TU_044 – MG_070

Name
WID TU_044 View in model
Name MG_070 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 9056592420 MG_069 MG_070 MG_071
Genes MG_070 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -30
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -9
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -3
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 91065, Length: 855, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
ATGTCAGATACAAATACTGAAAAACCTGAGTTAGTTTCCCTTAATAAGTT
AAGTGAGATGCGCACTAACATCGGGATGGTTAAACGTTATTGAAACCCAA
AGATGGGATTCTTTATCGAACCTGAACGTAAGCATAATAACGATTTATTG
AAGCTTGATCTACAGTACCAAGCGTTAAAAACTGCTTATAACTTCATTAA
GGATGTTGTTAAAAATCACGGACAAATCCTTTTTGTTGGAACAAAGAATG
ATTATGTTAAAAAACTGGTAATTGATATTGCTAAAAGAGTTAATGTTGCA
TATATTACCCAGCGCTGATTAGGTGGTACTTTAACTAACTTTAAAACCCT
TTCTATCTCAATTAACAAACTCAATAAATTAGTTGAACAGCAAAAGCAAA
ATGCAAATGATCTAACCAAGAAAGAAAACCTGTTACTTTCAAGAGAGATT
GAAAGACTTGAAAAGTTCTTTGGTGGGGTCAAAAATTTAAAAAGACTTCC
TAATCTAATAGTTATAGATGATCCTGTTTATGAAAAAAATGCAGTTTTAG
AAGCAAACAGCTTAAAAATCCCTGTTGTGGCACTATGCAACACCAACACC
AATCCAGAGCTAGTTGACTTTATTATTCCAGCTAATAACCACCAACCCCA
AAGTACTTGTTTATTGATGAATTTACTAGCAGATGCGATAGCAGAAGCGA
AGGGTTTTGAAACCTTGTATGCTTACAAACCAGATGAACAGATCCAAATT
GAAATTCCTCCCAAACAAGAACGCCAAGTTATTAACCGTTCCAATACCAG
AAACATCACTAACCAGCGCTTAAACATTAACCGTCAACAACAAGAAACTT
TATAG
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
855
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:14
Last updated 2012-10-01 15:18:31