TU_028 – MG_048

Name
WID TU_028 View in model
Name MG_048 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 5646958810 MG_047 MG_048 MG_049
Genes MG_048 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -38
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -9
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -1
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 56969, Length: 1341, Direction: Reverse, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
ATGTTCAAAGCAATGTTATCAAGCATCGTTATGCGCACGATGCAAAAAAA
AATTAACGCTCAAACGATCACTGAGAAAGATGTAGAGTTAGTTCTAAAAG
AGATTAGAATTGCATTGCTTGATGCTGATGTTAACCTGCTTGTTGTTAAA
AATTTCATCAAAGCAATTAGAGATAAAACAGTAGGACAAACCATTGAACC
TGGTCAAGATTTGCAAAAGTCTCTATTAAAAACAATCAAAACAGAACTAA
TTAATATCTTAAGCCAACCCAACCAAGAACTAAATGAAAAAAGACCTTTA
AAAATAATGATGGTTGGTTTACAAGGATCAGGTAAAACAACAACTTGTGG
CAAACTAGCTTATTGACTTGAAAAGAAATACAAGCAAAAAACAATGTTAG
TAGGCTTGGACATCTACAGACCCGCTGCCATTGAACAACTTGAAACGCTT
TCACAACAAACTAACAGCGTATTTTTTGCACAAGGCACTCAACCAGTTGC
TAAAACAACAAAAGCAGCACTCAGTGCTTTTAAAACTGCAAAATGTCAAA
CAATCATTTGTGATACCGCTGGTAGATTACAAACAAATGAAACATTAATG
GATGAATTGGTAAGTGTTAAAAATGAATTAAATCCTGATGAAATTATCAT
GGTAGTAGATGGATTAAGCGGTCAGGAAATTATCAATGTTGCTCAAACGT
TCCACAAACGTTTAAAACTAACTGGATTTATTATCAGTAAATTAGACAGT
GATGCTAGAGCAGGAGCTGCACTTTCATTAGCTTCACTTTTACAAGTACC
CATTAAATTAATTGGTGTTTCTGAAAAATTAGATGGATTGGAACAATTTC
ATCCTGAAAGGATAGCCAATCGGATCTTAGGTTTGGGTGATGTAATGAGT
TTAGTTGAAAAAGCTGAACAAGTTTTTGATAAAAAAGATTTAACTAAAAC
CATCAGCAAGATGTTTTTGGGAAAAATGGATTTAGAAGATCTTTTGATCT
ACATGCAACAAATGCACAAAATGGGAAGTGTCAGTTCACTGATAAAAATG
TTGCCTGCTAACTTTTCTGTATCAGAAGAAAATGCTGAATTAATTGAAAA
CAAAATTGAACTATGAAAGGTTTTAATTAACTCTATGACTAGAGAAGAAA
GGAGACATCCCAAATTAATTAATCGTGATCCTAATAGAAAACAGCGCATC
ATAAAAGGATCAGGGAGAAAAATGGATGAGTTAAACAAACTGATGAAGGA
ATGAAATAAGATGCAACTAAAAGCAACAGAAATGGGTAAACTATTAAAAA
CAGGTAGTAACCCGTTTGGTGGATTTGGACAATTCTTTTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1341
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:14
Last updated 2012-10-01 15:18:31