTCCCAGTGATTTTGTTAAGTATTGCTTGTGGTTTGTGGTTGG
CAAAGATTATGATTTGAAAACCATTAAAGATAGGTTAGTTAGTCTTAACT
ATGTTGTTAATAAACAACAATTAACCCCAGGAAAATTTCGCTTTCAGGGT
GATGTTTTGGAGGTATTTCCTGGTTACAGTGATGCTTTTGTGATCAGAAT
CTCCTTTTTTGATACTAAAGTAGAACAAATTTGTCAAATTGACCCACTAA
CAAATAAGATTTTAAACCAACTCTTTGAGATTAAGATAGGTCCTGCTGAT
GAATATGTTGTAAACCAATCTGATCTTGATATAGCAATTAAAAATATTAA
ACAAGAACTTCAGGAACGAGTTAATTATTTCAATAAGCAAAATCTTGTTG
AAAGAGCACAACGTTTAGCCACCATTACTAACCATGATCTCAATGATCTG
AAGGCTTGGGGATTTTGTAGTGGAGTTGAAAACTATGCTAGACACTTAGA
GTTGAGGATGGCTAACTCAACCCCTTACAGTATCTTTGATTATTTTAAGG
GGGATTGGTTACTGGTTATTGATGAATCACACCAAACTTTACCGCAACTT
AATGGGATGTATAACACTGATCTTTCAAGAAAGCAAAGCTTAATTGATTA
TGGTTTTCGACTCCCCTCTGCACTTGATAACAGACCGCTCTCATTTGCTG
AATTACAACAAAAAATGCAAAAAGTTATTTATGTTTCAGCAACTCCAAGA
GATAAAGAGATTAGTTTAAGTCAGAATAATGTCATTGAACAGTTAGTTAG
ACCAACTTACTTGGTTGATCCTATTATCGTTGTTAAACCAAAAGATAACC
AGGTGGAGGATCTCATTGAAGAGATTATCAACCAACGCCAAAACAACACA
AGAACATTTGTTACTGTTTTAACTATTAAGATGGCTGAAAACCTCACTGA
ATACTTAAAGGAACGCAAAATTAAAGTTGCCTATATCCATAAGGACATTA
AAGCATTGGAACGTTTATTGTTAATTAATGACCTGAGAAGAGGTGAATAT
GAGTGTTTAGTTGGGATTAACCTTTTAAGAGAAGGGTTAGATGTCCCTGA
AGTTGCTTTAGTTTGTATCTTTGATGCAGATATCCCAGGACTACCTAGGG
ATGAGAGAAGTTTAATCCAGATTATTGGACGTGCTGCTAGAAATGAACAT
GGTCGAGTTGTTATGTATGCTAACCATGTTACTGAACAGATGCAAAAAGC
CATTGATGAAACCAAAAGAAGAAGAACTGTTCAAATGGAATATAACAAGC
TACATAATAAGACACCAAAAACAGTTGTTAAACCCCTTACCTTTGTTCAA
CCAATCAAATTAAAAGCTAAGAGTAATGCAGAAAAAAATGCTGCATTAAT
CAAACAATTAACCAAAGAAATGAAGAAAGCAGCAGCTAATCAAAATTATG
AACTTGCCATTGAGATTAGAGATTCCATATTTGAATTGGAAAAAGAAATT
GGTAGTAAAATTAAAGTATAG
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
1971
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:14
Last updated 2012-10-01 15:18:31