MGrrnA23S – 23S ribosomal rRNA

Name
WID MGrrnA23S View in model
Name 23S ribosomal rRNA View in model
Symbol rrlA
Cross references CMR: MGrrnA23S, BioCyc: MGrrnA23S
 
Classification
Type rRNA View in model
 
Structure
Structure 169228176962 MGrrnA16S MGrrnA23S MG_140 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 171728 (nt), Length: 2734 (nt), Direction: Forward, G/C content: 45.7%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
2151
2201
2251
2301
2351
2401
2451
2501
2551
2601
2651
2701
ACAATAAGTTACTAAGGGCTTATGGTGGATGCCTTGGCACTAAAAGGCGA
TGAAGGACGTGTTAACCTGCGATAAGCTTCGGGGAGGTGGTAAAAACCTG
AGATCCGGAGGTGTCCGAATGGAGCAATCTGGTAGCTTGCAAAAGTTACC
ATTAATTAATGAATTCATAGTTAATTAAAGCGATACGTGGTGAAGTGAAA
CATCTCAGTAACCACAGGAAAAGAAAACGAATGTGATTCCGTGTGTAGTG
GCGAGCGAAAGCGGAACAGGCCAAACCTATCTGAGGATAGGGGTTGTAGG
GCTTGCATTATGGAAGTTAAAAGGATAGAAGAAGCTGTTGGAAAGCAGCG
CCAAAGAGGGTGATAGCCCCGTATTTGAAATCTTTTTAATACCTAGCAAG
AAACCTGAGTAGCTCGAAAAACGTTATTTTGAGTGAATCTGCCCAGACCA
TTGGGTAAGCCTAAATACTAATTAGTGACCGATAGCGAAACAGTACCGTG
AGGGAAAGGTGAAAAGAACCCAGAGATGGGAGTGAAATAGATTCTGAAAC
CATATGCCTACAACGTGTCAGAGCACATTAATGTGTGATGGCGTGCGTTT
TGAAGTATGAGCCGGCGAGTTATGATAGCAAGCGTTAGTTAACCAGGAGA
TGGGGAGCTGTAGCGAAAGCGAGTTTTAAGAGAGCGTTTGTTTGTTATCA
TAGACCCGAAACGGGTTGAGCTAGTCATGAGCAGGTTGAAGGTTGAGTAA
CATTAACTGGAGGACCGAACCGACTCTCGTTGAAACGATAGCGGATGACT
TGTGATTAGGGGTGAAATTCCAATCGAAATCCGTGATAGCTGGTTCTCGT
CGAAATAGCTTTAAGGCTAGCGTAAGATCACAAATAAGTGGAGGTAAAGC
TACTGAATGTATGATGGCGCCACCTAGGCGTACTGAATACAATTAAACTC
TGAATGCCATTTATTTTATTCTTGCAGTCAGACAGTGGGGGATAAGCTTC
ATTGTCAAGAGGGGAAGAGCCCAGATCATTAAATAAGGTCCCCAAAATAT
ACTAAGTGGAAAAGGATGTGAAAGTGCTAAAACAGCAAGGATGTTGGCTT
AGAAGCAGCCATCGTTTAAAGAGTGCGTAACAGCTCACTTGTCGAGTGTT
TTTGCGCCGAAGATGTAACGGGGCTAAGTATATTACCGAATTTATGGATA
AGATATTTTTATCTTGTGGTAGACGAGCGTTGTATTGGAGTTGAAGTCAA
AGCGTGAGCATTGGTGGATCCAATACAAGTGAGAATGCCGGCGTGAGTAA
CGCTTGGGAGTGAGAATCTCCCAAACCGATTGACTAAGGTTTCCTGGACC
AGGGTCGTCCTTCCAGGGTTAGTCTGGACCTAAGCTGAGGCTGAAGAGCG
TAGGCGATGGACAACAGGTTAATATTCCTGTACTTACAGTTAGACTGATG
GAGTGACAAAGAAGGTTATCCACCCCCATTATTGGATTTGGGGATAAACC
ATAAGGTGGTACAATAGGCAAATCCGTTGTGCATAACACTGAGTGGTGAT
GTCGAGTGAACGAGTGATCAAGTAGCGAAGGTGGCAATTAATCATGCTTT
CAAGAAAAGCTGCTAGGGCTAATTTAACTGTAACCAGTACCGAGAACGAA
CACACGTAGTCAAGGAGAGGATCCTAAGGTTAGCGAGTGAACTATAGCCA
AGGAACTCTGCAAATTAACCCCGTAAGTTAGCGAGAAGGGGTGCTTATCT
AAAAGTAAGCCGCAGTGAAGAACGAGGGGGGACTGTTTAACTAAAACACA
ACTCTATGCCAAACCGTAAGGTGATGTATATGGGGTGACACCTGCCCAGT
GCTGGAAGGTTAAAGAAGGAGGTTAGCAATTTATTGCAAAGCTTTTAACT
GAAGCCCCAGTGAACGGCGGCCGTAACTATAACGGTCCTAAGGTAGCGAA
ATTCCTAGTCGGGTAAATTCCGTCCCGCTTGAATGGTGTAACCATCTCTT
GACTGTCTCGGCTATAGACTCGGTGAAATCCAGGTACGGGTGAAGACACC
CGTTAGGCGCAACGGGACGGAAAGACCCCGTGAAGCTTTACTGTAGCTTA
ATATTGATCAAAACACCACCATGTAGAGAATAGGTAGGAGCAATTGATGC
AAGTTCGCAAGGATTTGTTGATGTGAAATGTGGAATACTACCCTTGGTTA
TGTTTTGTTCTAATTGGTAACTGTGATCCAGTTTCAAGACAGTGTTAGGT
GGGCAGTTTGACTGGGGCGGTCGCCTCCTAAAAGGTAACGGAGGCGCACA
AAGGTACCTTCAGTACGGTTGGAAATCGTATTTAGAGTGTAATGGTATAA
GGGTGCTTGACTGTGAGACTTACAGGTCGAACAGGTGAGAAATCAGGTCA
TAGTGATCCGGTGGTTCAGTATGGAATGGCCATCGCTCAACGGATAAAAG
CTACTCCGGGGATAACAGGCTGATACTGCCCAAGAGTTCATATCGACGGC
AGTGTTTGGCACCTCGATGTCGACTCATCTCATCCTCGAGCTGAAGCAGG
TTCGAAGGGTTCGGCTGTTCGCCGATTAAAGAGATACGTGAGTTGGGTTC
AAACCGTCGTGAGACAGGTTGGTCCCTATCTATTGTGCCCACAGGAAGAT
TGAAGAGCTTTGCTTCTAGTACGAGAGGACCGGAGCGAGGACACCGCTTA
TGCTCCAGTTGTAGCGCCAGCTGCACCGCTGGGT
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2734
View in model
Transcription unit TU_088 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H29405C26670N11660O18994P2734
Molecular weight (pH 7.5; Da) 901855.76 View in model
 
Functional genomics
Is essential
Yes (Show evidence)
View in model
Relative expression
2932.45 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
1200.0 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
27837500
pI 3.79
 
Function
Complex subunit 50S ribosomal subunit
[c]: MGrrnA23S + MGrrnA5S + MG_081_MONOMER + MG_082_MONOMER + MG_093_MONOMER + MG_151_MONOMER + MG_152_MONOMER + MG_153_MONOMER + MG_154_MONOMER + MG_156_MONOMER + MG_158_MONOMER + MG_159_MONOMER + MG_161_MONOMER + MG_162_MONOMER + MG_163_MONOMER + MG_166_MONOMER + MG_167_MONOMER + MG_169_MONOMER + MG_174_MONOMER + MG_178_MONOMER + MG_197_MONOMER + MG_198_MONOMER + MG_232_MONOMER + MG_234_MONOMER + MG_257_MONOMER + MG_325_MONOMER + MG_361_MONOMER + MG_362_MONOMER + MG_363_MONOMER + MG_418_MONOMER + MG_426_MONOMER + MG_444_MONOMER + MG_466_MONOMER + MG_473_MONOMERRIBOSOME_50S
View in model
 
Comments
Comments Modifications were first compiled for E. coli [PUB_0105, PUB_0119, PUB_0120], and then modifications generated by homologous enzymes were mapped onto M. genitalium by sequence alignment. Modification reaction kinetics were compiled from the primary literature (see Note_RNAModification).
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  3. Gustafsson C, Reid R, Greene PJ, Santi DV. Identification of new RNA modifying enzymes by iterative genome search using known modifying enzymes as probes. Nucleic Acids Res 24, 3756-62 (1996). WholeCell: PUB_0120, PubMed: 8871555

  4. Huang L, Ku J, Pookanjanatavip M, Gu X, Wang D, Greene PJ, Santi DV. Identification of two Escherichia coli pseudouridine synthases that show multisite specificity for 23S RNA. Biochemistry 37, 15951-7 (1998). WholeCell: PUB_0119, PubMed: 9843401

  5. Peil L. Ribosome assembly factors in Escherichia coli. Tartu University (2009). WholeCell: PUB_0105, URL: http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/10503

  6. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:34
Last updated 2012-10-01 15:13:57