TU_021 – MG_038

Name
WID TU_021 View in model
Name MG_038 View in model
 
Structure (Hayflick media, 37C)
Structure 4425046777 MG_037 MG_038 MG_039
Genes MG_038 View in model
Promoter ‑35 box coordinate (nt) -42
Promoter ‑35 box length (nt) 6
Promoter ‑10 box coordinate (nt) -15
Promoter ‑10 box length (nt) 6
Transcription start site coordinate (nt) -8
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 44750, Length: 1527, Direction: Reverse, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
ATGGATCTAAAAAAACAATACATTATTGCCTTAGATGAAGGTACTAGTTC
TTGTCGATCAATTGTTTTTGATCACAATCTTAACCAAATAGCAATAGCAC
AAAACGAATTTAACACTTTTTTTCCTAATAGTGGTTGAGTTGAACAAGAT
CCACTAGAAATTTGATCAGCCCAACTAGCTACCATGCAAAGTGCTAAAAA
TAAAGCACAAATCAAATCTCATGAAGTGATTGCAGTTGGTATTACCAATC
AAAGAGAAACAATAGTTTTATGAAATAAAGAAAATGGTTTGCCTGTTTAT
AATGCCATCGTTTGACAGGATCAAAGAACTGCAGCACTATGTCAAAAATT
CAATGAGGATAAGTTAATCCAAACCAAAGTAAAACAAAAAACTGGATTAC
CTATTAACCCCTATTTTAGTGCTACTAAGATAGCTTGAATCTTAAAAAAT
GTTCCTTTAGCAAAGAAACTAATGGAGCAAAAAAAGTTGTTATTTGGCAC
CATTGATAGCTGATTAATCTGAAAACTAACTAATGGAAAAATGCATGTTA
CAGATGTTTCAAATGCTTCAAGAACTCTTTTATTTGACATTGTCAAAATG
GAGTGATCCAAAGAGTTATGTGATTTATTTGAAGTACCAGTTTCAATCTT
ACCTAAAGTTCTGAGTTCCAATGCTTACTTTGGTGATATTGAAACTAATC
ACTGATCTAGTAATGCTAAAGGTATTGTACCAATTAGAGCAGTTTTAGGA
GACCAGCAAGCAGCTTTGTTTGGTCAACTCTGTACTGAACCTGGAATGGT
AAAAAATACCTATGGTACTGGATGTTTTGTACTCATGAACATTGGTGATA
AACCAACACTCTCAAAGCACAATCTGCTCACAACAGTAGCATGGCAACTA
GAAAATCATCCACCTGTATATGCATTGGAAGGTAGTGTGTTTGTAGCGGG
TGCGGCTATAAAATGGTTAAGGGATGCATTAAAAATTATCTATTCAGAAA
AGGAAAGTGATTTTTATGCAGAACTTGCAAAAGAAAATGAACAAAACCTA
GTTTTTGTACCAGCTTTCAGTGGACTTGGAGCTCCTTGATGAGATGCTAG
TGCTAGGGGTATTATCTTAGGAATTGAAGCAAGCACTAAAAGAGAGCACA
TAGTAAAAGCTAGCTTAGAGTCAATTGCTTTTCAAACTAATGATTTATTA
AATGCAATGGCAAGTGATCTAGGCTATAAGATTACTAGCATTAAAGCTGA
TGGGGGGATTGTTAAATCAAACTATTTAATGCAGTTTCAAGCTGATATTG
CAGATGTAATTGTTTCTATCCCTAAAAATAAAGAAACCACTGCAGTTGGT
GTTTGTTTTTTAGCTGGACTTGCTTGTGGATTTTGAAAAGACATTCATCA
ACTTGAAAAACTCACTACTCTTGATAAAAAGTTCAAAAGCACTATGGACC
CAAACATAAGAAAAACCAAAATTAACAGTTGACATAAAGCAGTTGAACGT
GCTTTAAAATGGAAAGAAATTGATTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1527
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:14
Last updated 2012-10-01 15:18:30