TU_031 – MG_054, MG_055, MG_473

Name
WID TU_031 View in model
Name MG_054, MG_055, MG_473 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 6253565014 MG_053 MG_054 MG_055 MG_473 MG_474
Genes MG_054, MG_055, MG_473 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -40
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -13
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -4
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 63035, Length: 1479, Direction: Reverse, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
TTGCGCAAAAAGATTATTTTTGTCTGTCAAGACTGTTTAAGTCGTAACTA
TGTAAAACGGTGAACAAAACAACCTTTGCAGCGACTTATCATCAACAAGT
ACTGCAAGCAGTGCAATCAAAAAACTAAGCATCTAGATTCTTTTTAAAAA
GCCATGGAAAAAAAACTGCCTTTTAGCTTTAAAAAGAAGGAAAAGCTAAC
TGCTTATGATGATGCTTCAATTCATGAGTTACATAAACAGCTCAAACTTA
GAACAGAAGCCAAGAAAAGTAAAGATAAGGAAAGAACTAAAGAAAAAGAA
AAGCATGAAAGTTTAGCAAAGGAAAAGAAACCCAAGCTTCCTTTTAAAAA
ACGAATTGTTAATTTATGATTTGGAGTTGATAAAGAGATCAACAAAATTG
TTTGAGTAAAAGGTAGACAACTTATCATAATTTTTCTTTTAATTTTGCTA
GTTAGTGGACTGATGGTAGGAATCTTTTTTGGTATCAATCAATTGTTAAT
TACGTTGGGAATATTTAAAAATTAATTTATGCAAGCTAGTGAATTAACAC
CAAAGTGGTATGTAGCTCCTGTTAGTATTAAAGATGAAGCTGTTGTAAAA
AATCTAAAAGCTAAAATTCAAGCTTTAGGATTTAATCATGAGATTGTTGA
TGTTAAAGTTCTAAAAGAAAGGGAAGTTCATGAAGAAGTTTATTCATTAA
AATCAGGAAAACTTCCTCGTTCCTTAAAGAACACTACTTTTAACAAATGG
TTTGTTCTTGATGATTACCGTTATCTTAGGGTAAAAATTAGTGAAAAAAA
TCTCCTTGGTAGATACATCTACATAAAGATGATTTATAGTGAAGATGCTT
GAAGAATTGTTCGTAACTTCCCTGGGATCACTGGCATAGTAGGTTCTTCT
GGCAGGGGTGCTTTACCTATCCCTTTAGATGAAAAAGATGCTAATAATTT
AGAACAAATGCTTAAAGGGATATCAATCAATCCTAGCAAACGAATTATGC
TAACAAATACTGCCATTATTGAAATGGACAGTGATAAATTTGATGAAAAA
TTTCAATATATCTTAAAACAAAAACAAGCCATTCAAAAACCAAAAGAGGA
TGAAGATTCAGAAATTGTTGATGCTGAAAAACTAAAAGAAGCTTTTAAAA
AACTACAAAATAGTCAAGAACAAGATGAATGGAAAGAAAAAGCAACGATT
ATTCAAAGTGAGCAAACCAAACTTGATCCATCAGTATTAGTTCCTTTTTT
GGGCAAATATGAAATTCTTGATACTGACAATAAAGTTGAACAACTCTTTG
AATTTAGTGTTGGTAATTTAGTAGAGGTACATTTAACTGATACTATTCAT
GTTCAAGGACAGATAAAAGCACTTTATCAAGGTACAGTTAACAAAGCAGT
TGTAGAGATAGAATTAACATCTAAAACCCAATTAATTAACTTACCTTTAG
AAAATTTAAGCTTTGTTGAGTTTGAGTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1479
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:14
Last updated 2012-10-01 15:18:31