TU_046 – MG_072

Name
WID TU_046 View in model
Name MG_072 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 9403597456 MG_071 MG_072 MG_073
Genes MG_072 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -28
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -6
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -3
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 94535, Length: 2421, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
2151
2201
2251
2301
2351
2401
ATGGCAATATTTAACTTCCTTAAGTTAATTTCACCCAAAAACAGAATTCT
CAGTAAGGCAAATAGGATTGCCAGTGAGGTTGAGAGTTATAAAAACTACT
ACCGTAACTTAACTGATCAACAGTTATTTGAAGAGTCAAATAAACTAGTT
GATCTTGTCACTAAGCAAAATTACACCATTCTAGATGTTTGTGTTGCTGC
ACTTGCTTTAATTAGAGAAGTGGTTTACCGTGAGACTGGTGAATTTGCAT
ATAGGGTGCAGATCATAGGAGCTTTTATTGTTTTAAGTGGTGATTTTGCT
GAGATGATGACTGGTGAAGGTAAGACCTTAACCATTGTTTTAGCAGCATA
CGTTTCTGCACTTGAAAAGCGTGGTGTGCATGTTGTTACTGTTAATGAAT
ATCTAGCTCAAAGGGATGCTAATAATGCAATGAAGATCTTAAAACGGGTT
GGGATGAGTGTCGGTTGTAACTTTGCTAATCTCTCCCCTCAGCTAAAACA
AGCTGCATTTAATTGCGATGTTACCTACACCACTAACAGTGAACTGGGGT
TTGATTATCTTAGAGATAACATGGTCCACAGTTATCAAGATAAGAAGATC
AGAGAGTTGCACTTTGCAATAGTTGATGAAGGTGATTCAGTTTTAATTGA
TGAGGCGCGAACGCCTTTAATTATTTCAGGTCCTAGTAAAAATGAGTTTG
GGTTATATGTTGCAGTTGATCGATTTGTTAAATCATTAACTGAACAGGAG
TTTAAGATTGACCCTGAATCACGTGCTGCTTCTTTAACTGAACTTGGGAT
TAAAAAAGCAGAGCAAACATTTAAAAAAGAAAACCTTTTTGCTTTGGAAA
ACAGTGATCTTTTTCACAAGATCATGAATGGTTTGACTGCTGTGAAAGTT
TTTGAACAGGGCAAAGAGTACATTGTTCGTGATGGCAAGGTTTTAATTGT
TGATCACTTTACAGGTAGGATATTGGAAGGGAGAAGTTACAGTAATGGCT
TACAACAAGCTGTACAAGCCAAAGAATATGTTGAGATAGAACCTGAAAAT
GTGATAGTAGCTACCATTACCTACCAATCCTTCTTTAGGCTATACAACCG
CTTAGCAGCAGTATCAGGTACTGCTTTAACTGAATCAGAGGAGTTTCTCA
AGATTTATAACATGGTTGTAGTACCAGTGCCAACTAACCGTCCTAACATC
AGAAAAGACCGTTCTGATAGTGTATTTGGTACCCCACAAATTAAGTGAAT
GGCAGTTGTTAAAGAGATAAAAAAGATCCATGAAACTTCTCGACCTATTC
TGATTGGAACTGCTAACATAGATGATTCTGAACTCTTACATAATCTGTTA
CTAGAAGCTAATATTCCCCATGAGGTTTTAAATGCTAAAAACCATTCAAG
AGAAGCGGAGATAGTAACTAAAGCAGGACAGAAGAATGCAGTTACTATTT
CAACTAACATGGCTGGAAGAGGAACTGATATCCGTTTAGGTGAAGGGGTT
GCTGAAATGGGTGGTCTTTATGTATTGGGAACTGAAAGAAATGAGTCAAG
AAGGATTGATAACCAACTAAGAGGGAGAGCTGCTAGACAAGGTGATAAAG
GGGAAACTAAGTTCTTTATCTCACTAGGTGATTCATTGTTTAAACGTTTT
GCTCATGACAAGATTGAAAGAGCGATTAGCAAATTAGGTAATGAAACATT
TGACAGTGCCTTCTTTTCCAAAATGTTAAGTAGAACCCAAAAACGGGTGG
AAGCAATTAACTTTGACACTAGAAAAAACCTGATTGATTATGACCATGTT
CTTGCAAGTCAAAGGGAATTGATTTACAAACAACGTGATAAGTTTTTATT
AGCAAACGATTTAAGTGAAATGATCGACAAAATGCTAGAAAAGTTTGTAC
AACAGTTTTGTGATCAATATAGAAACCAAAAGAACCAAAACTTAATTAAT
CACATTGCACTAGCAGAAGCTTTAAATCTTGAGATGAACATGCAAAACAC
CATTAATCCAAAGGTGTTTGAAAACATGACTTTTGATGTTGCTGTTGATA
AAACCCGTAACTTAGTAGCTAAAAAGATTAGTGATAAAGTTAATGTTTTG
ACCAAACCAATTGCTTTAAACAGGTTTCGTGACATTATCATAACTTCGAT
GGATAAACATTGAACTGAACACTTGGATAGTGTTTTTAAGTTAAGAGAAG
GGGTTGTACTTCGTTCTATGGAACATACGAGTCCTTTAAATGTTTACATT
AAAGAAACAGATATCCTTTTTAAAACAATGTTGCAAAAGATTGCTCAAGA
TGTCATTGTGCAAATTGCTAACCTCACAACTCCAGATGAATTTGATCATA
GCTTAATGCAAGCCAATGCTTTAAAGAAACTAGCAGCAATTAAAGCAGAT
GAAAAATCAAACCAAGAGTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2421
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:14
Last updated 2012-10-01 15:18:31