TU_026 – MG_045

Name
WID TU_026 View in model
Name MG_045 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 5270455153 MG_044 MG_045 MG_046
Genes MG_045 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -34
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -7
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -3
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 53204, Length: 1449, Direction: Forward, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
ATGAAAAAACAGTTAAAATATTGCTTTTTCTCACTTTTTGTTAGTCTCTC
ATCAATATTGAGTAGTTGTGGTTCAACAACATTTGTACTAGCTAACTTTG
AATCTTATATTTCGCCCTTATTGCTAGAAAGAGTACAAGAAAAACATCCC
TTAACTTTCTTGACTTATCCTAGTAATGAAAAACTAATTAATGGTTTTGC
TAACAACACTTATTCAGTAGCAGTAGCATCTACTTATGCAGTTAGTGAAT
TGATAGAAAGGGATCTATTATCACCAATAGATTGAAGTCAGTTTAATCTG
AAAAAAAGTAGTAGTTCAAGTGATAAAGTAAATAATGCCAGTGATGCAAA
GGATTTGTTTATTGATTCAATTAAAGAGATCAGTCAACAAACCAAAGATA
GTAAAAACAATGAATTACTGCATTGAGCAGTTCCTTATTTTCTTCAAAAC
TTAGTGTTTGTTTATCGTGGTGAAAAAATTAGTGAACTTGAACAGGAAAA
TGTTTCATGAACTGATGTAATTAAAGCAATTGTGAAACACAAAGATCGCT
TTAATGACAATAGGTTAGTTTTCATTGATGATGCTAGAACGATCTTTTCA
CTTGCTAACATCGTTAATACTAACAACAATTCAGCTGATGTTAATCCAAA
GGAAGATGGAATTGGTTATTTCACTAATGTCTATGAAAGCTTTCAAAGAC
TTGGATTAACAAAATCTAATTTAGATAGTATCTTTGTTAATTCTGATTCC
AATATTGTGATCAATGAATTGGCAAGTGGTAGAAGACAAGGAGGAATTGT
TTACAATGGTGATGCAGTGTATGCTGCATTGGGCGGTGATTTACGTGATG
AATTGAGTGAAGAACAGATTCCTGATGGGAACAACTTTCACATTGTGCAA
CCCAAAATTTCCCCAGTTGCTTTAGATCTTTTGGTTATCAATAAACAACA
ATCTAATTTTCAAAAAGAAGCACATGAGATCATTTTTGATCTTGCTTTGG
ATGGTGCTGATCAAACTAAAGAACAGTTAATTAAAACTGATGAAGAATTG
GGTACTGATGATGAAGACTTTTACTTAAAAGGAGCGATGCAAAACTTTAG
TTATGTGAACTATGTTTCACCATTAAAAGTAATATCTGATCCAAGTACTG
GAATAGTCAGTTCCAAAAAGAATAATGCTGAAATGAAAAGTAAACAAATG
TCAACTGATCAAATGACTAGTGAAAAAGAATTTGATTATTACACTGAAAC
ACTTAAAGCATTATTAGAGAAAGAAGATAGTGCAGAATTAAATGAAAATG
AAAAAAAACTAGTTGAAACCATTAAGAAAGCTTACACTATTGAAAAAGAT
AGTTCAATTCGGTGAAACCAATTGGTCGAAAAACCAATTTCTCCCTTACA
ACGTAGTAATTTATCGTTATCTTGATTAGACTTTAAATTACACTGGTGA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1449
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:14
Last updated 2012-10-01 15:18:31