TU_022 – MG_039

Name
WID TU_022 View in model
Name MG_039 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 4576747922 MG_038 MG_039 MG_040
Genes MG_039 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -32
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -7
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -1
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 46267, Length: 1155, Direction: Reverse, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
ATGCAAACAATTGACGTTTTAATTGTGGGTGGGGGTGTCATCGGTACTAG
TTGTGCATATGAACTCAGCCAATATAAATTAAAAGTTGCACTTTTAGAAA
AAAATGCTTTTTTGGGTTGTGAAACTTCGCAGGCTAACAGTGGTGTAATC
CATTCAGGAATTGATCCTAATCCTAATAAGCTAACTGCCAAATACAACAT
CTTAGGGAGAAAAATCTGAATTGAGGATTGATTTAAAAAACTAATCTTCC
CAAGGAAAAAAATTGCTACTTTAATTGTTGCTTTCAACAATGAAGAAAAA
CTTCAATTAAATTTGTTAAAAGAAAGGGGAATTAAAAACTCAATTCCTGT
TGAAAACATTCAAATATTAGATCAACAACAAACTTTATTGCAAGAACCGT
TTATCAATCCAAATGTAGTAGCTAGTTTAAAAGTTGAAGGTAGTTGACTA
ATTGACCCTTTAATTGCAACCAAGTGTTTAGCCCTTGCTAGTTTACAAAA
CAATGTTGCCATCTACTCAAATAAAAAAGTTACAAAAATTGAAATAGATT
CTGATGATGATTTTTTAGTTTTTATTAACAATGAAACAACACCACAATTT
AAAACCAAAAAGTTAATTGATGCAGCTGGTCATTATGCAGATTGACTAGC
AGAAACTACACAAGTTGATAATTTTAAACAAACAACAAGAAAAGGACAAT
ATCTAGTTTTAAAAAATCAAAACAACCTTAAGATTAACACAATTATTTTT
ATGGTACCTACTATCCATGGTAAGGGAGTAGTTGTTGCTGAGATGTTAGA
TGGTAATATCCTTGTGGGACCTAATGCAGTTGAGGGAATTGAAAAAAACA
AAACTCGTTCCATAGATTTAGATTCAATTAACCAAATTAAAACTATTGGT
AAAAAAATGGTTCCTTCATTGCAATTTGAAAATAGTATTTATAGTTTTGC
AGGTTCAAGAGCTATTGATATTGAAACAAATGACTTTGTTATTAGAACAG
CAAAAAGCAATCCTAACTTTATCATCCTTGGTGGCATGAAATCCCCTGGT
TTAACATCAAGTCCTGCTATTGCTAAGAGAGCAGTTGAACTCCTTAATTT
AAAGTTAAAAAAGAAGATAAATTGAAATCCTAATTACAACTTATCATGGA
TCTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1155
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:14
Last updated 2012-10-01 15:18:30